Vanliga sjukdomar hos cavalier king charles spaniel

Cavalier king charles spaniel har genomgått hundratals år av selektiv avel. Här kan du läsa om vilka konsekvenser detta har haft för deras hälsa.
Vanliga sjukdomar hos cavalier king charles spaniel

Senaste uppdateringen: 22 augusti, 2022

Cavalier king charles spaniel är en hund med ett glatt temperament och elegant utseende, egenskaper som gav den en enorm popularitet bland den engelska adeln, med början redan på 1400-talet. Det var dock inte förrän i början av 1900-talet som denna ras började efterfrågas globalt sett.

Det är därför som vi, på grund av den växande populariteten hos denna ras, kände att det var viktigt att förse dig med en artikel om de vanligaste sjukdomarna hos cavalier king charles spaniel. Om du funderar på att välkomna en av dessa vackra och lojala hundar till ditt hem är den här artikeln ett måste att läsa, särskilt om du vill ta hand om dess hälsa på bästa sätt.

Vilka är de vanligaste sjukdomarna hos cavalier king charles spaniel?

Du måste ta hänsyn till att renrasiga hundar är produkter av en selektiv avel, och kriteriet för valet är vanligtvis kravet på egenskaper eller utseenden som är funktionella eller tilltalande för människan. Detta innebär att hundar ibland korsas med hänsyn till specifika temperament eller fysik, men utan att tänka på hälsokonsekvenserna för hundarna själva. För att skynda på processen används inavel.

Det är därför cavalier king charles spaniel ofta lider av ett antal medfödda sjukdomar. Det betyder inte att den är dömd att drabbas av dem, utan helt enkelt att den är mer benägen att utveckla dem än andra hundar av “mindre ren” härstamning. Låt oss titta närmare på de vanligaste i detalj.

Cavalier king charles spaniel.


1. Syringomyeli

En typisk sjukdom som förknippas med denna ras är syringomyeli. Denna sjukdom är ärftlig och uppstår när skallens storlek är otillräcklig för att rymma hjärnan. Som ett resultat av detta förändras cerebrospinalvätskans rörelse och orsakar utvecklingen av onormala håligheter i ryggmärgen.

Dessa håligheter fylls med cerebrospinalvätska och sätter tryck på ryggmärgen. Konsekvenserna av detta är en intensiv smärta för djuret och uppkomsten av motoriska problem, såsom dålig koordination, svaghet i benen och en onormal positionering av huvudet.

2. Degeneration av mitralisklaffen

Även om hjärtsjukdomar generellt hör till de vanligaste sjukdomarna hos cavalier king charles spaniel, så sticker särskilt en degenerationen av mitralisklaffen ut bland alla dessa. Under detta tillstånd separeras förmaket från vänster kammare. På grund av genetiken hos denna ras är dessutom benägenheten för de värsta formerna av denna sjukdom högre än hos andra raser.

Degenerationen av denna klaff resulterar i blåsljud, ett fenomen där blodet läcker in i förmaket under sammandragning eftersom mitralisklaffen inte stänger ordentligt. Följaktligen blir blodflödet till aortan mindre, så hjärtat försöker kompensera detta genom att öka hjärtfrekvensen. Detta orsakar i sin tur en ökning av hjärtats storlek.

I slutändan, på lång sikt, blir resultatet hjärtsvikt, eftersom hjärtat successivt förlorar sin pumpförmåga. Även om denna sjukdom kan korrigeras genom kirurgi är det ibland bara möjligt att behandla den med läkemedel.

3. Ögonproblem

De stora ögonen hos denna ras (en annan av de egenskaper som eftersträvats genom selektiv avel) är inte undantagna från problem. De vanligaste ögonsjukdomarna du hittar hos denna ras är följande:

  • Nystagmus: Orsakerna är förändringar i nervsystemet som orsakar en ofrivillig och konstant rörelse av ögongloberna.
  • Retinal dysplasi: Detta är en medfödd degenerativ anomali som består av en onormal utveckling av näthinnan, där veck bildas över tid. Den orsakar progressiv synnedsättning.
  • Mikrofotalmi: En sjukdom som orsakar en minskad och onormal storlek på ögongloben.
  • Katarakt: Den kristallina linsen, den inre strukturen som gör det möjligt att fokusera synen på avstånd, blir ogenomskinlig vid denna sjukdom. På så sätt kan ljuset inte projiceras på näthinnan och den visuella kapaciteten minskar.

4. Öronsjukdomar

Öronen är en annan svag punkt hos cavalier king charles spaniel. Förutom att de är benägna att drabbas av infektioner i  hörselgången, om öronen inte rengörs regelbundet, så finns det andra sjukdomar som är förknippade med denna ras.

Mer specifikt är en av de vanligaste sjukdomarna hos cavalier king charles spaniel hörselnedsättning. Även om det oftast visar sig vara unilateralt (det vill säga att det bara påverkar ett öra) kan det också vara bilateralt. Med tiden finns det en möjlighet att hunden kan bli döv.

5. EFS (Episodic Falling Syndrome)

Detta är en medfödd sjukdom som ger symtom som balansförlust, domningar, spasmer och plötsliga fall på grund av förlust av muskeltonus. Dessa symtom utlöses vanligen av intensiv träning eller vid tillfällen av hög upphetsning. Dess ursprung är neuromuskulärt och de symptomatiska manifestationerna börjar tidigt, i allmänhet vid 2 månaders ålder.

Den högsta incidensen av EFS inträffar mellan 3 och 7 månaders ålder.

En vilande hund.

Kan man förebygga sjukdomar hos cavalier king charles spaniel?

Något som är viktigt att betona är att dessa hundars genetik predisponerar dem för förekomsten av vissa sjukdomar, men garanterar inte att de kommer att uppvisa dem. För att en cavalier king charles spaniel ska drabbas av dessa sjukdomar måste dess föräldrar ha ärvt de genetiska defekterna.

Av denna anledning är det bästa att lära känna hälsohistoriken hos djurets förfäder (dess släktträd) på djupet innan man adopterar det. Med detta är det möjligt att förutse om hunden kommer att drabbas av någon av dessa sjukdomar, och att kunna vidta åtgärder så snart som möjligt. Det finns för närvarande inget botemedel mot sjukdomar av genetiskt ursprung, men det är möjligt att förbereda sig för att hantera dem innan de dyker upp.

Det är också viktigt att komma ihåg att många oregistrerade uppfödare inte har tillräckliga protokoll för en hälsosam uppfödning av hundar. På så sätt orsakar de att medfödda sjukdomar uppträder oftare. På grund av detta är det bäst att gå till certifierade uppfödare för att minska sannolikheten för att din hund ska drabbas av dessa sjukdomar.

Om du funderar på att ta in en hund i hemmet så är en cavalier king charles spaniel ett utmärkt alternativ. Vi önskar dock bara att du blir medveten om att några av dessa problem som kan dyka upp, även om det också är möjligt att den är vid god hälsa. Det viktiga är att du inte dröjer med att gå till veterinären om det blir aktuellt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Axelsson, E., Ljungvall, I., Bhoumik, P., Conn, L. B., Muren, E., Ohlsson, Å., … & Lindblad-Toh, K. (2021). The genetic consequences of dog breed formation—Accumulation of deleterious genetic variation and fixation of mutations associated with myxomatous mitral valve disease in cavalier King Charles spaniels. PLoS genetics17(9), e1009726.
  • Comesaña dos Santos, A. (2020). Morfología y diagnóstico por imagen de la malformación de tipo Chiari y siringomielia en el perro.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.