Virussjukdomar hos katter: infektioner att akta sig för

Virussjukdomar hos katter: infektioner att akta sig för
Francisco María García

Skriven och verifierad av Advokat Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Virussjukdomar hos katter förekommer både hos djur med hem såväl som herrelösa, alla raser inkluderade.

Katter är kända för sitt ädla uppträdande och självständiga karaktär. Det vore dock ett misstag att tro att deras autonomi betyder att de behöver mindre omsorg. Precis som vilken annan levande varelse kan katter bli sjuka och behöva medicinsk vård.

Vanliga virussjukdomar hos katter

1. Felin leukemi (FeLV)

Den här virussjukdomen uppstår hos kattungar, speciellt när flera katter lever tillsammans. På grund av sin snabba smittspridning och dödliga natur klassas den som en av de allvarligaste sjukdomarna hos katter.

Leukemi hos katter är en typ av onkovirus som smittar vid direktkontakt med kroppsvätskor. Fortplantningen av patogenen i organismen leder till cancer. Det huvudsakliga smittosättet är genom direktkontakt med en sjuk katt. Leukemi kan även överföras genom urin, avföring, nysningar eller saliv hos infekterade djur.

När viruset väl tagit sig in i organismen kan det ligga i dvala där i tre år. Så av den anledningen kan inkubationstiden variera stort, från några veckor till över 30 månader.

Är din katt frisk?

De vanligaste symptomen på leukemi hos katter är:

 • Brist på aptit
 • Utmattning och slöhet
 • Svullna lymfkörtlar
 • Undernäring eller uttorkning
 • Svår anemi
 • Små sår i munnen och bihålorna

För att kunna förhindra att din katt blir infekterad bör du se till att alla djurets vacciner är uppdaterade och hindra honom från att ha kontakt med smittade katter.

2. Felint herpesvirus

Denna sjukdom kallas vanligen kattinfluensa som mestadels orsakas av det felina herpesviruset. Nästan 50 % av alla sjukdomar som drabbar kattens luftvägar kan spåras till detta virus.

Den vanligaste formen av överföring är genom kontakt med saliv, rinnande nos eller andra kroppsvätskor från infekterade djur. Därför är kattungar på under ett år de som är mest känsliga. Därför är det viktigt att vaccinera dem när de är bara några veckor gamla.

De inledande symptomen är:

 • Feber
 • Brist på aptit
 • Slemavsöndring från nosen
 • Nysningar
 • Konjunktivit
 • Rinnande ögon
 • Sår på hornhinnan

3. Felint parvovirus (kattpest)

Kattpest orsakas av ett parvovirus som är av samma typ av parvovirus som återfinns hos hundar. Det är en sjukdom med högt dödstal, kapabelt att få ett djurs hälsa att förfalla inom loppet av några få dagar.

Smittospridning av kattpest inträffar normalt sett efter kontakt med kroppsvätskor hos det infekterade djuret. Det drabbar oftast små katter på under ett år, så tidiga vaccinationer är den bästa förebyggande metoden.

Symptomen är:

 • Feber (över 40º C)
 • Hypotermi
 • Kräkningar
 • Diarré
 • Undernäring eller uttorkning
 • Svaghet och överdriven sömn
 • Anorexi
 • Kraftig minskning av vita blodkroppar i blodet

Tidiga diagnoser är viktiga för att att försäkra sig om effektiviteten av behandlingen. Därför bör du omedelbart gå till veterinären om du märker av några av de här symptomen.

4. Virussjukdomar hos katter: felint calicivirus

Detta är ett virus ur familjen picornavirus och orsakar det som i dagligt tal kallas kattsnuva.

håll koll på virussjukdomar

Flera typer av picornavirus står bakom 40% av luftvägssjukdomarna hos katter. Det är en av de mest dödliga sjukdomarna hos katter. Symptomen består av:

 • Feber
 • Överdriven salivering
 • Blåsor och sår på tungan och munnen
 • Brist på aptit
 • Slöhet
 • Undernäring

Sjukdomen sprids när man kommer i kontakt med avföringen, saliven eller nosens utsöndring hos infekterade djur. Ännu en gång är det vaccin som är den bästa förebyggande metoden.

5. Felint immunosuppressivt virus

Allmänt känt som katt-AIDS. Den här sjukdomen orsakas av lentiviruset. Smittospridningen sker efter att man kommit i kontakt med blodet hos ett infekterat djur. De flesta katter får det under reproduktionsprocessen eller vid slagsmål. Därför drabbar det vanligen könsmogna, ej kastrerade katter.

Den här sjukdomen orsakar en dramatiskt försämrng av immunförsvaret. Detta är ingångspunkten för många dödliga följdsjukdomar. Därför består förebyggandet av att tidig kastrering och att inte ha kontakt med infekterade djur.

Många virussjukdomar hos katter utvecklas långsamt. Därför är det bra att vara uppmärksam på beteendeförändringar och att ta alla förebyggande åtgärder du kan för din katt.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.