Visste du att husdjur som donerar blod kan rädda andra?

Du tycker säkerligen redan att dina husdjur är fantastiska vänner och varelser. Efter att du lär dig att de också kan donera blod för att rädda andra husdjur kommer du att älska och uppskatta dem ännu mer!
Visste du att husdjur som donerar blod kan rädda andra?

Senaste uppdateringen: 22 december, 2020

Det finns många olika blodbanker som varje dag räddar livet på många husdjur som behöver en blodtransfusion. De husdjur som donerar blod möjliggör för blodtransfusioner åt många djur som är i nöd.

Husdjur som donerar blod kan rädda andra hundar och katter

Hundar och katter behöver brådskande blodtransfusioner av olika skäl: förgiftning, anemi, olyckor som orsakar stor blodförlust, osv. Om veterinären har tillgång till blod för en transfusion, kommer detta att öka chansen att rädda livet på djur som behöver det.

Hur fungerar blodbanker?

Hund ligger på sjukhus med IV.

En blodbank är en plats där man lagrar, bearbetar, och bevarar donerat blod för att senare ge det till hundar, katter och andra husdjur som behöver det. Framför allt är det viktigt att det lagrade blodet håller en hög kvalitet, eftersom att kvaliteten på blodet kommer att påverka hälsan hos djuren som får det.

Blodet som man använder vid transfusioner måste komma från ett djur av samma art och samma blodgrupp som det djuret som ska få det.

Många djursjukhus i Sverige har egna blodbanker. Det finns för närvarande tjugofem blodbanker för djur i USA, både offentliga och privata. Det finns också vissa veterinärkliniker och djursjukhus som har sina egna givare och reserver, så de behöver inte använda sig av en blodbank.

Blodbanker för djur i USA

Det finns ett stort antal blodbanker för djur över hela USA. Dessutom fungerar många blodbanker som ideella företag och rekryterar frivilliga givarhundar i det område de befinner sig i. Som exempel på några privata och offentliga blodbanker för hundar och katter har vi följande:

  • Animal Blood Bank DBA
  • Blue Ridge Veterinary Blood Bank
  • Hemopet
  • Veterinarians Blood Bank, Inc.
  • St Louis Animal Blood Bank
  • Animal Blood Bank
  • Pet Blood Bank
  • Sun State Animal Blood Bank
  • HemoSolutions
  • Rocky Mountain Blood Services

Vilka husdjur donerar blod?

De husdjur som har kvalifikationerna för att donera blod är framför allt friska hundar som väger mer än 27 kg, och även katter med god hälsa som väger 4 kg eller mer. Åldern på djuret är också en faktor som är viktig för veterinärer att hålla koll på. Katter och hundar som är givare bör inte vara yngre än ett år gammalt, och inte heller äldre än 10 år.

Hund ligger sjuk på en bår.

Läkare måste testa djuret innan transfusionen börjar för att se till att djuret inte bär på några blodsjukdomar. Givarna kommer sedan att bli till en del av en databas när donationsprocessen är över. Givarens ägare får dock ingen ekonomisk ersättning för detta.

Processen för att en katt eller hund ska donera blod tar ungefär en halvtimme. Helst bör givardjuret vara lugnt. Om det inte är det, bör man ge ett milt lugnande medel. Djur som är givare kan donera blod var åttonde vecka.

Man tar cirka 450 ml blod från hunden vid en donation. Hur gör man det? Det är faktiskt väldigt lätt. Man placerar djuret på ett bord, vanligtvis lägger man djuret på ena sidan, avlägsnar lite päls i ett område vid nacken och sätter sedan in en nål. Det är härifrån man kommer att extrahera blodet.

Vissa djur kan känna sig svaga efter att ha donerat blod. De flesta kommer dock inte att visa någon reaktion alls. Dessutom kan en donation rädda upp till två liv. Givardjuret kommer snart att regenerera det blod som blev extraherat. Vi vill framför allt poängtera att det inte är skadligt för givardjurets hälsa överhuvudtaget.

Blodgrupper, bloddonation mellan husdjur

Hundar har åtta blodgrupper. Av dessa anses en vara universell, vilket betyder att den är kompatibel med alla andra. När det gäller katter finns det dock bara tre olika blodgrupper. Precis som hos människor gör man först ett blodtypstest så att man vet vilken blodgrupp djuret tillhör och vilket sorts blod det behöver.

För mer information om blodbanker för djur i ditt område kan du ringa din lokala veterinär, veterinärskola eller veterinärmedicinska klinik. De kan ha information om lokala blodbanker och kan också vägleda dig till dem.

It might interest you...
Djur som donerar blod: hundar och katter kan också ge
My AnimalsLäs det My Animals
Djur som donerar blod: hundar och katter kan också ge

När de flesta tänker på att donera blod tänker de bara att det är något som människor kan göra. Men det behövs även djur som donerar blod.