Hur förstår hundar sina ägares kommunikation?

Hur uppfattar våra ludna vänner egentligen det vi kommunicerar?
Hur förstår hundar sina ägares kommunikation?
Francisco María García

Skriven och verifierad av Advokat Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Alla som förstår hundar lär veta att dessa djur utvecklar logiskt tänkande som går bortom vad vi kan förstå. Hundägare säger ofta till sina husdjur, “det är som om du förstår mig” eller “jag önskar att du kunde tala!” För tvivlare kan vi säga – jo! Hundar förstår sina ägare och kan tyda innebörden av kommandon. Men hur förstår hundar?

Hundar liknar sina ägare

Hund ligger i sanden

Det är ganska vanligt att höra att en viss hund liknar sin ägare, och det stämmer faktiskt. Likheten kan dock finnas i hjärnan och i sättet som språk behandlas, och går bortom utseende- eller beteendemässiga likheter.

För att testa denna hypotes skannade specialister från University of Eötvös Lónard i Budapest hjärnorna hos sju hundar. Hundarna var speciellt tränade att lyssna till en serie ord från sina ägare. Under testet förblev hundarna stilla i den magnetiska resonanstomograf.

Studiens slutsatser fick alla hundägare att le. Språkbearbetningssystemet hos hundarna fungerar på samma sätt som i den mänskliga hjärnan.

Så förstår hundar vad vi säger? Ja, men de kan även identifiera vad personen menar och syftet med ett kommando.

Utöver talspråk förstår hundar vad vi menar

Utöver att mentalt associera ord med deras betydelse så har hundar förmågan att bearbeta en rad olika budskap. Folk skickar ut budskap genom sina gester, kroppsliga signaler, ansiktsuttryck och till och med undermedvetna, ofrivilliga svar.

Vetenskapligt sett har man även visat att hundar förstår känslor. De kan identifiera när en person är ledsen eller ensam, och försöker ofta erbjuda tröst. De kan även identifiera glädje. När de observerar att deras ägare är lyckliga kan de faktiskt automatiskt känna samma känsla av välmående.

Vidare har forskare etablerat att när en hundägare pekar med sitt finger mot något, kommer djuret automatiskt fokusera sin uppmärksamhet på föremålet – hundar stirrar aldrig bara på ägarens finger.

De kan dessutom koppla en röst till ett ansikteNär det kommer till deras ägare så har hundar aldrig fel. De kan till och med tyda huruvida rösten är från en man eller kvinna.

En vokabulär på 160 ord och fraser

Forskare i Storbritannien och Kanada har slagit fast att hundar förstår i snitt 160 ord och fraser. En hund kan dock utöka sitt ordförråd till över 200 med träning och övning.

Alla med en valp vet att de första fraserna de lär sig har att göra med promenader. Exempel på detta kan vara, “ska vi gå ut?” eller “var är kopplet?”. Gott om hundar låtsas dock inte förstå sina ägare när de får kommandon såsom “bada!” När de hör dessa kommandon springer de istället och gömmer sig.

En hund behöver bara höra ett ord en enda gång för att memorera det, speciellt om ordet är kopplat till en mycket emotionell upplevelse (positiv eller negativ).

Av samma anledning råder många veterinärer ägare att inte använda hundens namn när man skäller på den. Hunden kan börja associera sitt namn med negativa upplevelser och sluta komma när man ropar.

Det är även viktigt att ha i åtanke att hundar inte förstår ironi eller motsägande budskap. En hund kommer förvirras om dess ägare skäller ut den med ett leende och i glatt tonläge, samtidigt som man använder nyckelord som “nej”, “tyst!” och “loss!”.

En hunds logiska tänkande och rationalitet liknar det hos ett barn på 2,5 år. Därför ska du vara så tydlig och koncis som möjligt när du ger kommandon, och se till att det inte kan tolkas på olika sätt.

En medfödd eller inlärd förmåga

Hittills har ingen studie kategoriskt bevisat hur en hund förstår vad som sägs. Det kan vara tack vare ett genetiskt tillstånd som finns hos vissa däggdjur. Alternativt kan åratal av domesticering ha fostrat denna kapacitet.

Hundälskare vet att deras husdjur har starka kommunikationssystem, även om de inte kan tala. Detta kräver inte träning eller speciell undervisning. Utöver att tillhandahålla ovillkorlig kärlek och få din hunds tillit, måste du bara vara uppmärksam. Hundar har alltid något att säga.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.