Kattens livslängd: Hur länge lever katter och vilka faktorer påverkar?

Kattens livslängd: Hur länge lever katter och vilka faktorer påverkar?

Senaste uppdateringen: 15 augusti, 2018

Kattens livslängd beror på många faktorer. En av dem är omvårdnaden den får under hela sitt liv. I genomsnitt har djur som bor hemma en förväntad livslängd på 12 år (det finns naturligtvis många undantag). I följande artikel hittar du svaret på frågan: hur länge lever katter?

En katts liv

För att låta din bästa vän få ett långt och bra liv måste du följa en undersöknings- och vårdplan. Innekatter (liksom hundar) åldras snabbare än människor. Därför är det känt att ett mänskligt år motsvarar 7 kattår. I själva verket är det inte helt sant, men det är behjälpligt för att förstå en katts livscykel i grova drag.

Katt i träd

Experter är överens om att åldrandet går snabbare under de första två åren. Därför genomgår katter fler förändringar under sina första 24 månader än senare i livet.

I allmänhet lever katter längre än hundar. Trots detta beror allt på vård, mat, avel, om katten går lös, om den vaccinerats, etc. En gatukatt har en livslängd på ca 6 år, men en huskatt kan nå upp till 12 år eller till och med längre. Det finns fall med katter som levt upp till 20 år.

Kattens livslängd beror på omvårdnaden den får. En katts nyfikna personlighet gör dock att den utsätter sig för många faror. Genom att bara hålla ett öga på den och etablera vissa gränser kan man därför hjälpa sin katt att undvika dödsolyckor.

Faktorer som påverkar kattens livslängd

Det finns många faror i kattens liv, oavsett om den går ut eller stannar inomhus hela dagen. Följande är faktorer som kan påverka kattens livslängd:

1. Olyckor

En innekatt blir utsatt för bilar eller större djur i mindre utsträckning än en lössträvande katt. När din katt vandrar utomhus kan den vara med om olyckor – allt från att bli överkörd till att springa in i en fälla eller till och med bli attackerad av en hund.

2. Sjukdom

Risken att drabbas av en sjukdom ökar så länge katten har kontakt med yttervärlden. När din hankatt smyger genom grannskapet på jakt efter en honkatt som löper kan han utsättas för strider mellan hankatter och få sår som infekteras av virus och bakterier.

3. Fetma

Fetma kan också förkorta kattens livslängd. Katter som inte går ut ofta och har väldigt lite fysisk aktivitet går upp i vikt markant. När det gäller människor orsakar fetma många medicinska tillstånd som hjärtattacker, blockerade artärer, vattenretention, etc., och katter påverkas också negativt.

4. Brist på veterinärvård

Många husdjurägare låter inte sina husdjur få årliga veterinärundersökningar. När en ägare använder ursäkten att katten “ser frisk ut” istället för att ge den en ordentlig undersökning, kommer det minska kattens livslängd eller livskvalitet. Vissa sjukdomar har inga synliga symptom, och när de upptäcks kan det vara för sent.

Hur förlänger man kattens livslängd?

Kattbad

Även om vi vill att våra husdjur ska leva för alltid, har katter en livstid som vanligtvis sträcker sig mellan 12 och 15 år. För att öka kattens livslängd (det finns flera fall av katter som levt upp till 21 år), måste man vara uppmärksam på sin katts omvårdnad.

e först till att katten har bra hygien och att den är frisk. Mata din katt efter dess behov, fyll på med rent vatten i dess vattenskål varje dag, utför avmaskning regelbundet, ha en komplett vaccinationsplan och eliminera loppor – alla dessa åtgärder ingår i en katts grundläggande skötsel.

Å andra sidan har kastrering av ditt husdjur många fördelar för djuret, eftersom det förhindrar överföring av sexuellt överförbara sjukdomar och även spridningen av virus när hanar slåss. En kastrerad honkatt är mindre benägen att drabbas av tumörer i livmodern. Hos hanar minskar kastrering problem med urinrören.

Huvudbild från: The Collector of Instant Photography & Video


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.