Kupering av hundar är äntligen olagligt i Spanien

Kupering av hundar är äntligen olagligt i Spanien
Francisco María García

Skriven och verifierad av Advokat Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Kupering av hundar har äntligen blivit olagligt i Spanien, 30 år efter att man i Europa kom fram till en konvention om just detta. För de flesta har de varit en självklarhet att lämna en hunds drag som de är, speciellt svans och öron, så det är beklagligt att det dröjt så länge.

Kupering av hundar är en helt meningslös sed som de allra flesta är emot. Detta utövande leder faktiskt ofta till skador på djuret, utöver att vara en djupt sadistisk handling.

Huruvida vi ska klippa eller amputera vårt husdjurs svans

Enligt djurrättsaktivister finns det en annan viktig fråga i koppling till denna sed. Vi borde använda ordet amputering istället för att klippa. Detta är den korrekta termen eftersom amputering uttrycker precis hur grymt detta utövande är.

Dessa djurrättsförespråkare använder ett grafiskt exempel för att illustrera detta. En hunds päls klipps av hygieniska skäl, och ofta även estetiska. Men denna handling åsamkar inte djuret skada eller smärta, för pälsen kommer växa tillbaka.

Hund ute i gräset

När det kommer till kupering av en hunds svans eller öron så handlar det inte bara om att minska deras storlek lite. Hundens brosk, nerver, blodkärl och många andra vävnader kapas, såväl som huden. Inget av detta kommer växa tillbaka. Därför säger djurrättsförespråkare att processen faktiskt är en amputeringsprocedur. Inte minst eftersom det är otroligt traumatiskt och smärtsamt för hunden.

Kupering av hundar – traditionens ursprung

Vissa lärda påpekar att den första skriftliga indikationen på denna kontroversiella tradition kommer från Rom. Lucius Junios Moderatus, mer känd som  Columellakom på termen. Columella var en författare och romersk agronom som levde mellan 4 år f.Kr och 70 år e.Kr.

Enligt Columella, en av de främsta tänkarna i det romerska riket, borde en hunds svans kapas (genom att ägaren biter av dess svans med tänderna) för att undvika att hunden infekteras med rabies.

Historia och utveckling

  • Under lång tid användes terrierhunder för att jaga råttor. Det sägs att råttorna brukade försvara sig genom att bita hundarna i svansen, vilket kan vara en anledning till att vissa amputerade sina hundars svansar. Detta är dock inget som har bekräftats.
  • En annan påstådd anledning sägs vara att man ville undvika att hundarna trasslade in sig i buskar och dylikt när de arbetade på fält eller i hagar.
  • Det kan ha varit en åtgärd för att underlätta jakt och spårning av andra djur.
  • Minskad risk för att hundslagsmål resulterar i dödliga skador.
  • Estetiska syften: den vanligaste anledningen till kupering av hundar är rent fåfänga anledningar. Vissa hunduppfödare hävdar att hundar med full svans får sämre chans att vinna utställningar.

Europas regler

I Strasbourg godkändes den Europeiska konventionen för skydd av husdjur år 1987 . Dessvärre tog den spanska regeringen 30 år på sig att faktiskt stifta en lag i linje med denna konvention. I jämförelse anammade man i Sverige ett förbud mot kupering av hundar redan 1989.

I september 2015 beslutade Jordbruks-, livsmedels- och miljödepartementet att “låsa upp” den ursprungliga konventionen, efter åratal av påtryckningar från djurrättsgrupper.

Innan den slutgiltiga ratificeringen var man dock tvungen att ta sig runt flera hinder inom den spanska lagstiftningen. Vissa traditionalistiska sektorer ville inkludera en speciell klausul som tillät kupering av hundar såvida ägaren uppfyllda vissa kriterier.

Golden retriever-valp

Experter som konsulterades i frågan beskyller dessa sektorer för att det tagit så långt att få en slutgiltig lag. De påpekar att jägare fortsätter att utöva stor makt inom många politiska områden.

Vilka andra saker är numer olagliga?

Kupering av hundar är inte det enda som förbjudits i Spanien:

  • Precis som att man uttryckligen förbjudit kupering av hundar är det även förbjudet att klippa stämband och beröva en katt på dess klor.
  • Kirurgiska ingrepp på djur som inte görs i syfte att läka dem är förbjudna.

Det juridiska ramverket håller även ägare ansvariga för djurens underhåll och omvårdnad.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.