Spindlar fastnar inte i sina egna nät: Ta reda på varför

Spindlar fastnar inte i sina egna nät tack vare de fibrer de har på benen, oljan som täcker dem och sättet de går på.
Spindlar fastnar inte i sina egna nät: Ta reda på varför

Senaste uppdateringen: 05 januari, 2022

Alla känner till den beklämmande bilden av en liten insekt som fastnat i ett spindelnät. Efter detta överraskande biologiska samspel återstår bara en komplicerad fråga: Vad händer med spindeldjuren själva? Varför fastnar inte spindlar i sina egna nät?

Tro det eller ej, men svaret var ett mysterium för vetenskapen ända fram till år 2012. Även om fenomenet i fråga hade studerats tidigare var tekniken inte tillräckligt avancerad för att ge tillförlitliga resultat som kunde bekräfta eller förkasta de formulerade hypoteserna. Här kan du upptäcka lösningen på mysteriet.

Spindelnätet, starkare än stål

Spindelnätet är ett av naturens underverk som blir mer överraskande ju mer man undersöker det. De trådar med vilka spindeln spinner sitt nät bildas av proteiner som lagras i en körtel i dess buk. Spindeln drar ut ämnet med sina ben och använder det för att bilda silke, med vilket den skapar sitt nät.

Det är här överraskningarna börjar: Om dessa proteiner förs tillräckligt nära varandra kopplas de samman och bildar en tråd. För att se till att denna tråd inte bildas innan den lämnar spindelns kropp lagras de ämnen som bildar tråden i perfekt ordning. Inte nog med det, de kommer även ut i rätt ordning för att ge silket dess karakteristiska elasticitet och seghet.

På detta sätt stelnar silket först när det lämnar kroppen när spindel så önskar.

Spindelvävens struktur är unik. För att sätta dess effektivitet i perspektiv är det värt att notera att en tråd av spindelsilke är mycket starkare än en stålkabel av samma tjocklek. Det är också 5 gånger mer elastiskt än denna metall, med en tjocklek som är 10 gånger mindre än ett människohår. Hittills har människan inte lyckats skapa ett material med dessa egenskaper.

Ett spindelnät.

Varför fastnar inte spindlar i sina egna nät?

Förutom alla dessa otroliga egenskaper är spindelnät klibbiga. Du behöver inte ens tänka på de insekter som fastnar i dem; tänk bara på hur lång tid det tar för dig att skaka av dig trådarna som fastnar när du själv råkar stöta på ett av dessa nät?

Trots denna klibbighet kan spindlar utan problem gå på sina nät. Varför är det annorlunda för dem? I en studie som publicerades år 2012 och som utfördes av forskare från Smithsonian Museum lyckades man ta reda på orsakerna bakom detta fenomen. Härnäst presenterar vi dessa.

Spindlar fastnar inte i sina nät på grund av hur de går

Alla trådar i nätet är inte klibbiga. Vissa spindeldjur varvar klibbiga silkesfibrer med fibrer som inte är klibbiga, vilket underlättar deras förflyttning genom nätet på så sätt att de trampar på utvalda områden som inte är klibbiga.

För att nå sitt byte har spindeln dock inget annan val än att trampa på de klibbiga fibrerna, men inte ens då fastnar den. Detta lyckas den med tack vare det sätt på vilket den går på nätet. Spindeldjurens långsamma, försiktiga steg innan de kastar sig över sin föda är faktiskt också avsedd att minimera den kraft som utövas på den klibbiga ytan.

Vissa spindelarter livnär sig på andra spindeldjur. I de nät som de väver är det bara de som kan gå obehindrat, medan andra spindlar fastnar trots att de lätt kan röra sig i sitt eget nät. Med andra ord har varje nät egenskaper som gör att endast den art som skapar det kan röra sig obehindrat.

De har en kemisk beläggning på benen som inte är klibbig

Det räcker dock inte att bara gå försiktigt. Spindlar fastnar inte i sina egna nät tack vare en non-stick, oljeliknande beläggning på deras ben. Därför kan de trycka på trådarna utan att fastna, vilket är rätt så användbart när de väver nätet.

Forskarna i den ovan nämnda studien tvättade spindlarnas ben med hexan och vatten och fann att de då hade mycket svårare att gå på nätet.

Man tror att spindlar sprider detta ämne på sina ben med sina mundelar. Man har nämligen sett dem putsa sina lemmar efter att de har tvättat dem. Hittills har man dock inte kunnat bevisa detta eftersom den nödvändiga tekniken inte fanns.

Spindlar fastnar inte i nätet tack vare fibrer på benen

Dessutom har dessa djur också ett stort antal fibrer på sina ben som minimerar ytan som är i kontakt med nätet. Detta gör det mycket lättare för dem att dra loss sina lemmar efter varje steg.

Mikroskopi avslöjar att när en spindel rör vid en klibbig tråd överförs små droppar av det klibbiga ämnet på tråden till håren på benen. När dessa sedan avlägsnas från nätets yta glider dessa droppar av.

En spindel med ett byte.

Naturen hyser mysterier och underverk på oväntade platser. Ofta ligger de största överraskningarna hos saker som människan inte kan se, till exempel en spindel som sprider ut non-stick olja på sina ben. Därför ska du aldrig underskatta det som verkar obetydligt; om du inte märker något otroligt kanske du bara behöver ett mikroskop.

 

Detta kanske intresserar dig
Så kan du övervinna din spindelfobi
My Animals
Läs det My Animals
Så kan du övervinna din spindelfobi

Det finns ett tillstånd som kallas arachnofobi - en irrationell rädsla för spindlar. Här får du tips på hur du kan övervinna din spindelfobi.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


    • Reference: R.D. Briceño and W.G. Eberhard. 2012. Spiders avoid sticking to their webs: clever leg movements, branched drip-tip setae, and anti-adhesive surfaces. Naturwissenshaften. DOI 10.1007/s00114-012-0901-9. Published online: 1 March 2012.
    • Hagn, F., Eisoldt, L., Hardy, J. G., Vendrely, C., Coles, M., Scheibel, T., & Kessler, H. (2010). A conserved spider silk domain acts as a molecular switch that controls fibre assembly. Nature465(7295), 239-242.
    • Sahni, V., Blackledge, T. A., & Dhinojwala, A. (2010). Viscoelastic solids explain spider web stickiness. Nature Communications1(1), 1-4.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.