Legenden om svalorna och Jesus törnekrona

Legenden om svalorna och Jesus törnekrona
Francisco María García

Skriven och verifierad av Advokat Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Efter att ha arresterats och torterats så sägs Jesus ha fått en törnekrona. Enligt tron började en grupp svalor ta bort taggarna efter att han korsfästs för att lindra hans lidande. Därför anses svalorna vara heliga djur.

Förhållandet mellan svalorna och taggarna kommer från då Jesus satt på korset. Legenden har klarat sig levande igenom långa och många århundraden och nu är de vackra svalorna associerade med religiösa övertygelser.

Enligt den bibliska berättelsen dömdes Jesus av Nasaret, erkänd av sina anhängare som Guds son, till döden. Det romerska rättssystemet fördömde honom till att korsfästas på kullen på Golgata på grund av hans predikan.

Innan straffet gavs så torterades Jesus med piskor. Enligt apostlarnas återberättelse så placerades en törnekrona med vassa taggar på hans huvud.

Det sägs att när Jesus korsfästes så närmade sig svalorna och plockade loss taggarna från törnekronan. Enligt tron så lättade svalorna på så sätt hans lidande. Detta påstående har utgjort grunden för det höga värdet svalorna har bland vissa kulturer.

En annan biblisk referens skrevs av pseudonymen Tomás. Denna legend berättar att då Jesus fortfarande var ett barn (knappt fem år gammal) så lekte han en dag i vattnet. Han skapade en mjuk massa av lera och gjorde tolv svalor av den.

De troendes respekt för svalorna

Efter korsfästelsen så kom svalor att betraktas som heliga och värderades högt. Detta ledde till förbudet mot att döda dem eller förstöra deras bon. Vissa säger att “svalor är av Gud”.

svalorna och törnekronan

Legenden om svalorna och törnekronan ger även betydelse till mycket av dessa flyttfåglars anatomi. Troende hävdar att deras ryggar är svarta av sorgen för Guds sons död. Dessutom hävdar de att den röda fläcken på deras bröstkorg är av Jesus utspillda blod då taggarna från törnekronan avlägsnades.

Svalornas bon skyddas och respekteras högt. Därför är de vanligtvis lämnade ifred och intakta, och finns också därför i stor skala främst kring kyrkobyggnader.

Svalornas beteende

Även om de är små fåglar så flyger svalorna vanligtvis under dagen och riskerar därför att rovdjur jagar dem. De är också flyttfåglar som flyger tillsammans i grupper.

Svalorna bor tillsammans i kolonier, vilket hjälper dem med deras migrering och ger dem extra skydd. Denna samexistens i kolonier bidrar också till reproduktion och uppbyggnad av bon. Svalorna lever ofta i rymliga miljöer vars områden används som sovplatser. De är tidiga morgonfåglar och lyser upp dagen med sina unika ljud. De kan nå väldigt höga noter.

flygande svala

På morgonen då de sträcker på sig så rör de på sina vingar på ett intressant sätt. De sträcker ut fjädrarna och sina små leder som ett glatt sätt att säga hej till den nya dagen.

När de ska upp och flyga så gör de det i små grupper, och sedan kommer de ikapp varandra och flyger alla tillsammans. De stiger vertikalt på ett anmärkningsvärt snabbt sätt.

I slutet av dagen söker de efter en plats att sova. Under sökningen gör de en slags sång tillsammans i gruppen. En efter en hittar de sedan sin viloplats där de kan sova tills den nya dagen är kommen.

Legenden om El Cerro de la Golondrina

En av legenderna som är associerade med svalor och törnekronan kommer från Guadarrama, Spanien. Det är inte helt säkert ifall den skapades av eller bara förknippades med poeten Francisco Acaso, född i Cercedilla.

Denna legend säger att den första fågeln som tog bort en tagg från Jesus panna senare flög långa vägar med denna tagg. Han reste 3600 kilometer utan att tappa den, från Golgata till Sierra de Guadarrama.

Slutligen anlände den utmattade svalan till toppen av en kulle där den dog och sedan täcktes av markens grönska. Det är därför denna plats i Navacerrada (Madrid) döptes till El Cerro de la Golondrina (Svalornas kulle).


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Winkler, D. (2010) The Golondrinas Handbook: A Guide for Field Workers with Tachycineta Swallows. Cornell University.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.