Vad elefanter äter i fångenskap: högkvalitativt foder

Att ta hand om elefanter kräver noggrann planering och omsorg. I dagens artikel kan du lära dig mer om vad elefanter äter i fångenskap.
Vad elefanter äter i fångenskap: högkvalitativt foder
Érica Terrón González

Skriven och verifierad av Veterinär Érica Terrón González.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

När det gäller att planera vad elefanter äter i fångenskap är det oerhört användbart att förstå deras naturliga matvanor och också ha kunskap om vilka näringsämnen de behöver och när de behöver dem. Elefanter är dessutom mycket kräsna, så det är viktigt att vara förberedd för att hålla dessa däggdjur av episka mått friska.

I den här artikeln kommer vi att diskutera elefanternas normala näringsbehov, samt hur dålig kost kan leda till allvarliga hälsoproblem.

Grundläggande ekologi för elefanternas matvanor

Elefanternas naturliga kost är väl dokumenterad för de tre existerande arterna av elefant: afrikansk savannelefant, afrikansk skogselefant och den asiatiska elefanten. Men man behöver mer information om orsakerna till selektiva matvanor och andra utfodringsmönster.

Vilda elefanter har en riklig aptit och äter över 400 typer av växter. Elefanters diet består till största del av gräs, men de äter även löv, kvistar, rötter, frukter, frön, örtartade växter, jord och stenar. Trots detta stora utbud av typer av föda visar studier att elefanterna i verkligheten är ganska kräsna av sig.

Ta våtsäsongen som ett exempel. Då överger elefanterna sina tidigare vatmanor och väljer att gå och beta. Med andra ord konsumerar de huvudsakligen vass och örter under den tid på året då deras proteininnehåll är som högst. Flera studier visar att elefanter vet exakt vad de behöver vid varje säsong på året.

Kvinna matar elefanter ur en skål.

Utfodringsschema

Forskare har hittat likheter mellan vilda elefanter och elefanter i fångenskap. Det finns tre utfodringstider som elefanter gillar bäst:

  • Morgon: Snabbmatning med små kvantiteter.
  • Eftermiddag: Långsammare foder och rikliga mängder.
  • Kväll: Avslappnat flöde som passar dagens behov.

Att behöva hitta vatten och skugga kommer att påverka hur mycket en elefant behöver äta. Detta gäller både elefanter i fångenskap och vilda elefanter.

Vilka är näringsrekommendationerna för elefanter?

Tills det finns mer data tillgängliga baseras minimikraven på näringsämnen för elefanter på de rekommenderade riktlinjerna för hästar. Med andra ord:

  • Foder av hög kvalitet (hö, halm eller gräs) bör vara grunden för elefanternas kost.
  • Återstående diet bör bestå av koncentrade, kompletterande utfodringar och kosttillskott.

Tillgängliga data, så kallade ”tillväxtkrav”, föreskriver dock att elefanter ska äta cirka 2,8 kilo protein per dag. Om en elefant äter mindre än den här mängden, eller äter hö av låg kvalitet, kan den utveckla proteinbrist och bli sjuk. Koncentrat balanserar vitaminbrist från en högfoderdiet, men bör inte på något sätt ersätta foder som den främsta källan till fiber. Annars kan elefanten drabbas av matsmältningsproblem.

Ändå kan det finnas vissa tillfällen under en elefants liv då det är lämpligt att ersätta hö med alfalfa och öka tillskottet. Detta kan till exempel vara nödvändigt under graviditet.

Det är viktigt att elefanter i fångenskap konsekvent äter hö och foder av god kvalitet. I själva verket bör detta vara den största delen av deras dagliga matintag.

Vad elefanter äter i fångenskap: En typisk måltid

Elefanter i fångenskap äter cirka 149 kilo mat om dagen. Denna diet skulle vara otillräcklig för vilda elefanter, men elefanter i fångenskap använder betydligt mindre energi, och behöver därför mindre mat.

I genomsnitt behöver vuxna elefanter konsumera 70 000 kalorier om dagen.

För att uppnå det nödvändiga dagliga kaloriintaget bör måltiderna innehålla:

  • Som vi tidigare nämnde bör hö eller annat foder vara den huvusakliga näringskällan.
  • En mängd olika grönsaker och vegetation, som akacia, gurka, sallad osv.
  • Stora mängder vatten.

Vad äter elefanter i fångenskap? Hur kan en elefants diet påverka dess hälsa?

Att ta hand om elefanter i fångenskap är varken lätt eller billigt. Med detta sagt försöker djurvårdare att optimera hälsan hos sina elefanter för att förbättra elefanternas välbefinnande och, som resultat, också förbättra deras livslängd.

Precis som inom andra arter kan en dålig diet sätta elefants matsmältningssystem och ämnesomsättning i obalans.

Elefant äter från ett träd.

Tyvärr tenderar djur i fångenskap att drabbas av hälsoproblem som till exempel fetma på grund av brist på motion. Detta händer ofta för att deras inhägnader är för små eller, ännu värre, att de känner sig isolerade och understimulerade.

Tarmfrågor är också ett stort hälsoproblem som många djurvårdare tar del av. Att basera elefantens diet på hö av hög kvalitet är dock det bästa sättet att bekämpa detta. Det rekommenderas inte att mata elefanter med frukt, korn, bröd eller “människomat” eftersom dessa livsmedel kan vara skadliga för elefantens hälsa.

 


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Fowler M, Mikota S. Biology, Medicine, and Surgery of Elephants. Hoboken: John Wiley & Sons; 2008
  • All About Elephants – Diet & Eating Habits | SeaWorld Parks & Entertainment [Internet]. Seaworld.org. [cited 22 July 2020]. Available from: https://seaworld.org/animals/all-about/elephants/diet/

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.