Upptäck de bästa tipsen för fiskmat

I denna mycket intressanta artikel får du veta allt du behöver veta om fiskmat. Läs vidare för att lära dig mer om detta ämne!
Upptäck de bästa tipsen för fiskmat
Francisco María García

Skriven och verifierad av Advokat Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 10 maj, 2023

Det finns många fiskarter i världen. Var och en kräver en specifik diet, där temperatur och klimat också spelar en roll. När det gäller fiskmat är det viktigt att det du ger dina fiskar uppfyller varje arts näringsbehov.

Fiskmat: olika arters näringsbehov

Fiskar kan, beroende på art, vara köttätare, växtätare eller allätare. Att känna till just dina fiskars vanor och näringsbehov är det första steget för att ge dem en balanserad kost.

Köttätande fiskar

Köttätande fiskar är ofta rovdjur i sin naturliga miljö. De har en kort tarm och äter en eller två gånger om dagen. Deras kroppar smälter lätt proteiner, vilket erbjuder långvarig mättnad.

De kan också äta kräftdjur, blötdjur och mindre fiskar som sardiner och sill. Två vanliga exempel på köttätande fiskar är tonfiskar och hajar.

Tropical fish swimming.

Även om de har vassa tänder så tuggar köttätande fiskar inte maten. I själva verket tjänar deras tänder till att jaga och fånga byten. Den mat som dessa fiskar äter krossas i själva verket i deras matstrupe och mage.

Växtätande fiskar

Det finns mycket få arter av rent växtätande fiskar. Dessa djur livnär sig i huvudsak på växter som är inhemska i vattenfloran. De kan hittas i saltvatten eller sötvatten.

Dessa fiskar har långa tarmar eftersom växter kräver en långvarig matsmältningsprocess. Dessutom äter de vanligtvis under en stor del av dagen för att tillgodose sina näringsbehov. Två exempel på växtätande arter är junkergirella samt fullvuxna salpafiskar.

Allätande fiskar

Många akvariefiskar är allätare. Detta är en viktig egenskap för anpassning och överlevnad. Dessa djur är opportunistiska och livnär sig på både animaliska och vegetabiliska proteiner. Deras vanor beror i grunden på den livsmiljö de utsätts för.

Vanligtvis äter de två till tre gånger om dagen, beroende på hur stor andel protein de äter.

Tips på fiskmat för akvariefiskar

Du måste vara försiktig för att undvika misstag när du väljer rätt fiskmat för akvariefiskar.

Det är alltså viktigt att veta vilka fiskarter du har så att du kan ge dem en lämplig kost::

1. Överutfodra inte dina fiskar

Det är viktigt att välja ett bra kommersiellt foder som är anpassat till arten av dina fiskar, men att veta när och hur du ska mata dem är lika viktigt.

Överutfodring och övervikt är riskfaktorer för dina fiskars hälsa. Faktum är att många brukar dö på grund av den sjukdom som i folkmun kallas ”fettlever”.

De flesta ägare överutfodrar sina fiskar, och det är inte bara farligt för din fisks vikt. Faktum är att ansamling av mat på botten är den vanligaste källan till föroreningar i akvarier.

Experter rekommenderar följande förhållande: 0,4 g per dag per 10 g fisk i akvariet.

2. Se till att alla dina fiskar äter

Sättet du behöver mata dina fiskar på varierar också beroende på arten. Varje fisk är anatomiskt förberedd för att äta på ett visst ställe. En del äter på ytan, andra i mitten och en del på botten av akvariet.

Därför är det mycket viktigt att vara särskilt uppmärksam när du matar dina fiskar. Vi rekommenderar att du observerar deras vanor för att se till att alla får mat.

3. Tillhandahållande av levande foder

Kommersiellt torrfoder är ett utmärkt grundfoder för fiskar. Det innehåller bland annat rätt proportioner för varje art.

Ciklider simmar i ett akvarium.

Levande foder är dock viktigt för rovfiskarnas näringsintag, matsmältning och reproduktion, detta ger 100 % naturligt protein och fibrer.

Gör helst en blandning med ringmaskar och räkor. Denna blandning är idealisk för både köttätande och allätande fiskar.

Å andra sidan kan du ge alger och vattenväxter till växtätande fiskar. Du kan också blanchera sallad och spenat i kokande vatten och ge dem till dina fiskar.

4. Undvik ansamling av mat

Förutom att respektera de dagliga mängderna mat bör du rengöra insidan av minst akvariet en gång i månaden. Kom ihåg att även ha ett lämpligt filtersystem för att hålla vattnet i gott skick.

5. Fiskfoder på vintern

Om ditt akvarium har tillräcklig uppvärmning bör dina fiskar inte visa några kostförändringar under vintern. Du kan alltså mata dina fiskar två till fyra gånger om dagen som vanligt.

Men om du väljer att låta fisken gå i vinterdvala bör du bara mata dem en gång om dagen. Normalt sett utlöser fiskarna sin vinterdvala när temperaturen är lägre än 10°C.

Detta kanske intresserar dig

Guldfisken: egenskaper, utfodring och skötsel
My Animals
Läs det My Animals
Guldfisken: egenskaper, utfodring och skötsel

En av de vackraste fiskarna som vi kan ha i våra akvarier är den så kallade guldfisken. Ta reda på mer om den i den här artikeln.


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.