Byte av hundmat kan påverka djurets hälsa

En av de huvudsakliga anledningarna till tarmproblem hos husdjur är att man ändrar deras matrutin. Men hur kan byte av foder påverka hundens hälsa?
Byte av hundmat kan påverka djurets hälsa
Francisco María García

Skriven och verifierad av Advokat Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 30 maj, 2023

Vill du byte ut fodret du ger till din hund? Har du övervägt att ett byte av hundmat kan påverka dess hälsa?

Hundar anpassar sig inte till ny kost på samma sätt som människor. Deras bakterieflora är inte lika varierad som vår, så plötsliga förändringar kan orsaka problem som diarré och kräkningar.

Med det sagt är det dock viktigt att anpassa hundens kost efter dess ålder, men det måste göras på rätt sätt.

Byte av hundmat kan leda till hälsoproblem för hunden

Hund vill inte äta

Att göra ändringar i hundens kost kan vara bra, speciellt när den blir äldre. Men andra ändringar i kosten kan vara skadliga och leda till diarré, kräkningar och till och med gastrit.

Det finns även mänskliga högtider som kan leda till kostmässiga problem för hunden, som jul, firanden, etc., eftersom hunden då äter ovanliga saker.

Alla dessa ändringar kan påverkar djurets hälsa och visa sig i form av olika symptom. Om dessa dåliga näringsvanor sker under en längre period så kan de leda till gaser, gastrit och gastroenterit.

Toleransnivån för dessa förändringar skiljer sig från ras till ras – collies löper till exempel högre risk. Man brukar säga att ju renare stamtavla hunden har och ju renare rasen, desto ömtåligare mage har den.

Den perfekta proceduren för byte av hundmat

Riktlinjerna för att påverka hundens maghälsa minimalt inkluderar att fortsätta med dess vanliga mat utan förändringar. På så sätt kan man ofta undvika de flesta problemen.

När ett byte av hundmat genomförs så måste det göras gradvis genom att kombinera den nuvarande maten med den nya, helst i samråd med en expert.

Under hundens liv kommer kosten behöva förändras flera gånger i enlighet med dess ålder. Det rätta sättet att göra det är genom att använda speciellt framtagen mat för åldern ifråga.

På så sätt kan du motverka matsmältningsproblem samtidigt som du uppfyller djurets alla näringsmässiga krav.

Byte av hundmat i enlighet med ålder

Den första kostmässiga ändringen sker vid runt 45 dagars ålder. Valpen håller på att avvänjas och kommer gå från modersmjölk till fast föda. Den behöver högkvalitativ mat.

När hunden fyller fem månader ska den börja äta vuxenmat, som inte innehåller lika mycket protein. Övergången bör göras genom att blanda valp- och vuxenmat.

Efter sju års ålder kan man börja ge hunden mat för äldre hundar för att undvika hälsoproblem som artros, gingivit och andra tillstånd.

Typer av koster och kostförändringar

Hund får kött och ost

De så kallade balanserade kostplanerna är framtagna för att möta de näringsmässiga kraven för hundar vid varje skede i livet.

De kan även användas när tillstånd i levern, njurarna och hjärtat ska behandlas.

Utöver denna balanserade kost finns det även andra kostplaner, såsom BARF-kosten, som försöker möta samma behov samtidigt som de tar hänsyn till djurens preferenser.

Detta eftersom hundar gillar vissa typer av mat mer än andra, och kostplaner som BARF är lätta att anpassa.

Valet av kost baseras som sagt på hundens livsskede såväl som sjukdomar den kan lida av. Att göra hemgjord hundmat är generellt sett inte rekommenderat eftersom den kanske inte uppfyller djurets krav.

Det finns även produkter och ingredienser som är giftiga för hundar, trots att många inte känner till det.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.