Professionellt team

My Animals består av yrkesverksamma specialister inom veterinärmedicin, biologi och djurpsykologi som arbetar för att garantera kvaliteten och den vetenskapliga sanningshalten i artiklarna. Allt för att kunna erbjuda information om djurvärlden, ge riktlinjer och råd för skötsel av sällskapsdjur samt försvara djurens rättigheter.

Medic Team

Tack vare vår rigorösa urvalsprocess kan vi erbjuda ett välutbildat team av professionella fackmän från relevanta forsknings- och yrkesområden med gedigen erfarenhet som validerar och verifierar att vårt innehåll uppfyller en hög standard då det kommer till dess kvalitet.

Vårt team av experter kontrollerar informationen i allt vårt innehåll för att säkerställa dess kvalitet.

Före publicering utvärderar teamet av experter varje artikel för att se till att informationen är korrekt, aktuell samt stöds av vetenskapliga studier. Allt innehåll granskas kontinuerligt för att se till att My Animals läsare får kvalitetsinformation som är anpassad till de senaste rönen och forskningen inom veterinärmedicin, biologi och djurpsykologi.

Associated professionals

Thumb Author Sebastian Ramirez Ocampo

Sebastian Ramirez Ocampo

Veterinär och zootekniker

Thumb Author Alejandro Rodríguez

Biolog specialiserad på bioinformatik. Doktor i bioteknik och bioinformatik vid University of Salamanca. Han har arbetat med olika forskningsprojekt och som bioinformatiker vid olika institut. Han har också utforskat rollen som informationsspridare för digitala medier.

Thumb Author Silvia Conde

Biolog specialiserad på djurbeteende. Hon har arbetat med exotiska och hotade djur i projekt för djurens bevarande. Hon har även arbetat som veterinärassistent, som laboratorietekniker och som informationsspridare. Inom det sistnämnda fokuserar hon på att skriva och redigera innehåll relaterat till sina intresseområden.

Thumb Author Samuel Sanchez

Biolog specialiserad på zoologi. Hans nuvarande forskningsområden är tillämpad zoologi, miljövård och ekologi. Han har två års arbetslivserfarenhet från Naturvetenskapliga museet och har även jobbat med djurskyddsprojekt. I sin roll som informationsspridare fokuserar han på att skriva och redigera digitalt innehåll relaterat till zoologi och miljö.

Thumb Author Érica Terrón González

Veterinär med specialisering i viltförvaltning. Hon har arbetat på både veterinärkliniker och i centra och organisationer för djurskydd. Här sticker hennes arbete på GREFA och CRAS ut. Hon har också arbetat som lärare, samt som skribent för olika plattformar relaterade till zoologi, veterinärmedicin och miljövård.

Thumb Author Luz Eduviges Thomas-Romero

Bioanalytiker specialiserad på biokemi. Hon har lång erfarenhet som vetenskaplig forskare, som föreläsare och som handledare för examensarbeten. Hon har även forskat vid utländska universitet och specialiserat sig på tarmfysiologi hos djur och människor. Hon arbetar som stilkorrigerare och redaktör olika tidskrifter, och som skribent för digitala medier.

Thumb Author Francisco María García

Jurist specialiserad på företagsledning och ekonomi. Hans karriär inom det juridiska området har gradvis ersatts med en karriär som professionell copywriter. I mer än 8 år har han ägnat sig åt att skriva, korrigera och redigera texter för olika digitala medier. Han arbetar också med marknadsföring, reklamkampanjer och företagsprojekt.

Thumb Author Cesar Paul Gonzalez Gonzalez

Biolog med inriktning på genetik och molekylärbiologi. Han har arbetat som vetenskaplig informationsspridare, bidragit till framtagandet av miljöpåverkansmanifest, som laboratorieassistent och som lärare och handledare. Hans fokusområde är social påverkan inom biologikunskap, med syftet att skapa en användbar nytta för människor.

Thumb Author Elsa M. de Arribas

Biolog med inriktning på cellbiologi och bioinformatik. Hon studerar för närvarande till doktorand vid universitetet i La Coruña, där hon breddar sina kunskaper om bioinformatik. Hon kombinerar studierna med sitt arbete som skribent med inriktning på biologi, djur och natur i allmänhet.

Thumb Author Laura Huelin

Laura Huelin

Hundpedagog

Hon har en examen i latinamerikansk filologi. Sin passion för språk kompletterar hon med sin önskan att studera, förstå och ta hand om djur. Specifikt har hon specialiserat sig på en teoretisk och praktisk nivå inom hundutbildning. Hon använder sig av den positiva metoden och ger råd och följer med hundägare för att hjälpa dem tillgodogöra sig tekniker, metoder och strategier för hundvård.

Thumb Author Sara González Juárez

Examen i psykologi med en förkärlek för etologi och med specialisering på jämförande psykologi och kognitiv psykologi. Hon har även kompletterat sin utbildning inom området zoologi och veterinärmedicin. Hon har arbetat på djurparker och botaniska organisationer och även med uppsökande och miljöutbildningsaktiviteter.

Thumb Author Natalia Laguna

Biolog specialiserad på ekologi och naturvård. Hon har arbetat med flera forskningsprojekt, som miljöpedagog, som fälttekniker och som botanisk tekniker. Hon har erfarenhet av vinodling, markanalys, vinologi, miljökänslighetsprogram och som workshophandledare för bevarande av ekosystem.

Thumb Author Jose Maria Rodriguez Diaz-Sarabia

Biolog specialiserad på mikrobiologi och forskningstekniker i kliniska laboratorier. Han har deltagit i olika forskningsprojekt relaterade till virologi, bakteriologi och zoologi. Han har också arbetat med olika kliniska institutioner, och jobbar även samtidigt som informationsspridare.

Thumb Author Georgelin Espinoza Medina

Biolog med lång erfarenhet av projekt relaterade till bevarande och främjande av miljön. För närvarande studerar hon till en magisterexamen inom protozoologi. Hon jobbar också med att popularisera vetenskap och att skriva material och artiklar relaterade till biologi.

Thumb Author Ana Díaz Maqueda

Biolog specialiserad på djurbeteende. Hon har arbetat som veterinärtekniker, djuranläggningstekniker, djurskötare och volontär i program relaterade till djur- och miljövård. Hon bidrar med den kunskap som hon förvärvat under sin utbildning i sitt yrke som skribent och redaktör i artiklar om etologi och djur i allmänhet.

Thumb Author Daniel Aguilar

Daniel Aguilar

Veterinär

Veterinär specialiserad på zooteknik. Han har lång erfarenhet av aktiviteter och projekt relaterade till miljöhållbarhet, jordbrukssektorn och djurskydd; intresseområden inom vilka han har deltagit i konferenser, seminarier och forskningsprogram.

Thumb Author Eugenio Fernández Suárez

Veterinär specialiserad på primaters etologi. Han arbetar idag som sekreterare för AVEFES Nacional, samt som handledare för avdelningen för primater och små däggdjur vid Oasis WildLife. Han har lång erfarenhet som volontär i olika djurskyddsprogram, samt som informationsspridare för att skapa medvetenhet kring djurens välbefinnande.

Thumb Author Raquel Rubio Sotos

Biolog specialiserad på djurvård och miljöledning. Hon har arbetat som volontär i bevarandeprojekt, samt som handledare för program, föreläsningar och uppsökande evenemang. Hon arbetar idag som miljöpedagog på FAUNIA där hon lär barn, ungdomar och vuxna om miljövård. Hon har även erfarenhet av skötsel och skydd av rovfåglar.

Thumb Author Miguel Mata Gallego

Biolog specialiserad på miljövård och markanalys. Han breddar för närvarande sina studier för en magisterexamen i ekosystemrestaurering vid Complutense University of Madrid. Han har arbetat med forskningsprojekt och konsulttjänster om stadsträdsinventering. Han är också amatörskribent, en aspekt som han utvecklar genom sitt arbete som skribent för digitala medier.

Thumb Author María Muñoz Navarro

Biolog med inriktning på mikrobiologi. Hon har arbetat med flera forskningsprojekt, som informationsspridare och som laboratorietekniker. Idag arbetar hon som kvalitetskontrolltekniker på Aquamar.

Thumb Author Paloma de los Milagros

Biolog specialiserad på livsmedelskvalitet. Hon har lång erfarenhet som kvalitetskontrolltekniker inom mikrobiologiska och fysikalisk-kemiska processer. Hon har också en examen i journalistik, vilket har gjort det möjligt för henne att omsätta sina biologikunskaper till populärvetenskapliga artiklar.

Thumb Author Juan Pedro Vazquez Espeso

Veterinär specialiserad på vård och bevarande av små exotiska djur. Han har samlat på sig mer än 8 års yrkeserfarenhet genom arbete på djurkliniker, ett yrke som han kombinerar med en roll som informationsspridare. Han har också utbildat sig professionellt inom området livsmedelssäkerhet i industrier.