Allt om att föda upp schäferhundar

Allt om att föda upp schäferhundar

Senaste uppdateringen: 01 juli, 2018

S chäferhundar är ädla och lydiga, men behöver vissa förutsättningar för att utvecklas på rätt sätt. Deras diet och träning är nyckelfaktorer, samt att leva i familj som hjälper dem att inte bli aggressiva.

Schäfern är en av de högst värderade hundraserna, inte bara som arbetshund utan som husdjur. Deras mjuka personlighet och lydighet – bland många andra egenskaper – har fått många att föda upp just schäferhundar. Nedan följer några användbara råd för dig som är intresserad av att föda upp dem.

Regler och principer för uppfödning av schäferhundar

  • Leta inte efter valpar att föda upp. Många människor letar efter två schäfervalpar så att de senare kan para sig. Detta kan vara ett misstag eftersom valparna kan ha särskilda omärkbara fysiska defekter, som deras avkomma ärver i nedstigande led. Det bästa är att börja med två certifierade”perfekta” renrasiga vuxna hundar.
  • Faktum är att certifieringen är en av de viktigaste faktorerna att ha i åtanke, eftersom det kommer att avgöra hundens personlighetstyp: modig, uthållig, intelligent och lojal.
  • Även om ärelystnad och girighet har lett till massuppfödning så är det ingen bra idé – speciellt inte när det gäller schäfern. De måste födas upp i en lugn och öppen miljö på grund av deras personlighet och sätt. Annars kan de till och med utvecklas som aggressiva.
  • Det är en bra idé att ta råd från de som har vana eller erfarenhet av uppfödning. När en person börjar i uppfödningsindustrin kan man göra vanliga misstag, speciellt om denne inte följer experternas råd. För att garantera en bra början är det bra att göra just det. Det är också rekommenderat att lyssna på veterinärer och andra uppfödare.
  • Rent blod kommer att tillåta dig att föda upp renrasiga hundar. Även om de är certifierade så kan den tredje eller fjärde föregående generationen möjligtvis inte ha varit 100-procentigt ren, och i de fallen kan vissa defekter ha passerat till framtida generationer.
Shäferhundar är lätta att träna

Dessutom…

  • Dieten är väldigt viktig så att valparna kan utveckla perfekta drag. Genetiken är den största bidragande faktorn men efterföljande vård spelar en nyckelroll i uppfödningen av schäferhundar.
  • En dålig miljö kan sabotera allting. Hundar har behov av att springa och röra sig fritt för att utveckla sin intelligens, sitt mod och andra egenskaper. Att låsa in dem i bur kan göra dem sjuka eller svaga och osäkra.
  • Kom ihåg att kvalitén på hunden inte enbart mäts i dess fysiska utseende. Det är givetvis viktigt eftersom det är det första en möjlig adoptivförälder ser, men hundens värde kommer bestämmas av dess färdigheter och drag, vilket stärks av föregående generationer.

Hur man uppfostrar en schäfer

Schäfern kännetecknas av och är väl känd för sin ädelhet och lydnad. Men det betyder inte att det inte finns andra saker att ha i åtanke när de kommer till deras träning. På grund av deras storlek behöver den här typen av hund specifika regler som måste följas från allra första början.

Socialisering

Det är avgörande att Schäfern känner sig integrerad i sin grupp, det vill säga i en familj. De behöver känna andra människors och andra djur närhet och omtanke. Om de fråntas detta kan de utveckla aggressivitet.

Schäferhundar är sociala djur

Om han kommer att vara ensam mycket kommer han behöva leksaker eller andra föremål för att hålla sig underhållen. Om schäfern blir uttråkad kan detta leda till destruktivt beteende. Ett annat husdjur som sällskap är perfekt för att undvika det.

Positiv uppmuntran

Även om de är fysiskt starka hundar och vanligtvis har bra hälsa är deras mage känslig. Därför måste vi vara extremt försiktiga med deras mat. Ett bra kvalitetsfoder för hundar och ett kontrollerat kaloriintag är grundläggande för bra utveckling. Schäferhunden är en av de bästa djuren du kan ha som husdjur. Du behöver helt enkelt bara följa de här enkla råden för att lyckas med deras uppfödning.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.