Mastiffens skyddsinstinkt

Även om det genetiska urvalet har gjort dem utmärkta för att skydda och driva boskap är socialisering nyckeln, där de förlorar lite av sitt förhållande till människor för att stärka bandet med flocken.
Mastiffens skyddsinstinkt
Eugenio Fernández Suárez

Skriven och verifierad av Veterinär Eugenio Fernández Suárez.

Senaste uppdateringen: 09 juni, 2023

En väktarinstinkt är en av de viktigaste egenskaperna hos hundar som skyddar boskap, särskilt mastiffer. Mastiffer är en grupp raser som tillhör bergsmolosser. De är idealiska för att driva boskap samt att skydda dem från hot, mastiffens skyddsinstinkt är legendarisk.

Skyddsinstinkt: ras och lämplighet

Vissa raser är mer lämpade för specifika uppgifter än andra. Detta beror på att särskilda egenskaper har valts ut med omsorg när de avlats, till exempel när det gäller leonesisk eller pyreneisk mastiff. När du letar efter en hund som ska arbeta med boskap vill du därför ha en hund med en inneboende stark väktarinstinkt.

Vissa mastiffer har avlats för att uppfylla vissa estetiska krav. Detta har dock inneburit att de inte nödvändigtvis är lämpliga för att skydda boskap längre, oavsett om det beror på deras beteende eller fysik.

Som ett resultat av detta kan vi skilja mellan olika typer av mastiff. Å ena sidan har vi de inhemska mastifferna i varje region, som har utvecklats tillsammans med boskap i århundraden. De har använts som vakthundar praktiskt taget sedan jordbrukets början, för tusentals år sedan. De är anpassade till miljön, dess rovdjur och själva hjorden.

Å andra sidan har vi de mer dekorativa raserna, som har bevarat sitt mastiffutseende men som har förlorat sin väktarinstinkt. Ett tydligt exempel på detta är mastin español. De kan ha problem med rörligheten, vilket gör dem helt olämpliga för att skydda boskap.

En mastiff i en vingård.
Vilka mastiffer som är idealiska för arbete med boskap beror på djurtyp och region. I allmänhet har det funnits ett omfattande jordbruk i alla våra regioner under lång tid, och därför finns det lämpliga hundraser för att skydda boskap över hela Europa.

Mastiffens skyddsinstinkt: hur de uppfostras är också viktigt

Mastiffvalparna måste förutom sin genetik också uppfostras tillsammans med boskap. Detta bidrar till att utveckla deras väktarinstinkt genom att hjälpa dem att se boskapen som en del av sin familj.

Socialisering är en viktig del av detta. En del av deras förhållande till människor förlorar i betydelse för att kunna bygga upp ett starkt band med fåren, korna eller andra djur.

En mastiffvalp i en lada.
Genom denna process blir mastiffvalpen en del av flocken och får en ihärdig beskyddarinstinkt. Detta gör dem idealiska för att reagera på alla hot oavsett tid på dygnet eller terräng.

Mastiffens beteende och skyddsinstinkt

Alla hundar som används för detta ändamål måste vara fullständigt känslomässigt stabila. De får varken vara för lekfulla eller för aggressiva. Men de måste vara uppmärksamma på boskapen och särskilt aktiva på natten när rovdjur är mer benägna att attackera.

Som vi redan har nämnt är bindningar med människor inte en prioritet. Trots deras viktiga funktion är deras beskyddarinstinkt inte upplagd för träning. Med detta sagt är det möjligt att korrigera oönskade vanor, t.ex. överdriven användning av våld eller aggressivitet i leken.

En del människor anser att mastiffhundar är det viktigaste sättet att lösa konflikten mellan jordbrukare och rovdjur. Ett stort antal mastiffer tycks vara effektivt för att förhindra attacker, särskilt om de stöds av andra åtgärder som avelshagar eller avspärrningar.

Trots deras stora nytta och effektivitet är mastiffer dock ganska dyra att försörja. Det är här som hela samhället kommer in i bilden. Genom att köpa lokala produkter kan du hjälpa jordbrukarna att behålla sina mastiffer.

Detta kanske intresserar dig

Träna en schäfer, en helt fantastisk hund
My Animals
Läs det My Animals
Träna en schäfer, en helt fantastisk hund

Tänker du adoptera en? Om det är så bör du läsa den här artikeln för att få reda på allt du behöver om att träna en schäfer.


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.