Stamtavla för hundar: vad är det och vad är syftet?

Stamtavla för hundar: vad är det och vad är syftet?

Senaste uppdateringen: 24 september, 2018

På franska kallar man stamtavla för “Pied de grue”. Denna term refererar till de raka linjer som användes av de första engelska hästuppfödarna. I de genealogiska träden för hästar är detta ett tecken som indikerar att djuren är renrasiga. En stamtavla refererar dock idag till ett dokument som stärker att djuret har ett renrasigt ursprung.

Nedan kommer du få reda på vad detta dokument är till för och hur man får det.

Vad är en stamtavla?

En stamtavla är ett dokument som utfärdas av en officiell organisation för att certifiera att ett djur, såsom en hund eller katt, tillhör en specifik ras. Detta bevisar att dess ursprung är rent. Stamtavlor har använts i sekel som en urvalsmetod för att garantera renhet när man avlar vissa arter.

Sedan starten av 1900-talet används stamtavlor även i genealogiska analyser inom medicin och genteknik.

Valpar i låda

Stamtavleträd är ett diagram som använder symboler för att demonstrera fenotypen inom familjegenerationer. Det inkluderar minst 3-4 generationer, men det bör finnas fler spårbara förfäder.

Symbolerna som används i ett genealogiskt träd är:

  • Fyrkant (för hanar): tom eller ifylld
  • Cirkel (för honor): tom eller ifylld

Vertikala linjer och romerska siffror representerar påföljande generationer. I enlighet med informationen du tillhandahåller representerar “I” den äldsta kullen, horisontella linjer parningar och en diagonal linje att ett exemplar har dött.

Hur får man en stamtavla till ett djur?

Detta dokument certifierar att djurets genealogi tillhör en viss ras som är känd för sin skönhet eller originalitet. För att få en stamtavla måste du demonstrera djurets renhet under flera generationer.

Endast de djur vars ursprung är känt kan få detta dokument. Annars kan du börja föra ett härkomstregister för att få en renhetscertifiering från en officiellt certifierad organisation.

En hunds valpar kan ha ett genealogiskt certifikat utan stamtavla. Efter att ägaren har registrerat minst tre nya generationer (detta varierar från ras till ras) kan djuren sedan anses vara renrasiga.

Kan jag få en stamtavla till min hund?

Många personer anser att en stamtavla är som en trofé. Det kan till och med vara en källa för stolthet för familjen. När detta certifikat först började utfärdas så trodde folk att det indikerade att hunden var “perfekt” eller att den mötte “förväntade” standarder för rasen ifråga.

Avling har dock förvrängt hundarnas evolution och morfologi. Av denna anledning är till exempel en engelsk bullterrier från förra seklet väldigt annorlunda jämfört med den vi har idag. Olika hundorganisationer slår fast artens drag. De har hand om att utfärda dokument som stärker hundens stamtavla.

Bullterrier på stranden

Först kommer en organisation registrera all information angående djurets genealogi i en speciell bok. I vissa fall kommer de be om ett prov av djurets DNA för analys, för att till 100% slå fast att det är renrasigt. Om resultaten bevisar hundens renrasighet så utfärdar organisationen ett officiellt dokument.

Men spelar stamtavlor verkligen roll? Allt beror på en uppsättning faktorer. Följande är några av fördelarna med detta dokument:

  • Det låter ditt djur delta i hundutställningar och tävlingar som kräver stamtavla.
  • Du kan avla hunden med en annan hund med stamtavla för att sälja valparna.

Eftersom vissa uppfödare parar hundar från samma familj för att garantera stamtavla kan det ge upphov till genetiska mutationer eller hälsoproblem. Därför är det uppenbart att en stamtavla verkligen inte garanterar “perfektion”.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.