Varför har den sibiriska huskyn blå ögon?

Den sibiriska huskyn är känd för att kunna utstå extrema temperaturer och för att den har vackra blå ögon. Har du någonsin undrat varför ögonen har denna färg?
Varför har den sibiriska huskyn blå ögon?

Senaste uppdateringen: 10 mars, 2019

Den sibiriska huskyn, eller siberian husky, är en av de mest välkända hundraserna. Den har blå ögon som verkligen drar till sig uppmärksamhet. Skulle du vilja veta varför dessa vackra hundar har denna typ av ögon? Forskningen verkar ha funnit svaret.

För många reflekterar ögonfärgen den kalla sibiriska terrängen. Deras blick kan fånga dig och stjäla ditt hjärta. Ögonen och pälsen kan dock byta färg allt eftersom dessa hundar åldras. Hundens slutliga färger avgörs då den når sex månaders ålder.

Uttryckliga och vackra ögon

Forskarna utförde detta år den största studien hittills rörande hundgenetik. De analyserade DNA för att undersöka bl.a. ögonen och pälsfärgen. Forskarna fann att ögonfärgen kan bero på en genmodifikation.

Forskningen utfördes med hjälp av 6,000 huskys. Ägarna gjorde DNA-tester på sina hundar för att bekräfta rasens “renhet” och för att identifiera möjliga hälsorisker för sina trofasta vänner.

Tre hundar i snön.

Denna studies framgång berodde på faktumet att forskarna hade tillgång till en stor mängd data. Informationen insamlades med hjälp av en onlineundersökning som fylldes i av ägarna. De bidrog dessutom med foton på sina hundar för att komplettera forskarnas insamlade data.

Vad ger den sibiriska huskyn dess ögonfärg?

Dataanalys har visat att en mutation av hundkromosom 18 var starkt relaterad till den blå ögonfärg som denna hund får. Denna genetiska förändring uppstår nära ALX4-genen, som är associerad med ögonutveckling hos däggdjur.

Det finns flera däggdjur som har blå ögon, som exempelvis australian shepherd och border collies. Hos dessa raser är de blå ögonen dock ett resultat av en recessiv gen. Detta innebär att de behöver två kopior av den muterade genen för att producera den blå ögonfärgen.

Denna genetiska variationen uppstår hos HERC2 och OCA2-generna i den mänskliga genomen, vilket ger upphov till de blå ögonen. Mutationen hos genen hos den sibiriska huskyn orsakar en lägre pigmentproduktion i ögat. Denna pigmentreducering gör att ögat ser blått ut.

Ägare som håller om valp.

Enligt experterna finns det inget blått pigment, utan det har att göra med hur ljuset går in i och ut ur ögat. Detta ger ett sken av att ögonen är blå, precis som himlen ser blå ut trots att den inte är det.

Stort stöd

En av de mest intressanta aspekterna med denna forskning är den stora mängd data som forskarna fått in. Under de föregående åren studerade forskarna den neurologiska uppsättningen hos tyska schäfrar.

Din studie visade sig vara svår att utföra på 40 exemplar, eftersom de var tvungna att resa långa avstånd med material och utrustning för att ta testerna. De frivilliga deltagarna i den här studien utförde testerna själva och skickade in resultaten. De fyllde sedan i en online-undersökning med detaljer rörande hundens egenskaper. Denna metod gjorde det enklare att studera genetik.

Ägarna till dessa sibiriska huskyn vara glada över att kunna hjälpa till med studien. Det är inte alltid folk har möjlighet att bidra till vetenskapliga undersökningar, vilket gjorde detta ännu mer speciellt.

Denna form av samarbete har inspirerat forskare som har beslutat sig för att studera hundarnas genom. Det håller nu på att skapas nya projekt där man lär sig mer om den sibiriska huskyns egenskaper, samt andra studier som har att göra med dess hälsa.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.