Mikrochip för din hund: är de användbara?

Mikrochip är obligatoriska i de flesta länder, men är de verkligen användbara? I den här artikeln förklarar vi hur ett mikrochip fungerar och alla dess fördelar.
Mikrochip för din hund: är de användbara?

Senaste uppdateringen: 25 december, 2019

Att skaffa ett nytt husdjur, särskilt om det är en valp, kan vara ganska dyrt. En av dessa utgifter är ett mikrochip för din hund, och i den här artikeln undersöker vi hur användbara de egentligen är.

Vad är ett mikrochip?

Ett mikrochip för din hund är en mycket liten enhet, ungefär samma storlek som ett riskorn, som en veterinär sätter in i hundens nacke. Det har en alfanumerisk kod som lagrar ägarens data i en databas.

Hund hos veterinären.

Om någon hittar ett förlorat djur kan de läsa av mikrochipets kod med en speciell enhet och på så sätt hitta dess ägare. När ägaren inser att hans husdjur saknas kan han komma åt filerna där hans djur är registrerat.

Han kan sedan starta en sökning på djurhemmen för att se de senaste inkomna djuren. Enheten kan sedan varna systemet som lagrar data och återförena husdjuret med sin ägare.

Det finns emellertid professionella djurtjuvar som kan dölja chipet så att ägaren inte kan hitta sitt husdjur. Detta händer oftast med dyra raser.

Vilka är bristerna med mikrochip för din hund?

Det är inte lag på att utrusta djur med mikrochip i Sverige, och även om hunden har ett chip så är det inte säkert att de som hittar hunden är medvetna om att de kan ta djuret till en veterinär eller polisen för att läsa av det och hitta ägaren.

Som husdjursägare måste man i sin tur meddelade polisen på 114 14 att hunden är borta, så att de kan matcha eventuella fynd med just ditt fall och på så sätt återförena er.

Så gör du ditt husdjurs mikrochip bättre

Förutom att hjälpa till att hitta förlorade djur använder man dessa mikrochip också för att eliminera övergivandet av djur.

Även om detta i allmänhet har uppnåtts, har det inte varit i den utsträckning som folk ursprungligen hade hoppats på.

För att göra mikrochip hos hundar ännu effektivare behöver de minst två saker:

  • Datauppdatering. Om djurets ägare ändrar sin adress eller telefonnummer måste denna information uppdateras. Detta hjälper till att hitta ägaren så snart som möjligt. I händelse av att ägaren går bort bör det finnas information om närmaste släkt. På det sättet finns det som kan ta hand om hunden om den hamnar i ett härbärge för djur. Hur detta går till beror på vart chippet är registrerat.
  • Meddela systemet. Om ägarna inte meddelar t.ex polisen om att dennes hund är försvunnen eller stulen, kommer det vara mycket svårt att återfå djuret och återförena det med dess ägare.

Trots dessa små brister och de saker man måste tänka på är mikrochip hos hundar i allmänhet mycket användbara. Tack vare dem har människor kunnat hitta otaliga borttappade djur.

Dessutom finns det nu ett europeiskt nätverk som inkluderar alla djur som har en sån här enhet. Så om ditt djur på något sätt hamnar i en annan del av kontinenten, är det nu faktiskt möjligt att hitta honom.

Naturligtvis måste du komma ihåg att rapportera din hunds försvinnande.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.