Juridisk process

Beroende på vilket land du bor i finns det olika juridiska processer som du måste gå igenom när du vill adoptera ett husdjur. Här berättar vi om dokument som du behöver visa upp och när en domare behöver ingripa.