Vad är skillnaden mellan djurhem och fosterfamilj?

Det finns många olika namn för att beskriva platser som tar in borttappade och herrelösa husdjur. Men är de alla likadana? Läs vidare för att lära dig mer.
Vad är skillnaden mellan djurhem och fosterfamilj?

Senaste uppdateringen: 12 maj, 2020

Det finns många olika namn för att beskriva platser som tar in borttappade eller herrelösa husdjur. Djurskyddsenheter, djurhem, fosterfamiljer… Men fyller de alla samma funktion? Och om inte, vad är skillnaden? I den här artikeln reder vi ut de olika begreppen och förklarar ingående vad som är skillnaden mellan en djurskyddsenhet, ett djurhem och en fosterfamilj.

Även om många tror att dessa termer är synonyma, är detta faktiskt inte fallet. Var och en fyller sin egen funktion. Huruvida du bestämmer dig för att gå till endera beror i grund och botten på vad du behöver.

Vad är en djurskyddsenhet och vad är den till för?

Hundar i kennel

En djurskyddsenhet är en organisation som vanligtvis inrättas av lokala myndigheter eller länsstyrelser, med syftet att ta in herrelösa djur och djur som far illa i sina hem. Varje län har sin egen grupp som tar hand om och tar in borttappade husdjur. Vanligtvis har en ägare till ett upphittat djur minst tjugo dagar på sig för att få tillbaka sitt djur, beroende på lokal lagstiftning förstås.

Det är viktigt att nämna att en djurskyddsenhet inte är en välgörenhetsorganisation. Det är företag, och kommunerna betalar dem för att göra tjänsten de utför.

Hur fungerar en djurskyddsenhet?

Det första som händer när ett djur anländer till en djurskyddsenhet är att man kontrollerar djuret för att se om det är ID-märkt och försöker därefter kontakta ägarna. Om husdjuret har försvunnit eller blivit stulet kommer ägarna vanligtvis att hämta det inom några timmar. Om de inte gör det, kan det vara så att djuret har blivit övergivet. Tyvärr är det ofta så att om ingen gör anspråk på eller adopterar djuret inom en viss tid så kommer man troligen att avliva det.

Vad är ett djurhem och vad gör de?

Det första vi bör nämna är att djurhem är välgörenhetsorganisationer som drivs av frivilliga. De tar hand om alla djur, helt gratis.

Djurhem avlivar inte friska djur. De gör det bara om djuret lider av en terminal sjukdom eller lider extremt. Att avliva ett djur är helt enkelt en sista utväg när det inte finns några andra lämpliga alternativ för att minska lidandet.

Volontärer arbetar i djurhem och vanligtvis arbetar de gratis. De dedikerar sin tid åt att rädda djur som blivit övergivna eller hemlösa.

De försöker också ta in så pass många hundar som de kan från djurskyddsenheter, vilket räddar djur som annars skulle bli avlivade. Om de inte har tillräckligt med utrymme för att ta in dem, kontaktar de djurhem i andra städer för att försöka arrangera en flytt dit istället. Dessutom använder de sociala medier för att främja adoption, publicera bilder och videor av räddade djur.

Dessa organisationer tar hand om djuren och ger dem mat, vatten, veterinärkontroller och allt annat de behöver. De accepterar tacksamt donationer från andra djurälskare. Livsförhållandena som de ger alla djur i sin vård skiljer sig mycket från de som du hittar hos djurskyddsenheter.

Vad är skillnaden mellan djurhem och fosterfamilj?

Hundar ute på hundgården.

Fosterfamiljer tar in misshandlade eller övergivna djur och arbetar nästan alltid tillsammans med djurhem.

När ett djurhem inte har plats för fler djur, kommer fosterfamiljer överens om att välkomna dem till sitt hem under en kortare tid. En fosterfamilj måste kunna tillhandahålla ett tillfälligt lämpligt boende för två eller flera djur.

När människor kommer till djurhem för att adoptera ett djur blir de ofta skickade direkt till fosterhemmen. Dessa djur får högsta prioritet när det finns nya hem som vill ha ett djur.

Om du vill fostra ett djur är det inte svårt att göra det. Allt du behöver göra är att ta hand om en hund eller katt ett tag tills de kan hitta ett permanent hem åt djuren. Detta kan också vara en god chans för dig att ta reda på om du vill ha ett eget husdjur. Vem vet, kanske du inte vill ge tillbaka fosterdjuren …

Sammanfattningsvis är djurskyddsenheter företag, medan fosterhem och djurhem hjälper övergivna och misshandlade djur. Men medan djurhem behöver en aktiv licens för att fungera, kan vem som helst erbjuda sitt hem som ett fosterhem till ett djur i nöd.

Detta kanske intresserar dig
Wings of Rescue räddar övergivna djur i tusentals
My Animals
Läs det My Animals
Wings of Rescue räddar övergivna djur i tusentals

Kampen mot övergivandet av djur slutar aldrig. I den här artikeln berättar vi om Wings of Rescue som är aktiva i den kampen och räddar övergivna dj...