Colombia satsar mer på rättigheter för djur

Colombia satsar mer på rättigheter för djur

Senaste uppdateringen: 03 mars, 2019

Det finns dessvärre en del personer som inte ser på djur som levande varelser som känner. De ser dem som föremål, vilket är anledningen till att det finns så många övergivna djur och grymheter. De som begår dessa handlingar undslipper ofta straff. Men fler och fler börjar försvara rättigheter för djur, och i bland annat Colombia planerar man stora förändringar.

Detta land har stora områden där djur av olika arter, härkomst och raser lever. Allt började med Lilia Sanín, som är en advokat som kämpar för rättigheter för djur.

Lilia Sanín och hennes fokus på rättigheter för djur

Betande häst

Lilia Saníns huvudsakliga mål var att belysa det faktum att djur är levande varelser som har känslor. De är inte föremål.

Som ett resultat har straffet för att överge och behandla djur illa blivit hårdare. Djur får nu nytt skydd från staten, eftersom de anses vara levande varelser.

Lilia Sanín frågades varför hon gjorde detta. Enligt colombianska tidningar svarade hon:

I mitt specifika fall är försvar av djur ur en juridisk synvinkel en chans som jag ansåg var en gåva, och som en högre makt gav till mig. Den låter mig ändlöst tacka dem som har varit ovillkorliga vänner till mig i livet. Och den tillät mig att se mitt yrke som ett sätt att hjälpa dem ses som levande varelser, och inte målen för grymhet och likgiltighet.

Hur rättigheter för djur ses på i Colombia

I Colombia har man alltid sett på illa behandling av djur som bestraffning snarare än ett brott. Detta eftersom Lag 84 från 1989 slog fast att den juridiska definitionen av djur var som föremål, inte som levande varelser.

Men allt detta har förändrats tack vare Lilia Saníns initiativ.

Nya lagar angående rättigheter för djur i Colombia

Man diskuterade ämnet, och folk började plötsligt tala om tjurrusningen. Denna aktivitet erkändes som något som borde ha förbjudits för länge sedan.

På ett möte gjorde man lämpliga korrigeringar av lagen, så att djur skulle ses som levande varelser. Man beslutade sig även för att kräva följande provisioner, som alla måste följa om de inte vill straffas:

Hund i bur
  • Djur ska hållas på hygieniska platser som är välventilerade, och ha tillräckligt med utrymme för att röra sig. De ska även ha tillgång till tillräckligt med ljus.
  • De ska få mat, dryck, medicin och sjukvård på en konstant och tillräcklig basis. Dessa försäkrar att deras tillstånd är bra både emotionellt och fysiskt.
  • I hårt väder måste djuren även få bra skydd. Detta bör inkludera en varm plats.
  • Djur får inte skadas genom att slås, brännas, huggas eller andra former av övergrepp.
  • Det är förbjudet att döda ett djur utan anledning.
  • Det är förbjudet att döda ett djur genom att åsamka det utdraget lidande. Detta inkluderar slaktare, som måste följa statens lagstiftning angående slakt av djur som ska användas som mat. Dessa djur måste slaktas på ett snabbt och humant sätt.
  • Djur får inte användas i slagsmål.

Slutsats

Lagen fortsätter med hundratals provisioner som garanterar djurens välmående, och kommer göra Colombia till en plats där djur kan leva i frid.

På många håll i världen börjar man skärpa lagstiftningen angående rättigheter för djur, och förhoppningsvis tar andra länder efter deras goda exempel.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.