Den vilda tigern: århundradets comeback

Den vilda tigern: århundradets comeback

Senaste uppdateringen: 10 mars, 2019

Den vilda tigern är en skyddad art som bor i skogarna mellan Ryssland och Vietnam. Dess antal har sjunkit under de senaste åren. Men nu har vi glädjande nyheter: arten har ökat avsevärt i antal på sista tiden.

Vad är anledningen bakom denna comeback? Svaret är ett samarbete mellan icke-statliga organisationer och regeringar.

Varför den vilda tigern har ökat i antal

Under flera år har aktivister manat till bevaring av den vilda tigern, eftersom det är ett dyrbart djur på det östra halvklotet som riskerar att utrotas.

Amazonas regnskog

Denna ökning kan även tillskrivas bättre räkning i Indien, Nepal och andra länder. Enligt Världsnaturfonden (WWF) handlar det dock främst om expansionen av bevaringssystemen för denna art.

Marco Lambertini – generaldirektör för WWF – sade att arten för första gången under de 30 år som tigern har sjunkit i antal, har man bevisat att samarbete mellan staten, icke-statliga organisationer och lokala samhällen faktiskt kan hjälpa till att bevara tigern.

Detta är uppenbarligen inget som skedde över en natt, utan har krävt kontinuerligt samarbete under flera år. Nu kan vi se det fantastiska resultatet.

Vad är resultatet?

Det verkade inte finnas något hopp för den vilda tigern när man sist räknade den (2010). Då fanns det bara 3,200 tigrar. Man beslutade sig då för att man var tvungen att göra något för att inte arten skulle utrotas.

I räkningen 2016 hade siffran stigit till 3,890. Detta är en avsevärd ökning på bara sex år, speciellt med tanke på att siffran fram tills dess bara hade sjunkit.

Siffrorna offentliggjordes inför premiärministern för Indien, Narendra Modi, som närvarade vid och invigde det 3:e asiatiska ministeriella konferensen om tigerbevaring. Detta möte, där den vilda tigern spelade en stor roll, hölls 12 april 2016.

Vad är målet med konferensen för tigerbevaring?

Under 2010 började man ta till åtgärder för at bevara denna art genom att skapa en process som bestod av att sätta ett mål vid namn “TX2”. Målet vara att fördubbla antalet tigrar i alla områden de levde i på 12 år – eller med andra ord innan 2022.

Som en del av denna process skapades den asiatiska ministeriella tigerkonferensen tre år senare. I konferensen träffades olika ledare från Asien varje år för att komma fram till en överenskommelse för att göra förbättringar och jobba mot att nå “TX2”-målet.

Initiativets ledare, Michael Baltzer från WWF, uppger att om man vill nå målet, måste man skapa en ambitiös, stark plan som inte bara kan stoppa nedgången, utan även fördubbla antalet tigrar och ge dem en säker plats att leva på.

Varför håller den vilda tigern på att försvinna?

Tigerunge i säng

Den vilda tigern försvinner av två anledningar: tjuvskytte och förlust av boendemiljö. I Sydostasien kan man även lägga skulden på stater som inte gör tillräckligt för att rädda den.

Likt många djur flyr inte tigern från människans förstörelse. De lider antingen direkt i form av tjuvskytte och smuggling, eller indirekt på grund av klimatförändringar.

Enligt de senaste rapporterna dödade tjuvskyttar 1590 tigrar mellan 2010 och 2014. Dessvärre har detta bidragit till detta kattdjurs nedgång i antal.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.