Delad vårdnad om husdjur: vad det är och hur det funkar

Det finns många fall där en eller båda parterna vid en skilsmässa har nöjt sig med delad vårdnad om husdjur. I vilka fall måste det gå genom en domstol? Vi talar om detta idag.
Delad vårdnad om husdjur: vad det är och hur det funkar

Senaste uppdateringen: 11 augusti, 2019

Delad vårdnad om husdjur är en relativt ny juridisk term. Det blir dock allt vanligare vid skilsmässoroch skulle kunna bli lika vanligt som delad vårdnad av barn.

Idag ska vi förklara de vanliga problemen som folk ställs inför när det kommer till delad vårdnad och hur detta förfarande går till när man separerar.

Lagar om delad vårdnad av husdjur

De nuvarande lagarna skyddar barnens intressen när en skilsmässa genomförs, men lagen om husdjur gagnar främst dess ägare. Enligt lagen är djur egendom som människor har kontroll över.

En domstol kan endast ge husdjuret till dess rättmätige, registrerade ägare. Att ge delad vårdad om ett husdjur skulle i princip vara som att ge delad vårdnad om en TV, rent juridiskt.

Vid en skilsmässa är det i princip alltid den som står registrerad som djurets ägare som kommer fortsätta äga den. Hunden kommer då värderas precis som annan egendom i bodelningen.

Konflikter är dock vanliga, framförallt när det kommer till delade inköp av tävlingshästar. Man bör alltså alltid se till att ha juridiskt korrekta kontrakt innan man köper djur med andra personer.

Skilsmässa: vem får behålla djuren?

Separation med hund

Omständigheterna kring den delade vårdnaden måste vara tydligt och objektivt specificerade i ett juridiskt kontrakt om man vill undvika framtida dispyter.

Det första man ska tänka på i dessa kontrakt är att alla finansiella bidrag från endera part ska vara redovisade. Detta är viktigt så att man har det svart på vitt om något skulle inträffa.

Vidare hjälper det till att slå fast skyldigheterna i koppling till skötseln av djuretLagen antar att den finansiella investeringen från alla parter är densamma, och om så inte är fallet måste man specificera detta i kontraktet.

När det kommer till plikter och rättigheter så upprätthåller lagen de fastslagna klausulerna i dessa kontrakt. Den ger dem även rätten att delegera sina egna ansvar till en tredje part.

Vid dispyt mellan parterna eller om osammanhängande eller arbiträra klausuler inkluderas i kontraktet, har parterna rätt att efterfråga en annullering av det.

Det kan sedan bli tal om kompensation i proportion till dennes investering.

Delad vårdnad

Par med hund

För tillfället sker många skilsmässor i världen där delad vårdnad av husdjur genomförs. I dessa fall säger överenskommelsen att husdjuren är familjemedlemmar snarare än saker som kan delas upp.

Sanningen är att fler och fler par skriver äktenskapsförord som täcker husdjuren om en separation skulle bli aktuell.

I dessa dokument skriver man detaljerat om alla ansvar och rättigheter hos varje part, så att djuret garanterat blir väl omhändertaget.

Av logiska skäl slår man även fast uppdelningen av utgifter. Detta inkluderar allt från kost och hygien till välmående och preventiv sjukvård – de grundläggande sakerna alltså.

Om det inte finns några specifika lagar för detta i det land man bor måste man därför göra en överenskommelse i förväg.

Denna bör inte bara inkludera vad vi nämnt ovan, utan även vilka dagar man kommer få spendera med djuret såväl som mötesplatser där överlämningen kan ske.

Man bör även inkludera andra praktiska problem man tror kan uppstå om man skulle separera.

Alla dessa problem är relativt innovativa i vårt juridiska system. Det är dags att sluta se på djur som föremål och egendom, och istället ge dem det värde de förtjänar.

Detta är definitivt ett steg närmre ett fullt erkännande av djur som medvetna varelser med rättigheter.

Detta kanske intresserar dig
Övergivna husdjur – en video som kommer få dig att tänka
My Animals
Läs det My Animals
Övergivna husdjur – en video som kommer få dig att tänka

I denna artikeln kommer vi ta upp ämnet med övergivna husdjur, och förhoppningsvis kommer videon i artikeln att få fler till att tänka till.