Fantastiska kvinnor som kämpade för djurs rättigheter

Det finns alltid tid att hedra några av de inspirerande kvinnorna som kämpade för djurs rättigheter. Vi hejar idag på några av dessa frispråkiga djurrättsaktivister, forskare och naturvårdare.
Fantastiska kvinnor som kämpade för djurs rättigheter
Francisco María García

Skriven och verifierad av Advokat Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Under historiens gång har det funnits kvinnor som kämpade hårt för djurs rättigheter. Kvinnor som kom från alla samhällsskikt med olika yrken som forskare, författare, och aktivister. Dessa anmärkningsvärda kvinnor tog sig an ett fantastiskt uppdrag för att främja förändringar och generera framsteg gällande lagstiftning om djurs rättigheter.

Några av de kvinnor som kämpade för djurs rättigheter

Jane Goodall, primatolog

Jane Goodall blev världsberömd för att hon studerade schimpanser. Hon studerade samspelet mellan schimpanser i Tanzania, i över 45 år, och även deras interaktioner med människor.

Där utvecklade hon sitt arbete och skapade Jane Goodall Institute år 1977. Det är ett centrum som skyddar schimpanser och deras livsmiljöer. Hon är fortfarande en av de mest kända djurskyddsaktivisterna. Faktum är att hon fortsätter att vara en förebild för tusentals människor från alla generationer.

Kvinnor som kämpade för djurs rättigheter: Ruth Harrison, författare

Ruth hade modet att vara en av de första människorna som talade för djuren mot grymhet och plågeri inom intensiv boskapsuppfödning. Under 60-talet ifrågasatte Harrison de processer som livsmedelsindustrin använde när de behandlade djur i sin bok “Animal Machines.”

“Welfarism”-rörelsen började med Ruth Harrisons arbete som grund. Dess logotyp lyder: “tala för dem som inte har någon röst.”

Marian Dawkins, forskare

Hönor i grupp.

Dawkins tror starkt på att djur är kännande varelser som kan uppleva olika känslor som till exempel glädje, rädsla, smärta osv. Hon tror till och med att de har förmågan att tänka, analysera och även dra slutsatser. Hon säger att det är lätt att bevisa nivån av djurens medvetande.

En av studierna från Dawkins handlade om beteendet hos kycklingar som inte behandlades väl inom intensiv boskapsuppfödning. Som ett resultat av dessa studier vet människor nu att stressen hos instängda burhöns är mycket högre när de saknar utrymme att röra sig på.

Kvinnor som kämpade för djurs rättigheter: Lizzy Lind af Hageby, aktivist

Den svenskfödda aktivisten Lizzy Lind af Hageby började på London School of Medicine år 1902. Väl där belyste hon grymheten av vivisektion på de djur som man använde i klassrummen.

Hennes dagbok, som senare publicerades under namnet “The Shambles of Science” fördömer alla slags plågeri och grymma experiment som hon personligen bevittnade. Denna dagbok skapade många protester och förde till och med en av de professorer som var inblandade i sådana djurstudier till rättegång.

År 1906 startade Hageby Animal Society and Anti-Vivisection Society. Senare tog hon över Ferne Animal Sanctuary i England.

Jo-Anne McArthur och Keri Cronin

Forskaren Cronin och journalisten McArthur grundade Unbound Project tillsammans. Detta projekt har varit fantastiskt för att samla och sprida prestationerna från många kvinnliga aktivister runt om i världen. Dessa handlar om djur och sociala rättigheter i allmänhet.

Det finns fortfarande mycket att göra

För närvarande finns det fortfarande många områden inom djurs rättigheter att kämpa för. Praxis som tjurfäktning, rävjakt, djuruppfödning, laboratoriedjur, cirkusar och djurparker, och till och med korrekt skötsel av djur som hålls som husdjur.

Djurs rättigheter är nu en del av lagarna och förordningarna i många länder, som i allt högre grad blir mer specifika när det gäller rätt sätt att behandla och ta hand om djur.

En familj av isbjörnar.

Den universiella deklarationen om djurens välfärd

The Universal Declaration of Animal Welfare proklamerades år 1977, även om den skrevs redan år 1948. Den innehåller 14 artiklar som i grunden berör rätten att existera, rätten till frihet och att få behandlas väl, samt rätten att få dö så smärtfritt som möjligt. Bland dem hittar vi:

  • Erkännandet av att alla djur, inklusive människor, är kännande varelser.
  • Alla varelser är en del av världen och alla har vi rättigheter. Så vi måste utbilda människor och få dem att förstå det faktum att allt liv är värdefullt och därför bör bli respekterat. Vi bör också ta hand om och skydda de som är svagare och sårbara. Särskilt om de inte kan tala för sig själva eller agera i sitt eget självförsvar.
  • Djur har rättigheter. Missbruk, försummelse, övergivande och alla andra grymma behandlingsmetoder måste därför få ett slut.

Den högsta prioriteringen under detta århundrade, när det gäller målen för många organisationer på världsnivå, är skyddet av djurens rättigheter.

Det skulle vara fantastiskt om alla runt om i världen kunde bry sig tillräckligt för att vara med och främja dessa rättigheter. Men du kan göra din del precis där du är genom att inte låta djur fara illa, samt att höja rösten om någon annan gör det.

 


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.