Dynamiken hos binas liv: egenskaper och fakta

Om pollineringen inte existerade så hade 90% av de grödor vi använder oss av inte heller existerat.
Dynamiken hos binas liv: egenskaper och fakta
Francisco María García

Skriven och verifierad av Advokat Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Det finns många fantastiska fakta om dynamiken hos binas liv som väldigt få av oss känner till.

Vi kan börja med att säga att vissa tror att dessa insekter är de viktigaste djuren för att människan ska kunna överleva. Anledningen till detta är att 90% av de grödor vi äter pollineras av dessa flygande småkryp.

Sedan 2010 har man känt till att bin kan skilja på ansiktsdrag. Forskarna upptäckte att bin även kan känna igen andra bin som tillhör den egna bikupan.

Detta är en fascinerande förmåga eftersom deras hjärnor har färre än en miljon hjärnceller (vissa tror att det finns en korrelation mellan den intellektuella förmågan och storhjärnans storlek).

De känner inte bara igen andra bin, utan även olika människor. Deras hjärna påminner till viss del om vår egen.

De kan se på samma sätt som vi gör och kan gruppera ansiktsdrag för att skilja en person från en annan.

Bin och individualism

Bi som sitter på blomma.

Uppdelningen av arbete i bikupan har alltid använts som ett exempel för lydnad och samarbete. Människan använder dem ofta som ett exempel för att berättiga olika politiska idéer.

Forskarna menar dock att det finns bevis för att bina är individualister.

De är exempelvis intelligenta och kan ta individuella beslut. Alla har ett jobb i bikupan, men de uppvisar ett självständigt beteende då de är utanför den enligt de forskare som har genomfört dessa studier.

Deras mod och det sätt som de konfronterar svårigheter skiljer sig mellan de olika bina. Som du kan se så har varje bi sin egen personlighet.

Dynamiken hos binas liv – de kan räkna

Detta är antagligen det mest fantastiska faktumet rörande bina. Enligt vissa tester så kan bin förstå noll och utföra grundläggande matematik. Faktum är att en ny studie har visat att de även kan relatera symboler med mängder.

Vissa forskare har tränat bina till att matcha bokstäver med en viss mängd och de har lärt sig ganska snabbt att en symbol representerar ett numeriskt värde.

Men vad skulle ett bi kunna räkna? Det kan handla om allt från konkurrerande djur till mat!

Bidrottningar lever längre

Bidrottningar är speciella och står över resten av arbetarna eftersom de kan föröka sig. De har ett längre liv som kan vara upp till sex år. Medellivslängden är dock tre år.

Vanliga arbetsbin lever maximalt tre månader. Det utsätts för olika sorters faror då de lämnar bikupan för att hämta pollen. Den sociala hierarkin är ganska uppenbar inom bisamhället.

Bigift som botemedel

Då ett bi sticker så utsöndrar det ett gift som gör att människans hud svullnar upp. Detta är väldigt smärtsamt, men detta gift används också för att behandla minst 500 mänskliga sjukdomar. Dess namn är apitoxin.

Huskurer för de flesta respiratoriska sjukdomar och bensjukdomar innehåller denna substans. Den utgör också en del av vissa behandlingar för tillstånd som exempelvis Alzheimers.

Vissa tror även att detta gift skulle kunna utgöra grunden för att bota AIDS.

Dynamiken hos binas liv – epidemisk kontroll

Då bikupan drabbas av svamp så kommer arbetsbina att sprida ut stora mängder honung runt den. Detta är ett antibiotiskt medel som de skapar utav harts från träd och växter.

De tar även bort kontaminerade larver som en extra försiktighetsåtgärd. Är det inte fantastiskt att så “basala” varelser kan bekämpa epidemier inom sitt egna samhälle?

Bidrottningen har många drönare

Det stämmer att en vald drönare måste vara väldigt stilig och ha en bra DNA-uppsättning och andra egenskaper som är lämpliga för fortplantning. En bidrottning väljer dock inte bara en – hon väljer många.

Det finns biarter som har upp emot 63 reproduktiva par.

Vissa tror att deras “promiskuitet” (ett koncept som människan har kommit på) har att göra med genetisk mångfald, vilket gör dem mer resistenta mot sjukdomar.

Deras sexuella mångfald är direkt korrelerad med hur väl bikupan är skyddad.

Det finns fortfarande många fler saker att ta reda på rörande bin. Det bör vara vår främsta prioritet att ta hand om dem. Under tiden så kan man fortsätta att njuta av honungen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.