Djurskyddslagar i världen: en kort genomgång

Ända sedan den den Universella deklarationen av djurens rättigheter har vi sett mer och mer skydd för våra husdjur. Ta en titt på några av de mer välkända djurrättslagarna från världen i denna artikel!
Djurskyddslagar i världen: en kort genomgång
Francisco María García

Skriven och verifierad av Advokat Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

1978 gjorde djurskyddsrörelsen historia i med och utfärdandet av den Universella deklarationen av djurens rättigheter – ett stort steg mot att etablera bättre djurskyddslagar i världen.

International League of Animal Rights tog fram detta viktiga dokument och läste det för en UNESCO-kommitté för att förespråka bättre djurskyddslagar.

Bland de många saker som detta gjorde för djurens rättigheter så erkände man i detta initiativ att djur också har rätt att leva. Vad det betydde var att människor måste följa vissa etiska riktlinjer i hur vi behandlar djur.

Så här sade man bland annat:

  • “Människan, likt djurens arter, kan inte ta sig rätten att utrota andra djur eller utnyttja dem, och på så sätt inskränka denna rättighet. Han bör använda sitt samvete till djurens gagn.”
  • “Varje djur har rätt att has i åtanke, behandlas väl och skyddas av människan.”

Denna deklaration inför UNESCO slutade med att djurskyddsrörelsen delade på sig under 70- och 80-talet. Enkelt sagt uppstod i grunden två rörelser med olika mål.

Den mer traditionella rörelsen fokuserade på behovet av att staten ska skydda djuren. Den nyare rörelse satte fokus på att kämpa för djurens rättigheter på en juridisk nivå.

Djurskyddslagar i världen: EU-konventionen för skydd av husdjur

Nästan tio år efter detta kom den Europeiska konventionen för skydd av husdjur. Denna rörelse hjälpte till att skapa nya djurskyddslagar i hela världen, framförallt i EU.

Djurens rättigheter i EU

Målet med detta initiativ var att införa omedelbara och praktiska förbättringar av livskvaliteten hos många djur. De gjorde detta genom olika metoder, såsom att förbjuda stympning och reglera användning av djur i fritidsaktiviteter.

Den europeiska konventionen var även ett stort steg framåt för att skapa publicitet angående ansvarsfullt djurägande och överbefolkningen av hemlösa djur.

Denna konvention krävde även av federala regeringar att hjälpa till att främja konkreta åtgärder för att motverka grymheter mot och övergivning av djur. Att göra det innebar att man förespråkade ansvarsfull adoption av djur.

Ett exempel från ett EU-land: Spanien

I Spanien finns det fortfarande inga nationella lagar som specifikt reglerar välmåendet och rättigheterna hos vilda djur och husdjur. Varje självstyrd region i landet har egen lagstiftning angående grymheter mot djur.

Chihuahua på strand

Med det sagt säger artikel 337 av den spanska brottsbalken att man kan dömas till ett års fängelse och potentiellt förbjudas att äga husdjur om man:

Omotiverat begår grymheter mot ett husdjur på något sätt, inklusive att orsaka skador som avsevärt påverkar dess hälsa, eller sexuellt utnyttjar ett:

  1. tamdjur
  2. alla typer av djur som vanligtvis är tamt
  3. ett djur som lever antingen temporärt eller permanent under mänsklig kontroll eller
  4. ett djur som inte lever i det vilda.

Det finns en annan nationell lag om detta som gäller vilda djur. Spaniens brottsbalk slår fast att fängelse i mellan sex månader och två år ska tilldömas den som:

Bryter mot lagar eller allmänhetens attityd och:

  1. jagar, fiskar, anskaffar, besitter eller dödar skyddade vilda arter.
  2. smugglar dessa arter, delar av dem eller biprodukter som är derivat av dem, eller
  3. utför aktiviteter som hämmar eller hindrar dem från att fortplanta sig eller migrera.

Djurskyddslagar i världen: USA

Liknande Spanien är de flesta djurskyddslagarna i USA på delstatsnivå. Det finns bara ett fåtal federala lagar för djurens rättigheter, och resten ligger på den lokala ledningen.

Den huvudsakliga federala lagen är Animal Welfare Act från 1996. Denna lagar hanterar främst djur i djurparker och labb. Det finns även mindre delar om kommersiellt avlade och sålda djur, som hundar i valpfarmar.

Det har tillkommit andra lagar sedan dess angående slakt och utrotningshotade djur, men merparten av lagstiftningen sker som sagt på delstatsnivå.

Man kan söka på Animal Legal Defense Fund för att hitta en rankning av de bästa och värsta delstaterna när det kommer till djurskydd.

Djurskyddslagar i världen: Latinamerika

1954 godkände den Nationella kongressen i Argentina Lag 14,346, och den lagen är aktiv än idag. Utöver att definiera termerna för övergrepp mot djur så förbjuder den även slakt av hundar och katter i Buenos Aires.

Denna lag kommer även givetvis med straff, vilka lyder: “Alla personer som begår övergrepp eller grymheter mot djur kan dömas till mellan 15 dagar och 1 år i fängelse.”

Många år senare skapade Mexiko City den första djurskyddslagen i Mexiko, vilket var den första i landet.

Enligt lagen kan man dömas till max fyra års fängelse, men inkluderar även stora böter för alla som begår grymheter mot djur, vare sig det är ett husdjur, ett vilt djur eller ett tamdjur.

Under 2018 godkände Colombia Lag 1774 för djurskydd. Efter att den klubbats blev grymheter, övergrepp och våld mot vilda, exotiska eller tama ryggradsdjur officiellt ett brott.

Straffet är 12-36 månaders fängelse.

Som du kan se är djurskydd ingen garanti, framförallt inte utanför Sverige. Europa har gjort viktiga framsteg, men det finns fortfarande mycket jobb kvar att göra.

Kolla upp vilka lagar som gäller i länder som du planerar att besöka. Kanske förtjänar de inte stöd i form av turism.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.