Hundar kan också falla offer för våld i hemmet

Våld mot kvinnor är ett problem som man erkänner världen över. Men visste du att djur också kan bli offer för våld i hemmet? Lär dig mer här!
Hundar kan också falla offer för våld i hemmet

Senaste uppdateringen: 26 april, 2020

Även om våld mot kvinnor fördöms mer och mer, och många fall nu lyfts till ytan, finns det fortfarande en aspekt av detta brott som står kvar i skuggorna. Det har att göra med det våld som husdjur under samma tak också kan bli drabbade av. Djur kan också bli offer för våld i hemmet.

Husdjur, ett annat offer för våld i hemmet

Kvinna pussar på sin hund.

Våldsamma personer kan ofta använda husdjur som ett verktyg för hot eller tvång. En hund eller katt kan bli till ett hämndobjekt som den våldsamma personen använder för att få kontroll över sin partner. Barn eller andra personer i familjen kan också bli använda på detta sätt.

Detta kan vara en av orsakerna till varför kvinnor ofta väntar med att lämna den våldsamma personen. Det kan vara så att hon fruktar de konsekvenser som hennes lurviga vän kan bli drabbad av. Husdjur är vanligtvis ett stort känslomässigt stöd för dessa kvinnor. Av den anledningen vill de inte bli separerade från sina djur.

Många offer för våld i hemmet vägrar till och med att gå till hem för misshandlade kvinnor. Varför? Eftersom dessa platser vanligtvis inte tillåter att djur följer med.

Husdjur som bor i ett hem där det finns våld, är ofta också drabbade av samma våld.

Förhållandet mellan våld i hemmet och misshandel av djur

I USA forskade man kring detta ämne runt mitten av 90-talet. Forskarna hittade bevis på ett fenomen som vi aldrig varit medvetna om förut. De fann att det att misshandla ett djur också var ett sätt att begå våld mot en partner, och andra familjemedlemmar.

Några av slutsatserna från studierna var:

  • 71% av kvinnorna som kom till en kvinnojour och hade ett husdjur sa att deras partner hade skadat, hotat eller dödat djuret som hämnd, eller för att få psykologisk kontroll.
  • 87% av dessa händelser inträffade så att kvinnan såg det. Och 75% inträffade så att barnen såg det.
  • Mellan 25 och 54% av de kvinnor som är utsatta för våld i hemmet lämnar inte sitt hem. De oroar sig och tänker på vad som kan hända med deras hund eller katt om de skulle lämna.

På annat håll har DOMPET-studien belyst att 79,3% av djurhem i Latinamerika och Spanien erkänner ett samband mellan våld i hemmet och misshandel av djur. 37,9% av dessa anläggningar sa också att mellan 25 och 50% av de hundar och katter som kommer till dem blev misshandlade i de hem där de brukade bo.

På den mer trevliga sidan av statistiken är det 61,3% av jourhem för kvinnor som tillåter de kvinnor som fallit offer för våld i hemmet att besöka sina husdjur när de bor på närliggande djurhem.

Man försöker inkludera husdjur i skyddsåtgärder

Finns det några goda nyheter? Ja, det finns det! De experter som tar hand om kvinnor som fallit offer för våld i hemmet uppmärksammar denna fråga om djur. De börjar mer och mer inse att djurmisshandel är ett tidigt varningstecken på våld i hemmet.

Det är därför institutionerna som tar hand om dessa fall allt mer ser det som en grundläggande åtgärd att inkludera husdjur i skyddsåtgärderna. Och dessutom låter de kvinnorna ta ansvaret för och ägandet av djuret.

Det börjar också bli ett grundläggande behov för jourhem för kvinnor att även kunna ta emot djur. Eller åtminstone för att alternativ ska finnas tillgängliga för kvinnor som inte vill lämna sina husdjur hos den våldsamma partnern.

Ett alternativ för djur som fallit offer för våld

Band mellan kvinna och hund.

I Spanien och Latinamerika är VioPet-programmet igång. Det är en organisation som bidrar till att hitta antingen tillfälliga eller permanenta hem för djur som blivit drabbade av våld i hemmet. De hittar ett hem där djuren kan vara säkra.

Som en del av deras arbete prioriterar VioPet fallen efter behov, så att en kvinna som har ett husdjur kan gå till ett jourhem tillsammans med sitt djur. Målet är att försöka undvika lidande och separationsångest hos både kvinnan och husdjuret. Detta program syftar också till att placera kvinnor och husdjur i ett jourhem, eller permanent hem, som den våldsamma partnern har svårt att lokalisera.

Detta initiativ startades av organisationen GEVHA (Group for the Study of Violence against Human and Animals). Detta är en del av SAF-T-programmet, skapat av Allie Phillips. Phillips är distriktsadvokat och chef för området Animal and Child Abuse i National District Attorney’s Association i USA.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.