Hundar vet hur man luras enligt forskarna

Hundar vet hur man luras enligt forskarna

Senaste uppdateringen: 08 november, 2018

Du har säkert märkt hur din hund manipulerat dig fler än en gång. Om han inte har det tror du säkert inte att det är möjligt. Forskarna har nu genom ett experiment bevisat vad du säkert redan vet: våra hundar vet hur man luras.

Hundar och taktiskt bedrägeri

Genom att bo tillsammans under så många århundraden verkar det som om vi människor överfört sina trick på våra husdjur. Som ett resultat av detta har våra älskade, intelligenta och observanta fyrbenta vänner utvecklat vad vetenskapsmännen kallar “taktisk bedrägeri”. 

Experimentet utfördes av ett team lett av Marianne T.E. Heberlein, verksam vid den evolutionära biologiavdelningen vid universitetet i Zurich. Den visade att hundar vet hur man luras för att få mat. Studien publicerades i tidskriften  Animal Cognition

Ifall du hyste några tvivel finns det nu en vetenskaplig studie som visar att hundar vet hur man luras. Forskarna fastslog att våra trogna vänner behärskar smygande och bedrägeri till dess fullkomlighet.

Mer om studien som bevisar att hundar vet hur man luras

Man med hund

För att nå den här slutsatsen arbetade forskarna med en grupp på 27 hundar. De var av båda könen och av olika raser samt åldrar. Varje hund var tvungen att interagera med tre människor:

 • Ägaren, som alltid samarbetade med sin hund.
 • En okänd person som alltid gav honom mat från en gömd behållare.
 • En annan okänd person som behöll maten för sig själv och som av hunden ansågs vara en rival.

För sin del hade hunden möjlighet att leda varje person till tre potentiella matkällor. Dessa förvarades i tre olika kärl:

 • Det första innehöll kött som hunden gillar
 • I den andra fanns det mat som hunden var likgiltig inför
 • Det tredje var tomt.

Hur hundarna reagerade på experimentet

Kan du redan gissa vad våra intelligenta och manipulativa hundvänner gjorde i den här situationen?

De förstod omedelbart vad som var på gång!

 • När “medhjälparen” gjorde den sällskap gick hunden nästan alltid till behållaren som innehöll dess favoritmat.
 • Om “rivalen” gjorde den sällskap gick hunden nästan alltid till den tomma lådan. Detta eftersom den visste att dess ägare inte skulle vägra ge den mat.

Om du hyste tvivel fann studien att hundar kan manipulera oss

Forskarna fastslog att hundar skiljer på “samarbetande” människor och “rivaler”. Hundar förändrar sitt beteende i enlighet med den här skillnaden. Så hundar använder “taktiskt bedrägeri” på ett överlagt och inlärt sätt för att kunna få vad de vill. I det här fallet var det deras favoritmål.

Heberlein sade att genom experimentet kunde forskarna tydligt förstå hundarnaStudien möjliggjorde även observation av deras kognitiva förmågor och flexibilitet. Detta hjälper hundar att leva tillsammans med människor.

Förutom att de är våra trogna vänner, är det bevisat att de vet hur man smyger och bedrar för att få vad de vill ha.

Ytterlig information om hundars intelligens och känslighet

Sanningen är den att den senaste forskningen  har bevisat vad många av oss som har hund redan misstänkte eller visste om.

Genom olika experiment har det visat sig att:

 • Hundar förstår vanligtvis inte bara vad vi säger till dem, utan även hur vi talar till dem. För att bearbeta våra ord använder hundar den vänstra hjärnhalvan, och för att tolka tonläget sin högra. De kopplar samman ord med objekt och med tonläget i vår röst.
 • Deras intelligens kan likställas med den hos en tvååring.
 • Likt oss kan de vara optimistiska eller pessimistiska. Dessutom kan de bli deprimerade och svartsjuka.
 • De har barns känslighet.

Vad kan du säga om hur smart och känslig din hund är?


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.