Hur katters och hundars pupiller fungerar

Till skillnad från människor, kan hundar inte se vissa färger och katter kan mäta avståndet till sitt byte med exakt precision i mörkret.
Hur katters och hundars pupiller fungerar

Senaste uppdateringen: 09 december, 2018

Katters och hundars pupiller fungerar annorlunda jämfört med mänskliga pupiller. Sättet de fungerar på, deras form och deras förmågor upphör aldrig att förvåna det vetenskapliga samfundet. I den här artikeln kommer du att lära dig mer om katters och hundars pupiller.

Katters fascinerande pupiller

En katts rovdjursstatus är starkt relaterad till den intressanta vertikala formen av deras pupiller. 2015 publicerades en studie i Science Advances. Denna nämner vetenskapsmän som analyserat pupillens funktion hos rovdjur som jagar om natten, i likhet med katten.

katters och hundars pupiller

Enligt studien hjälper den vertikala placeringen av kattens pupill dem att exakt beräkna avståndet mellan dem och deras byte när det inte finns något solljus. Eftersom kattens jaktmetod bygger i stort på överraskningsmomentet, är detta karaktärsdrag grundläggande. På så sätt vet hur de bör hoppa för att oväntat landa på sitt byte.

Rovdjur som använder denna jaktmetod använder två tekniker för att beräkna avståndet mellan sig och sitt byte.

  • Med en metod som kallas stereopsis jämför hjärnan avståndet mellan två bilder som projekteras på näthinnan i varje öga. Förutom binokulär syn skickar ögonen den kombinerade bilden för att kombinera en unik tredimensionell bild.
  • Den här metoden tillåter djur att fokusera på ett specifikt objekt och gör allt framför eller bakom det suddigt.

Den vertikala placeringen av kattens pupill spelar en viktig roll i stereopsis. Konturerna och djupet i objekten framstår då tydligare i den här typen av pupill. Bytenas pupiller är normalt sett horisontellt placerade.

Hundars pupiller, mer lika våra än du kanske tror

Precis som i mycket annat, verkar hundars pupiller vara mer lika människans. Hundpupiller består av hornhinna, pupill, näthinna, tappar och stavar. Eftersom deras ögon sitter på framsidan av huvudet är deras perifera synfält lite begränsat.

katters och hundars pupiller

Hundars pupiller reagerar på ljus på samma sätt som våra pupiller gör. När ljuset penetrerar hornhinna och når pupillen, expanderar eller kontraheras pupillen. Detta förfaringssätt kontrollerar mängden ljus som kommer in i ögat. Sedan går ljuset vidare till näthinnan så att bilden kan behandlas.

Den största skillnaden mellan deras vision och våran ligger i reaktionen som näthinnan har på viss stimulans. Medan den mänskliga näthinnan har fler tappar än stavar, är det tvärtom hos hunden. Det är därför som hundar har bättre mörkersyn.

Olyckligtvis saknar hundar förmågan att särskilja färger på grund av att de har färre tappar än stavar. Människor har tre olika typer av tappar som kan absorbera olika våglängder av ljus och på så sätt detektera fler färger. En hund å andra sidan, är inte förmögen att se färger såsom grönt, gult eller rött.

Hade du koll på hur katters och hundars pupiller fungerar? Förhoppningsvis gör du det nu!


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.