Kiwin har blivit räddad från utrotning på Nya Zeeland

Kiwin har blivit räddad från utrotning på Nya Zeeland

Senaste uppdateringen: 05 mars, 2019

Kiwin, eller kivin, är en av de mest populära fåglarna på planeten av olika anledningar. Den är också en av de sötaste fåglarna tack vare sitt unika utseende. De engelska kolonisterna jagade dock detta djur som trofé under 1800- och 1900-talet. Idag kan vi som tur är säga att kiwin har blivit räddad.

En unik ö

Som tidigare nämnt är denna fågel en av Nya Zeelands symboler. Nya Zeeland är välkänt runt om i världen eftersom det var där man spelade in Sagan om ringen-filmerna. Det intressanta med detta land slutar dock inte där. Det antas att det finns fler får på ön än vad det finns människor. Det finns inget som står ut mer rörande detta land än dess märkliga naturliv.

Detta är ett land som är väldigt isolerat från resten av världen, och det finns därför ett djurliv på ön som är unikt. Anledningen till varför dessa djur är så unika är att de inte har förändrats på många år.

Så är fallet med kiwin – en mellanstor fågel med en väldigt intressant form. Den har ovalformad kropp, lång näbb, inga synliga vingar, stora ben, ingen stjärt och fjädrar som påminner om päls. Den har också en klo där vingarna borde vara.

Kiwifågel som går i skogen.

Nya Zeelands nationalfågel

Det finns fem kiwiarter på olika delar av ön: brun, rowi, tokeoka, roroa och mottled dwarf. Alla dessa arter är utrotningshotade p.g.a. att deras naturliga livsmiljö är hotad. Rovdjur och jakt har också gjort att antalet av dessa fåglar har minskat.

Kiwin är en nattlevande fågel och en allätare. Kosten består främst av insekter. Den spenderar oftast dagen med att gömma sig från sitt naturliga rovdjur hermelinen. Kiwin har dessutom ett väldigt utvecklat luktsinne.

Kiwin kan lägga ägg som är lika stora som deras kroppar. Ägget är ibland så stort att honan inte kan äta eftersom ägget tar upp all plats i hennes lilla kropp. Dessa fåglar behöver mer tid för att kläcka sina ägg, vilket både är en fördel och en nackdel på samma gång. Antalet kommer inte öka så snabbt, men kycklingarna kan försvara sig bättre då de kläcks.

Kiwins situation var så allvarlig att forskarna tror att det under 90-talet bara fanns 200 fåglar kvar. I nuläget räknar man med att det finns runt 68,000 fåglar på ön. Tyvärr försvinner 2% av dessa fåglar varje år, i snitt runt 20 per vecka.

Kiwifågel i sin naturliga hemvist.

Trots den nuvarande situationen hävdar flera organisationer i Nya Zeeland att kiwin har blivit räddad från utrotning tack vare stöd från regeringen.

Hur kiwin har blivit räddad

Eftersom den är Nya Zeelands nationalfågel så är det många som är oroliga för den. Det är illegalt att jaga fågeln och antalet övervakas ständigt. Även den infödda Maori-befolkningen anser att detta djur är heligt och att den är skyddad av skogsguden.

Djurrättsgrupper har höjt den allmänna medvetenheten och informerat om att det är viktigt att man tar hand om dessa fåglar. Otorhanga Kiwi House och Kiwis for Kiwi är två av de organisationer som ägnar sig åt att rädda dessa fåglar.

I Nya Zeeland finns det också ett regeringsprogram för att rädda Kiwis. Syftet är att kontrollera antalet rovdjur och övervaka individuella fåglar. De försöker också öka antalet tillgängliga gener.

Kiwifågel på marken.

Program med syfte att ta hand om kiwis

Sedan år 2000 har det satts upp flera fristäder där kiwis kan leva i fred. Det finns tre på den norra ön och två på den södra.

  • Whangarei Kiwi Sanctuary
  • Moehau Kiwi Sanctuary
  • Tongariro Forest Kiwi Sanctuary
  • Okarito Kiwi Sanctuary
  • Haast Tokoeka Kiwi Sanctuary

Dessa fristäder har inte bara som uppgift att skydda djuren utan är även menade att hjälpa med andra program som Operation Nest Egg, som samlar in fåglarnas ägg för att de ska kunna växa upp i fångenskap tills de når en viss ålder. Då kycklingarna kan försvara sig själva släpper man ut dem i dessa fristäder igen.

Man kan nu säga att kiwin har blivit räddad tack vare dessa program, eller att den iallafall har återhämtat sig. Alla måste dock göra sin del för att se till att detta djur inte blir hotat igen.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.