Mexiko föreslår tuffa straff för djurplågeri

Mexiko föreslår tuffa straff för djurplågeri

Senaste uppdateringen: 16 april, 2018

Djurplågeri är en ondska som verkar spridas till nästan varje stad i världen. Dock nämns Mexiko ofta bland de länder som, tyvärr, står ut. Det finns dock goda nyheter. Under en tid har Mexiko förespråkat lagar som leder till tuffare straff för djurplågeri.

Initiativet som ansvarar för att skärpa straffen för brott mot djur leddes av kongressledamoten Guadalupe Torres Sánchez. Hon är medlem i justitiekommissionen i San Luis Potosís stadskongress.

Ändrar strafflagen för att höja straff för djurplågeri

Häst tvingas dra vagn

För att nå sitt mål förespråkar Torres Sánchez – som är medlem i Partido de la Revolución Democrática (PRD) – ett initiativ att ändra statens strafflag. Detta representerar och strävar efter att höja böter och fängelsestraff. Dessutom försöker man införliva en ökande straffmekanism i linje med den grad av plågeri som offret åsamkats.

Juridisk information om djurplågeri

I dagsläget varierar Mexikos straff för djurplågeri från tre månader till ett års fängelse. Detta är dock enligt lagstiftaren inte tillräckligt för att förhindra denna typ av grymma djurplågeri.

Hon påverkades starkt av en händelse som var mycket upprörande. Den skedde i Santo Domingo, en av de 58 kommuner som finns i staten San Luis Potosí. Den ligger i mitten av den norra regionen i landet. Det är på grund av den anledningen som de anser att det är nödvändigt att ändra reglerna.

“Syftet med människans liv är att tjäna, och att visa medkänsla och viljan att hjälpa andra.”
-Albert Schweitzer-

Ett bra exempel på varför lagstiftare bör höja straffen mot djurplågeri

Den serie av händelser var något som Torres Sánchez förkastade. Det har också lett till att det större problemet i det mexikanska samhället har fått uppmärksamhet.

I detta fall var det en grupp människor som tände eld på en liten herrelös hund. Personerna satte även fast fyrverkerier på det stackars djurets kropp. Brottet uppdagades på grund av en YouTube-video. Videon var extremt stötande och hemsk, och det dröjde inte länge förrän den blev viral. Detta ledde till stort raseri på sociala medier.

Allt om videon

I videon kan man se hunden uppslukad i lågor. Hunden springer desperat medan brottslingarna brister ut i skratt. Sedan försöker de undvika den för att inte bli brända själva. Lyckligtvis har justitiedepartementet redan vidtagit åtgärder i frågan.

Dessa ändringar föreslogs för att höja Mexikos straff för djurplågeri

Torres Sánchez förewlår att man ändrar artikel 317 och lägger till 317 BIS i avdelning XV, Kapitel V i lagen, med titel “Misshandel av husdjur.” Lagstiftaren föreslår följande:

  • Om djuret drabbas av skador som inte innebär permanent skada: ett till två års fängelse. Även en bot som motsvarar mellan 100 och 200 dagar av minimilön. Dessutom kommer personen att i upp till ett år förbjudas att utöva yrke, företag eller handel som är relaterad till vård av djur.
  • Om skadorna orsakar permanenta men: två till fyra års fängelse, en bot på mellan 200 och 400 dagar av minimilön och diskvalifikation i upp till två år.
  • Vid dödsfall av djuret: tre till fem års fängelse, böter på 300 till 400 dagars minimilön och diskvalifikation i upp till tre år.
  • Om djuret är övergivet och dess liv samt integritet utsätts för risker: 2 till 4 års fängelse och en ekonomisk påföljd på mellan 200 och 400 dagar av minimilön. Initiativet föreslår också att brott som är relaterade till djurplågeri åtalas ex officio.

När det kommer till att skydda djur är alla initiativ välkomna

Hund vid stängsel

Fullmäktige påpekade att det är nödvändigt att fortsätta med frågor som avel och olaglig försäljning av husdjur. Utan tvekan finns det ett stort antal frågor och olika sidor där man kan ta itu med djurplågeri.

Bestraffande åtgärder verkar aldrig vara tillräckligt. Det är än mer sant när de inte åtföljs av en kampanj som fokuserar på medvetenhet och utbildning. Utbildningen handlar om den behandling som husdjur bör få och täcker även behandling av djur i allmänhet.

Sprid ordet

Kunskap om djurrätt och att lära sig att ta hand om djur är viktigt. Däremot är det inte något som alla vill ta ansvar för.

Under tiden är alla initiativ alltid välkomna för att bidra till att lindra dessa oskyldiga varelsers lidande.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.