Att klona djur och möjligheterna det ger oss

Vi har alltid levt omgivna av kloner som existerar i naturen. Detta ledde till att forskare undrade om det är möjligt att klona artificiellt. Åratal senare påbörjades kloning av djur och med det kom fåret Dolly.
Att klona djur och möjligheterna det ger oss
María Muñoz Navarro

Skriven och verifierad av Biolog María Muñoz Navarro.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Möjligheterna, såväl som de etiska problemen med att klona djur, har diskuterats flitigt sedan 1996. Det var året då världens första artificiellt klonade får, Dolly, såg dagens ljus. Sedan dess har forskare experimenterat med boskap för reproduktionsändamål och andra tillämpningar, till exempel för terapeutisk användning inom biomedicin eller djurskydd.

Detta ämne har varit föremål för debatt inom den vetenskapliga världen och samhället som helhet. Fortsätt läsa om du vill lära dig mer om hur det går till att klona djur och varför man gör detta!

Identiska varelser

Efter upptäckten av DNA undrade forskare om det var möjligt att skapa en andra organism som är exakt identisk med originalet.

Att klona djur innebär att man skapar genetiskt identiska kopior av en levande varelse. Forskare får en DNA-sekvens från ett givardjur och använder denna för att skapa en identisk sekvens. De kan göra detta antingen från en cell eller genom att använda hela organismen.

Även om detta kan verka som en ny process för oss så har processen med asexuell reproduktion, där det inte finns någon fusion av könsceller, alltid funnits i naturen. Till exempel:

Kloning, som denna förekommer hos många varelser, såsom nötkreatur, grisar, får och getter, liksom andra djur, såsom möss, kaniner, hundar och hästar.

Faktum är att klonade djur föds som andra djur, som identiska tvillingar födda vid olika tidpunkter. Precis som tvillingar har samma DNA, har kloner samma genetiska material som originalorganismen.

Att klona djur

Att klona djur: Fåret Dolly

Dolly föddes 1996 vid Roslin Institute i Skottland. Hon var det mest kända fåret i världen och det viktigaste inom biomedicin.

Dolly blev klonad från kärnan i en bröstkörtelcell av ett sex år gammalt Finn Dorset-får. Forskarna förde in denna kärna i ett obefruktat ägg. Sedan, efter många försök, föddes det första klonade däggdjuret.

Under sin livstid födde Dolly sex lamm, vilket bevisade att klonade djur kan reproducera sig naturligt. Men 2003 var forskarna tvungna att avliva henne eftersom hon hade flera sjukdomar, såsom artrit och lungtumörer.

Även om denna fårras vanligtvis kan leva upp till 12 år, bör vi inte vara förvånade över att Dolly bara levde sex år sedan hon kom från en vuxen cell av ett får som redan var sex år gammalt.

Varför klona djur?

Kanske är detta den mest intressanta frågan rörande detta ämne eftersom det finns olika etiska överväganden.

Forskare klonade Dolly som en del av forskningen för att framställa läkemedel i fårmjölk. Sedan dess har forskare använt denna teknik med olika djur för läkemedelsutveckling och framsteg inom genteknik. Det finns dock även andra syften.

Till exempel föreligger det en hög risk för sexuell skada eller sjukdomsöverföring under betäckning eller förlossning av boskap. Så om målet är att få så många avkommor som möjligt är naturlig parning inte det mest effektiva.

Som ett resultat är assisterad reproduktion vanligt. I själva verket är detta den metod som de flesta uppfödare använder. På senare tid har ranchägare valt ut djur med de mest önskvärda egenskaperna att överföra till sina avkommor. Detta säkerställer att dessa egenskaper finns med i följande generationer.

Därför tillåter kloning uppfödare att kontrollera egenskaperna hos deras boskap.

Nedan tittar vi på några andra fördelar med denna procedur för boskap.

Kloning av djur och djurens hälsa

Boskapsuppfödare är inte intresserade av djur som har sjukdomar. Detta beror inte bara på merkostnaderna för läkemedel och veterinärkonsultationer utan också för att det påverkar produktionen av kött och mjölk. Som ett resultat är det mer lönsamt att ha friska och sjukdomsresistenta individer i en besättning.

Djur anpassade till klimatet

Kloning tillåter jordbrukare att selektera djur som är bäst anpassade till den temperatur och de nederbördsförhållanden där de lever. På så sätt anpassar sig djuren mer och mer till miljön och kommer att kunna producera högkvalitativ mat.

Att klona djur avseende fysiska förmågor och fertilitet

Naturligtvis letar uppfödare alltid efter de bästa egenskaperna hos varje typ av djur. Till exempel är större kor bättre så att de kan producera mer mjölk och bli mer fertila, precis som tjurar.

Att äta klonade djur: Är det säkert?

Om du undrar ifall du kan äta kött från en klonad organism, är svaret ja. Livsmedelsverket menar att produkter som man erhåller från klonade djur är lika sunda och säkra som de från något annat djur vi äter.

Tänk också på att huvudsyftet med kloning av djur är avel.

Fyra sovande valpar

Så vad anser du?

Vi kan bekräfta att kloning av djur är möjlig. Det är sant att forskare har genomfört denna procedur framgångsrikt i flera år. Det är också mycket användbart – inte bara för boskapsuppfödning utan det har också många hälsofördelar för människor inom det medicinska området.

Men är det OK att ändra den naturliga ordningen på saker för en unik mänsklig fördel? Detta kan fortfarande diskuteras!

 


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.