Blå hundar dyker plötsligt upp i en rysk stad

Det mystiska fallet med blå hundar i Ryssland kan vara en bluff eller en verkligen alarmerande situation.
Blå hundar dyker plötsligt upp i en rysk stad
Ana Díaz Maqueda

Skriven och verifierad av Biolog Ana Díaz Maqueda.

Senaste uppdateringen: 29 april, 2023

Det har kommit en del oroande bilder från Ryssland om några herrelösa hundar som verkade blåa. På bilderna syns blå hundar och deras ljusa färg i det frusna landskapet som står i kontrast till den vita snön. Varifrån kommer dessa djur? Kan det vara någon form av mutation? Kanske är det ett lokalt skämt?

Bilderna på djuren har fått vid spridning ända sedan en grupp invånare i den ryska staden Dzerzhinsk lade upp dem på internet. Effekten har varit så stor att den ryska regeringen inte har haft något annat val än att vidta åtgärder och undersöka det märkliga fyndet.

Varifrån kommer dessa blå hundar?

Den flock med herrelösa blå hundar som dök upp i närheten av staden Dzerzhinsk är fortfarande ett mysterium. Men bilderna som fick vid spridning lämnade ändå ingen oberörd och Interfax, en välkänd rysk nyhetsbyrå, inledde en undersökning.

Bilderna på hundarna är äkta, enligt dem själva, även om det återstår att se om det blå färgämnet är ett verk av någon skojare. Enligt Dzerzjinskadministrationens presstjänst befinner sig dock hundarna på det privata företaget Dzerzjinskoye Plexiglas territorium.

Detta företag existerar inte längre, dess lokaler är stängda och det inget tillträde tillåts på grund av de kemiska rester som finns kvar i området. Den 30 oktober 2015 förklarade skiljedomstolen i regionen Nizjnij Novgorod Dzerzhinskoe Plexiglas JSC i konkurs.

År 2017 satte långivarna stopp för företagets ekonomiska verksamhet och det föll i glömska.

En bakgata i Ryssland.

Nu, efter att de blå hundarna dykt upp, bestämde sig någon för att kontakta den tidigare chefen för att försöka klargöra vad som hänt. Enligt honom är bilderna falska och allt var ett skämt. Samma person uppger dock att de herrelösa hundarna kan ha gnuggats med kopparsulfat. Detta är en av de rester som lämnats kvar i den gamla fabriken.

Dessutom skickade någon också fotografier av hundarna till ett djursjukhus. Specialister där uppgav att djuren verkar må bra trots att de eventuellt har förorenats av detta ämne. De uppger också att någon borde försöka fånga in djuren för att kunna undersöka dem ordentligt.

Såvitt vi vet finns det fortfarande en avsikt att fånga in djuren, det är bara det att markägaren inte släpper in människor. Det kan bero på att avfallet inte borde finnas där. Som du kanske förstår så kan det leda till höga ekonomiska böter för den som är ansvarig om man tar prover från hundarna.

Kopparsulfatets giftighet

Enligt pressmeddelanden kan kopparsulfat irritera huden och leda till inflammation. Giftigheten hos denna kemiska förening är dock mycket högre än vad vissa vill tro. Den som utsätts för detta ämne skulle inte må bra och skulle inte ens kunna gå.

Den tid det tar innan kliniska tecken på exponering för kopparsulfat uppträder kan variera något mellan olika individer. De börjar dock vanligtvis inom tre timmar efter exponeringen.

Vidare orsakar det inandade dammet akut andningssvikt som utvecklas snabbt. Sedan följer hemoptys, upphostning av blod, och normokrom anemi; järnbrist på grund av akut blödning. Båda dessa tecken leder till allvarlig lungblödning som utvecklas till lunginflammation.

En hund kan botas på några dagar, om inga ytterligare komplikationer uppstår, och det bör inte resultera i några följdsjukdomar med rätt behandling. De kommer dock att dö utan ordentlig medicinsk behandling.

Det finns mycket lite vetenskaplig information om kopparförgiftning hos husdjur – och även angående människor – men empiriska bevisning tyder på att den kan vara dödlig. Av denna anledning är det endast en liten chans att dessa blå hundar har förorenats med denna förening.

Är blå hundar förorenade?

Det finns fortfarande mycket att utreda om dessa blå hundar i Ryssland. Det finns alltid en möjlighet att det hela är ett grymt skämt eftersom djuren verkar må bra.

Vi får inte heller utesluta att dessa hundar kan ha rullat runt i avfall som lämnats kvar i fabriken och att det inte är tillräckligt giftigt för att döda dem.

En blå hund i närbild.

Hur som helst har undersökningar angående den gamla fabriken påbörjats tack vare dessa hundar. Djuren är nu säkra och förhoppningsvis kommer det att finnas en plan för att få bort allt kemiskt avfall från den gamla fabriken.

Detta kanske intresserar dig

Miljöföroreningar inverkar på tamkatters hälsa
My Animals
Läs det My Animals
Miljöföroreningar inverkar på tamkatters hälsa

Precis som hos människor påverkar miljöföroreningar även våra katters hälsa. Ta reda på hur i följande artikel.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.