Nuvarande djurhälsokriser: Afrikansk svinpest

I den här artikeln berättar vi lite om den senaste utvecklingen av afrikansk svinpest, en sjukdom som orsakar både nyfikenhet och oro.
Nuvarande djurhälsokriser: Afrikansk svinpest
Érica Terrón González

Skriven och verifierad av Veterinär Érica Terrón González.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Djurhälsa är oerhört viktigt i dessa dagar, eftersom det är nära relaterat till boskapsproduktion, folkhälsa och internationell handel. Det är därför de offentliga myndigheternas arbete är att se till att djurindustrin håller sina djur i god hälsa och gott skick. I dag är afrikansk svinpest en av de djursjukdomar som sätter press på internationell djurhandel. Afrikansk svinpest har inte nått Sverige.

Fakta om afrikansk svinpest

Grisar sitter i en liten bur.

Det afrikanska svinpestviruset, känt via förkortningen ASFV, är en virussjukdom som upptäcktes i Kenya i början på 1900-talet. Detta virus tillhör familjen Asfarviridae.

Spridning

Överföring kan ske genom direktkontakt med infekterade grisar eller genom att äta rester av infekterat svinkött. Dessutom kan viruset överleva 11 dagar i grisens avföring, och månader eller år i fläskprodukter.

Fästingar av arten Ornithodoros fungerar också som en vektor för överföringen av denna sjukdom. De får i sig viruset genom att suga upp infekterat blod och överför det sedan när de fäster på mottagliga djur.

Symptom

Grisar som är infekterade med detta virus lider först av generellt obehag tillsammans med hög feber. Efter några dagar kommer de gradvis att drabbas av aptitlöshet och anorexi, följt av depression. Sedan uppstår typiska symptom som form av kärlskador, som man kan se som rodnad i huden och cyanos.

Vissa djur lider också av kräkningar och diarré, och till och med missfall. Dessutom slutar det vanligtvis med att djuret dör inom några dagar. Vissa experter anser att dödligheten hos tamgrisar är 100%.

Afrikansk svinpest sprider sig genom avföring och fläskkött.

Kontroll och profylax

För att förhindra att sjukdomen kommer in på en gård är följande åtgärder viktiga:

  • Kontrollera åtkomsten till boskapen.
  • Extrem rengöring av anläggningar och fordon, inklusive desinfektion av stövlar, lastbilsburar osv, samt kontrollerad personalhygien.
  • Kontrollera att djur som inte tillhör gården håller sig utanför.

Den globala situationen för afrikansk svinpest

Sjukdomens ursprung och utveckling i Europa

Viruset upptäcktes först på den europeiska kontinenten i Portugal år 1957. Därifrån spred det sig till Spanien och blev endemisk hos grisar på hela halvön på 1960-talet.

Detta orsakade allvarliga ekonomiska skador, både på grund av att djuren dog och för att exporten av gris- och svinprodukter förbjöds. Dessutom inkluderade skadorna också skyldigheten att slakta svin under sjukdomsutbrottet för att förhindra att det skulle sprida sig ytterligare.

ASFV är det enda viruset med ett dubbelsträngat DNA-genom som kan överföras av leddjur.

Tack vare stora ekonomiska ansträngningar såg man slutligen vissa resultat, och efter flera kampanjer som betonade rengöring av boskap utrotade man ASFV i Spanien under 1990-talet. Boskapspopulationen har dessutom sedan dess varit under övervakning, och under myndigheternas vakande ögon.

Övervakning av vildsvin har visat sig vara avgörande för att förhindra oväntade infektioner vid omfattande uppfödningar som de iberiska grisuppfödarna.

Svin som betar i det gröna.

Afrikansk svinpest och dess inverkan på världens svinmarknad

Förra året upptäckte experter ett massivt utbrott av ASF hos asiatiska svin. Detta utbrott har kontinuerligt spridit sig och påverkat en stor del av svinpopulationen i högproducerande länder, till exempel Kina.

Kina beslutade sig för att öppna sina gränser för import av kött eftersom de behövde använda sina djur för att möta den inhemska efterfrågan på animaliskt protein. Det råder emellertid osäkra ekonomiska förbindelser och handelsförhållanden mellan Kina och USA, vilket tvingade Kina att först vända sig till den europeiska marknaden för att tillfredsställa landets behov av köttprodukter.

Inom EU är Spanien det viktigaste landet när det kommer till att tillhandahålla fläsk. Den svåra situationen som den asiatiska kontinenten lidit med avseende av ASF har därför gett en marknadsmöjlighet för Spaniens boskapsindustri.

Utbrottet av denna sjukdom förstör svinindustrin från Centraleuropa till Östasien. För närvarande finns det inget kommersiellt tillgängligt vaccin mot afrikansk svinpest.

I avsaknad av tillgängliga vacciner förlitar man sig på kontrollen av infekterade djur för att tygla afrikansk svinpest. Processen för utvecklingen av ett experimentellt vaccin är dock igång och forskare hoppas snart ha resultaten redo för kommersiellt bruk.

Detta kanske intresserar dig
Multifaktoriella luftvägsinfektioner hos grisar
My Animals
Läs det My Animals
Multifaktoriella luftvägsinfektioner hos grisar

Bland de många sjukdomar som veterinärer tenderar att möta hos grisar är multifaktoriella luftvägsinfektioner svårast att diagnostisera.
Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.