Gulögd pingvin är som art utrotningshotad

Fiskerinäringen har påverkat populationen av gulögd pingvin, antalet har minskat till en sådan grad att de nu är på randen till utrotning.
Gulögd pingvin är som art utrotningshotad
Eugenio Fernández Suárez

Skriven och verifierad av Veterinär Eugenio Fernández Suárez.

Senaste uppdateringen: 25 mars, 2024

Fiskerinäringen har påverkat pingvinerna i stor utsträckning. Fallet med arten gulögd pingvin (Megadyptes antipodes) är dock bland de allvarligare. Antalet individer av denna art minskar drastiskt på grund av just fisket.

Gulögd pingvin

Gulögda pingvin är den sista medlemmen av släktet Megadyptes som finns kvar. Den lever i sydöstra Nya Zeeland, på Sydön, Stewart Island, Aucklandöarna och Campbellöarna.

Det mest utmärkande kännetecknet hos dessa djur är deras gula ögon, varifrån de fått sitt namn. De kan nå mellan 60 och 80 cm i längd, vilket innebär att de är mindre än de största pingvinerna, som kejsarpingvinen. De är ändå större än många andra arter då de kan väga över 8 kilo.

Gulögt pingvin.

Dessa pingviner förökar sig i augusti och både mor och far bygger sitt bo bland öarnas täta vegetation.

Deras beteende under denna tidsperiod är territoriellt och aggressivt. Hanar och honor delar på ansvaret för att ruva äggen, som de försvarar ihärdigt.

Populationen av gulögd pingvin består idag av cirka 6 000 exemplar, även om det bara finns 1 500 reproducerande par. Av denna anledning är arten i fara för utrotning i högre grad än andra pingvinarter. Det är också därför som hotet från fisket är ett sådant bekymmer.

Dessa pingviner förökar sig i augusti och både mor och far bygger sitt bo bland den täta vegetationen på dessa öar. Deras beteende under denna period är territoriellt och aggressivt. Hanar och honor delar på ansvaret för att ruva äggen, som de försvarar med ihärdighet

Fiskeindustrin är ett hot mot gulögd pingvin

Problemet med dessa pingviner är att de inte kan se fiskenäten i vattnet. Därmed trasslar de ofta in sig i näten och det slutar med att de drunknar efter att ha fastnat. En nyligen genomförd studie visar vilken förödelse som garnnäten orsakar. I själva verket är dessa nät den främsta dödsorsaken bland denna art i Nya Zeeland, vilket orsakar omkring 75 % av populationens minskning.

Tidigare undersökningar hade visat att varje år dödade utvalda fartyg 35 pingviner. Dessa undersökningar omfattade dock endast 3 % av de nyzeeländska fartygen, vilket innebär att antalet dödsoffer utan tvekan är mycket högre. De biologer som ansvarar för att studera problemet befarar att arten kommer att dö ut i den här takten under de kommande åren .

Den gulögda pingvinen är i fara.

I projektet hoppas man kunna installera kameror på alla fiskebåtar i den gulögda pingvinens livsmiljö. Samtidigt vill man stoppa fiskeverksamheten i nyckelområden. Denna idé för tankarna till det nyligen införda fiskeförbudet i de arktiska områdena där smältningen annars ger möjlighet till överexploatering.

En nyligen genomförd studie visar vilken förödelse som garnnäten orsakar. Dessa nät är faktiskt den främsta dödsorsaken för denna art i Nya Zeeland, vilket leder till att populationen minskar med upp till 75 %.

Vad kan vi göra?

När vi talar om utrotningshotade arter kan det många gånger vara svårt att förstå vad det har med oss att göra. Intensivt fiske innebär vanligtvis trålfiske, som skadar havsbotten och fångar många icke-kommersiella djur, som pingviner. Denna typ av fiske skadar många olika djurarter, bland annat delfiner och hajar.

Det är alltså viktigt att konsumera lokalt och hållbart fiskade produkter. Att välja nationell eller till och med regional fisk är det bästa sättet att skydda miljön och arter som gulögd pingvin från utrotning.

Intensivt fiske innebär vanligtvis trålfiske, vilket skadar havsbotten och fångar många icke-kommersiella djur, som pingviner. Denna typ av fiske skadar många olika djurarter, bland annat delfiner och hajar.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.