Striden mellan parasiter och deras värdar

Parasiter existerar tack vare sina externa värdar, men de representerar också en kraftfull evolutionär mekanism i historien om arternas uppkomst.
Striden mellan parasiter och deras värdar
Samuel Sanchez

Skriven och verifierad av Biolog Samuel Sanchez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

På dagens agenda står sjukdomar och epidemier. Från ansiktsskydd till stängda institutioner, nu är det mer tydligt än någonsin att en del organismer existerar enbart för att kunna utnyttja oss. För vad är coronaviruset om inte en parasit som utnyttjar våra celler? Det pågår en konstant strid mellan parasiter och deras värdar, som vi kommer att titta närmare på dem i denna artikel.

Parasiter har ett långvarigt förhållande med alla andra levande varelser, men de flesta av oss inser det först nu. Parasiter definierar man som varelser som drar nytta av att leva av en annan organism av en annan art (värden). Parasitism baseras på proportionen av förlusten för värden. Till exempel en fästing som suger blod ur en hund för att få mat och hunden får sämre hälsa. Men det är en intrikat strid mellan dessa beståndsdelar, som har många nyanser.

Vi ska nu förklara varför livet, som vi känner det, inte skulle vara möjligt utan parasiter.

Olika typer av parasiter

Det finns två huvudsakliga typer av parasiter:

Vi tänker oftast endast på parasiter som blodsugare, men i verkligheten är de listigare än så. Andra typer av parasiter är inte lika uppenbara. En del använder sig av vissa arters föräldraomsorg (häckningsparasitism) och andra utnyttjar artens tjänster (social parasitism).

Parasiter och deras värdar: en fästing i pincett.

Kriget mellan parasiter och deras värdar

När parasiter fäster sig vid en värd, påbörjas en process som kallas samevolution. Detta är en komplex händelse, där båda sidor gradvis förändras med tiden.

Parasiter är inte intresserade av att döda sin värd.

Detta kan verka överraskande men är sant, och bäddar för ett känsligt och komplext förhållande. Parasiten vill hålla sin värd vid liv så länge som möjligt för att fortsätta kunna dra nytta av den.  Vad vinner ett virus om det dödar den som bär på det när viruset börjar föröka sig i värdens kropp?

Om vi verkligen tänker på det, så är parasiten intresserad av balans. Flera studier antyder att de mest anpassade parasiterna är de som orsakar små följder. 

Om värden kan fortsätta med sina dagliga aktiviteter utan att inse att han eller hon är sjuk, så har viruset större sannolikhet att sprida sig till andra djur av samma art. Om parasiten istället dödar sin värd, så kan den inte fortsätta dra nytta av den eller föröka sig. Höga dödstal implicerar artens utdöende med tiden. 

Parasiter och deras värdar: En närbild på ett rabiesvirus.

Så reagerar djuren

Medan parasiten tar det den vill ha, utvecklar värden vapen för att bli av med den. Den komplexa gen för gen – hypotesen föreslår att för varje nytt attribut som smittämnet utvecklar, så utvecklar värden i sin tur ett försvar. 

Både djurets komplexa immunsystem och andra typer av barriärer spelar en roll. Djur kan utvecklas genom att skapa strukturer som gör det svårt för parasiter att ta sig in i kroppen. Tjock hud, hår, valkar, slemhinna och så vidare är exempel på dessa strukturer. Det finns också beteendebarriärer där djuren lär sig att undvika platser som har många parasiter och till och med identifiera sjuka individer i sin egen art.

Virus och sex, mer lika än man kunde tro

Denna tävling mellan att infektera och att förhindra infektion kan vara utmattande för båda sidorna. Ändå finns det en avgörande skillnad: parasiten lever endast för att infektera, medan värden också behöver reproducera sig.

Att leta efter en partner och imponera på denne är utmattande. Det är bara friska djur som har tillräckligt med energi för det, medan djur med parasiter använder sin energi för att slåss mot sjukdomen. Uttrycket “bara den starkaste överlever i det vilda” stämmer verkligen här. 

Därför kan bara djur med ett starkt immunförsvar och effektiva barriärer fortplanta sig. I viss mån kommer deras barn att ärva dessa styrkor, och på så sätt vara bättre förberedda att kämpa mot sjukdomar. Under tiden kommer parasiterna att utvecklas med dem för att ta sig förbi barriärerna och fortsätta infektera nya värdar. 

Tecknad bild på olika sorters parasiter.

Det är en fråga om styrka mellan parasiter och deras värdar

Att parasiter existerar ger oss ett exempel på naturligt urval. Det betyder att den som kan slåss mot sjukdomar kommer att lyckas föröka sig, medan de svaga kommer att gå under. Denna kraft tvingar djur att utveckla både immunologiska och fysiska barriärer för att stå emot hotet av infektioner.

Detta är ytterligare en mekanism av evolution. Därför skulle livet, som vi känner det, inte existera utan parasiter.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.