Saigaantilopen: en art på randen av utrotning

Saigaantilopen löper allvarlig risk att utrotas, och illegalt tjuvskytte är inte det enda hotet. Fortsätt läsa för att lära dig hur klimatförändringar har dödat över 90% av den totala populationen under de senaste 20 åren.
Saigaantilopen: en art på randen av utrotning

Senaste uppdateringen: 23 maj, 2019

Saigaantilopen är ett udda djur vars population har påverkats kraftigt på senare år. Forskare världen över jobbar outtröttligt för att undvika att den blir helt utrotad.

Saigaantiloper är migratoriska och lever på de centralasiatiska stäpperna och halv-torra områden. Under ett år migrerar de genom Kazakstan, Mongoliet, södra Ryssland, Turkmenistan och Uzbekistan.

De färdas runt 1000 kilometer per år i snitt. Deras migration går generellt från norr till söder och sedan tillbaka. Vissa forskare har dock observerat mer oregelbundna, nomadliknande migrationer.

Det förmodligen främsta karaktärsdraget hos saigaantilopen är dess stora näsborrar. Dessa är ett resultat av dess fascinerande evolution och används för att filtrera luft.

Saigaantiloper har stora, flexibla nosar med en komplex intern struktur med flera funktioner. När de migrerar filtrerar deras luften för att undvika att smuts och damm hamnar i lungorna.

På vintern värmer nosarna upp luften innan den når lungorna, vilket hjälper dem att bibehålla en mycket mer stabil kroppstemperatur.

Antilop vid vattendrag

När våren anländer migrerar honorna till parningsmarker. Dessa områden har varit desamma i dussintals år: stora betesmarker med högt gräs.

Dessvärre är illegal jakt fortfarande ett stort hot mot saigaantilopen. Deras horn kan säljas för stora pengar på svarta marknaden, och i Kina har de ett högt traditionellt värde.

Massdöd hos saigaantilopen

Till mångas fasa är inte illegal jakt det enda hotet mot saigaantilopen. Det finns även ett tyst hot som har lyckats döda över 90% av populationen under årens lopp.

Under 2015 dog uppskattningsvis 200,000 saigaantiloper på bara några dagar. Forskarna bevittnade förfärade hur tusentals bara kollapsade utan påtaglig anledning på Kazakstans prärier.

Alla var tillsammans på sina vanliga parningsmarker när katastrofen inträffade. Många olika experter, inklusive veterinärer, zoologer och ekologer sade att de aldrig sett något liknande.

Saigaantilopen på slätten

Efter flera analyser fann forskare att orsaken bakom dödsfallen var en allvarlig bakterieinfektion i blodomloppet. Infektionen orsakade allvarliga inre blödningar och bakterieblodförgiftning.

Nyligen utförda studier har visat att den dödliga bakteriespridningen orsakades av klimatet: extremt fuktigt och för varmt. Efter att ha studerat historiska bevis genom att titta på tidigare forskning om dessa antiloper kom man fram till en överraskande slutsats.

Katastrofen 2015 är inte den enda gången massiva antal saigaantiloper har dött på kort tid. En stor del av populationen dog plötsligt vid flera gånger under historiens lopp.

Efter att ha tittat bevisen insåg forskarna att varje gång detta hände var väderförhållandena liknande. Men exakt hur ledde detta fuktiga, heta väder till den utspridda infektionen?

Globala klimatförändringar, migration och infektionssjukdom

Klimatförändringar är något som har börjat oroa många regeringar och människor världen runt. Det är även värt att komma ihåg att klimatförändringar inte bara påverkar människor.

Accelerationen av klimatförändringar sedan den industriella revolutionen har haft allvarliga konsekvenser för flora och fauna. Förändringarna i klimatet (främst höjning av temperaturerna) har tvingat många arter att migrera till områden som är bättre lämpade för deras överlevnad.

Betande antilop

Många växter och djur världen över reagerar på ökningen av temperaturerna genom att flytta till svalare klimat. Det innebär att många sjukdomsbärande insekter också flyttar sig.

I takt med att temperaturerna ökar och klimatet förändras, ändras även regnperioder och dess mönster. Sjukdomar kopplade till regn i tropiska områden – vanligtvis från myggor – har börjat eskalera bortom kontroll.

Problemen med varma klimat

Forskare har under lång tid vetat att varma klimat är perfekta omgivningar för sjukdomar att spridas. Bakterier multiplicerar sig mycket snabbare i varma, fuktiga områden.

Höjningen av temperaturerna och förändringar i regnmönstren påverkar djuren på olika sätt beroende på deras biologi och hur väl de kan tolerera förändringarna.

I fallet med saigaantilopen har man hittat bakterierna som lett till massdöden i näsborrarna. Vi vet nu att det var höjningen av temperaturen som orsakade den snabba spridningen av bakterierna och vad som dödade så många av dem.

Om vi som art vill hjälpa till att hålla djur som saigaantilopen vid liv, måste vi minska vår produktion av skadliga växthusgaser, bland annat. De är bara en av många arter vars överlevnad beror på hur ansvarsfulla vi är om klimatet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Kock, R.; Orynbayev, M.: Robinson, S. (2018) Saigas on the brink: Multidisciplinary analysis of the factors influencing mass mortality events. Science Advances, Vo. 4.
  • Altizer, S.; Ostfeld, R. (2013) Climate Change and Infectious Diseases: From Evidence to a Predictive Framework. Science, Vol. 341.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.