Min hund har fått i sig blekmedel: vad ska jag göra?

Om din hund har fått i sig blekmedel är det bäst att direkt kontakta en veterinär. Allvarlighetsgraden varierar dock beroende på kemikaliens koncentrationshalt.
Min hund har fått i sig blekmedel: vad ska jag göra?
Samuel Sanchez

Skriven och verifierad av Biolog Samuel Sanchez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Namnet blekmedel innefattar en serie oxiderande ämnen vilka används som desinfektionsmedel i våra hem eftersom de är högeffektiva för behandla mögel och bakterier. Husdjur kommer i direktkontakt med dessa behållare relativt ofta, och av den anledning är en situation du måste vara beredd på den att din hund har slickat på eller druckit blekmedel. Så vad ska du göra om din hund har fått i sig blekmedel?

Beroende på koncentrationen av de aktiva ingredienserna kan blekmedlet skada din hunds kropp till varierande grad. Oavsett fallet är det bättre att behandla samtliga fall som förgiftningar för att undvika problem och skador. Här berättar vi allt du behöver veta om denna situation och hur du kan hantera den.

Vad innebär det att bli förgiftad av blekmedel?

Som vi har sagt är blekmedel en förening i en vattenlösning med egenskaper som dödar bakterier och svampar (mögel). Huvudföreningen i dessa produkter är natriumhypoklorit, en stark oxidant som är dödlig för ett antal olika mikroorganismer. Även om det fungerar bra mot “aktiva” virus, bakterier och svampar, är det mindre effektivt mot sporer och andra vilande faser.

EU har fastställt följande “säkerhetsgrader” för de olika blekmedelsvarianterna i förhållande till deras natriumhypokloritinnehåll:

  • Icke-irriterande: med mindre än 5 % natriumhypoklorit.
  • Irriterande ämnen: 5-10 % natriumhypoklorit.
  • Frätande ämnen: Med mer än 10 % av föreningen.

I dagsläget innehåller alla produkter på den europeiska marknaden en natriumhypokloritkoncentration på mellan 3,15 % och 6,3 %. Det vill säga de kan vara icke-irriterande eller irriterande rengöringsprodukter, men aldrig frätande. I vilket fall som helst används dessa kriterier för människor och det kan vara helt annorlunda för hundar.

Patogen mekanism

Som indikeras av portalen MSD Veterinary Manuals kommer ett blekmedel med en hypokloritkoncentration som är lägre än 10 % att vara lätt irriterande för en hund. På grund av dess oxiderande effekt kan det orsaka skador på slemhinnorna i munnen, i svalget och i matstrupen, liksom gastrit om stora mängder intas.

Om produkten har ett pH-värde som är högre än 11 eller mindre än 3,5 och hypokloritkoncentrationen överskrider “säkra” gränser kan skador på hundens mag-tarmkanal uppstå. Särskild försiktighet måste iakttas med ultrakoncentrerade produkter – pH 12-12,5 – eftersom dessa kan orsaka allvarliga kliniska symtom hos både husdjur och människor.

En hund nära tvättprodukter

Hur vet jag om min hund har fått i sig blekmedel?

De flesta hushållsblekmedel är irriterande men inte frätande. Därför är de kliniska tecknen vanligtvis ganska milda. Om en hund får i sig en liten mängd kommersiellt blekmedel – 3,5-6 % hypoklorit – börjar symtomen inom några minuter. Vi kan lyfta fram följande:

  • Överdriven dregling: Även om detta kliniska tecken förekommer hos hundar är det ännu tydligare hos katter.
  • Irritation i munnen och på munslemhinnan: Eftersom det här är de första ställena som kommer i kontakt med kemikalien är det de som uppvisar mest irritation och möjlig skada.
  • Kräkningar: Illamående och kräkningar är inte särskilt vanligt efter exponering för hushållsblekmedel. Men om hunden har druckit mycket kan den oavsiktligt få upp en del av sin mat. Kräkningar är vanligare efter intag av blekmedel med andra föreningar (så som blekmedel skonsamt mot färger).
  • Atypiskt beteende: Hunden kan föra framtassarna till nosen, som om den försöker klia sig.

Dessa kliniska tecken kan verka oroande, men de indikerar ett milt tillstånd. Men koncentrerade produkter orsakar både externa och interna sår. Dessa såren upptäcks på grund av blödning, synliga orala utslag, diarré, hypotoni, kramper och förlust av motoriska färdigheter.

En förgiftning orsakad av konsumtion av ett koncentrerat blekmedel kan endast avhjälpas genom professionell medicinsk vård.

Vad gör jag om min hund har fått i sig blekmedel?

Nu kommer den viktigaste delen, för varje husse och matte måste veta hur man agerar inför en situation med kemisk förgiftning. Naturligtvis beror tillvägagångssättet på typen och mängden kemikalier som har intagits.

Begränsad konsumtion och lätt irriterande blekmedel

Om din hund får i sig lite hushållsblekmedel av misstag, var då uppmärksam, men håll dig lugn. Försök få djuret att dricka stora mängder vatten snabbt för att ytterligare späda ut blekmedlet och främja en naturlig sköljning av munnen. En kopp mjölk är perfekt om hunden tolererar det, eftersom detta hjälper till med att neutralisera kemikaliernas verkan.

När hunden har intagit tillräckligt med vätska bör symtomen avta inom 30-45 minuter. Om detta inte är fallet, ta då djuret till veterinären, eftersom det kan behöva ytterligare behandling.

Konsumtion av koncentrerad blekmedel

Om din hund har konsumerat ett koncentrerat blekmedel bör du gå till akuten med den utan att vänta. På veterinärkliniken kan djuret ges magspolning eller kräkningsinduktion beroende på tillståndet och svårighetsgraden av de symtom som det ger.

Om djuret är mycket svagt och inte kan äta kan det ges vätskor och näringsämnen intravenöst (vätskebehandling) för att undvika uttorkning och andra obalanser. Å andra sidan betonar vi att aktivt kol i dessa fall är värdelöst, eftersom det inte är effektivt mot de kemiska föreningarna i blekmedel.

Om din hund har druckit blekmedel och du har några frågor eller funderingar är det bäst att gå till veterinären.

Tumörer i svettkörtlar hos husdjur har olika prognoser.

Slutliga anteckningar

Milda fall kräver vanligtvis inte veterinärvård och löser sig snabbt på 35-40 minuter. Om din hund har druckit blekmedel, uppmuntra den då att dricka vätska och, om möjligt, ge den lite mjölk.

Koncentrerade förgiftningar är dock mycket allvarligare och kan kräva långvarig veterinärhjälp. Långvariga sår och djupa skador hos hunden kan behöva behandlas, vilket kräver hjälp av medicin och tillbehörsbehandlingar.

Utöver besök hos veterinären och andra professionella tillvägagångssätt är den bästa behandlingen förebyggande. Förvara alltid blekmedlet på ett oåtkomligt ställe för dina husdjur, och om du städar stänger du dörren till rummet eller förvarar det i ett annat rum.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.