Uveit hos hundar: orsaker, symptom och behandling

Uveit hos hundar är ett tillstånd som kan ha många orsaker. Dess prognos beror på den underliggande sjukdomen och hur snabbt diagnosen ställs.
Uveit hos hundar: orsaker, symptom och behandling

Senaste uppdateringen: 29 mars, 2022

Uveit hos hundar är den vanligaste orsaken till veterinärbesök för oftalmiska tillstånd och är en av de främsta orsakerna till att hundar förlorar synen. Trots tillståndets vanlighet så förbises det ofta och tillvägagångssättet kan vara komplicerat.

Orsaken till uveit skiljer sig beroende på var hunden bor, resorna den har gjort i sitt liv, dess miljö, dess ålder, dess kön och dess ras. Detta tillstånd kan ha många orsaker och uppträder ibland som ett synergistiskt medicinskt tecken på flera olika fronter. Om du vill veta mer om allt detta, fortsätt då att läsa.

Vad är uveit hos hundar?

Termen uveit, eller druvhinneinflammation, hänvisar – i sin strängaste mening – till en inflammation i uvea, även kallad druvhinnan. Men innan vi dyker djupare ner i tillståndet behöver vi kort utforska hundens okulära fysiologi.

Hundens öga består av tre kammare, som alla kan påverkas av uveit. Den främre kammaren är utrymmet mellan hornhinnan och regnbågshinnan, det vill säga under den cirkulära strukturen som ger ögat dess färg och som styr pupillens storlek. Den bakre kammaren består av utrymmet mellan iris och linserna.

Uvea är det mellersta skiktet i ögonkroppen som inkluderar regnbågshinnan (iris), ciliarkroppen (corpus ciliare) – den del av okulärväggen som producerar vätskor – och åderhinnan (choroidea), skiktet av blodkärl och vävnad mellan den vita delen av ögat och näthinnan. Således är uveit det tillstånd som påverkar en eller flera delar av denna struktur. Enligt denna regel kan vi skilja på olika typer:

  1. Främre: Inflammationen sker i regnbågshinnan.
  2. Mellersta: Ciliarkroppen påverkas.
  3. Posterior: Åderhinnan påverkas.
  4. Panuveit: Detta påverkar alla ovannämnda strukturer samtidigt.

Dessutom bör det noteras att en ögoninflammation kan bero på en naturlig process (en infektion), eller på en allergi. Avsättning av immunkomplex i ögat får det att bli inflammerat eller till och med nekrotiskt över tid. De flesta intraokulära skadorna kommer från immunsystemet i sig, inte från patogenen.

En hunds öga.

Orsaker till uveit hos hundar

En studie publicerad i den vetenskapliga portalen ResearchGate undersökte orsakerna till uveit hos 102 hundar mellan 1989 och 2000. Bland de drabbade diagnostiserades 58 % med idiopatisk uveit – alltså utan någon känd orsak – 24,5 % med neoplasmer och 17,6 % med bakterieinfektioner. Detta indikerar att mikroorganismer verkligen inte alltid är den utlösande faktorn.

Uveit hos hundar kan delas upp enligt ett antal parametrar. Här följer klassificeringskriterierna som appliceras av veterinärer.

Exogen uveit

Här är orsakerna till inflammation “yttre” för ögat. Denna kategori inkluderar direkta slag mot den okulära miljön eller sår på hornhinnan, till exempel.

Endogen uveit

Denna kategori omfattar alla tillstånd som uppstår inifrån ögat. Sjukdomstillståndet kan ha utvecklats inom okulärmiljön eller ha sitt ursprung i en annan del av kroppen och påverka ögat på ett eller annat sätt. Låt oss se några av orsakerna till endogen uveit:

  • Virus: Bland bovarna finns hundadenovirus, rabies och valpsjuka.
  • Bakterier: De främsta bakterieinfektioner som orsakar uveit hos hundar är de som orsakas av släktena leptospira, borrelia, brucella, mycobacterium och bordetella.
  • Parasiter: Vissa morfologiskt komplexa parasiter, såsom hjärtmask och andra rundmasknematoder, kan orsaka detta tillstånd. Under dessa förhållanden hamnar “maskarna” i okulärmiljön, vanligtvis av misstag.
  • Metabola sjukdomar: Septikemi, högt blodtryck eller diabetes.
  • Neoplasmer: Primära tumörer kan uppträda i ögat eller spridas från andra områden som har drabbats.
  • Autoimmuna sjukdomar: Hundens immunsystem kan tolka uvea eller några av dess delar som främmande kroppar. I detta fall angriper lymfocyter och andra cellkroppar ögat.

Det bör också noteras att en betydande andel av tillstånden är idiopatiska. Det betyder att det inte finns någon specifik orsak som förklarar varför uvea har blivit inflammerad.

Symtom på uveit hos hundar

Det första tecknet på att en hund har uveit är att ett eller båda ögonen blir synligt röda och svullna. Det drabbade ögat tenderar att förbli stängt och hunden kan komma att undvika ljuskällor då möjligt (fotofobi). Det är också vanligt att märka ett “ogenomskinligt” eller “grumligt” okulärt område, ett kliniskt tecken som visar på hornhinneskador.

Att titta närmare på djurets öga kan avslöja en sammandragen pupill. Ögonmiljön kan också blöda, producera var eller ett överskott av tårvätska. Några av dessa symtom kräver ett akut besök hos veterinären.

Veterinärens diagnos

På veterinärkliniken kommer man att misstänka uveit efter en enkel fysisk undersökning. Men tillståndet påminner även om starr, så vissa diagnostiska tester är nödvändiga. Först måste det intraokulära trycket för det drabbade ögat mätas: om det är mindre än 5 mm Hg kan starr (glaukom) uteslutas.

Ibland kan hornhinnans opacitet göra diagnosen mycket svår, så ultraljudstekniker kan användas för att undersöka insidan av ögat. Blodprov utförs också ofta och prover samlas in från okulärmiljön för att hitta den exakta orsaken till sjukdomen.

Trots det är det ibland omöjligt att hitta tydliga orsaker.

Behandling

Målet med uveitbehandlingen är uppdelat i tre olika etapper: lindra effekterna av inflammationen i okulärområdet, hitta orsaken och eliminera alla faktorer som orsakar skadan. Kortikosteroider är de läkemedel som alltid används i första hand, eftersom de hämmar kärlvidgningen och kärlens permeabilitet i ögat, med detta minskas inflammationen.

Dessa läkemedel måste appliceras lokalt dagligen och säljs vanligtvis i form av ögondroppar. I de inledande faserna används 4 till 6 dagliga doser, som kommer att reduceras när hundens öga börjar förbättras. Prednisolonacetat (1 %) och dexametasonalkohol (0,1 %) är de mest använda tack vare deras okulära penetration.

Om orsaken är exogen (trauma), är reparationskirurgi och borttagning av främmande kroppar vanligtvis nödvändiga. Om utlösaren är endogen och det är en infektion, kommer svampdödande medel, antibiotika eller anthelmintika att skrivas ut.

Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel ordineras ibland tillsammans med kortikosteroider.

Uveit hos hundar behandlas med ögondroppar.

Prognos

Om de behandlas korrekt bör symtomen på uveit hos hundar börja avta inom 24 timmar. Men om hunden redan har upplevt blödning, hornhinneskador eller att var utsöndras, då kan det ta lite längre tid att läka.

Å andra sidan, om uveiten är återkommande och inte åtgärdas kan irreversibel skada på det okulära området uppstå, vilket leder till total eller delvis blindhet.

Detta kanske intresserar dig

Hur man behandlar ögoninflammation hos hundar
My Animals
Läs det My Animals
Hur man behandlar ögoninflammation hos hundar

Symptom på ögoninflammation hos hundar dyker upp fort. Att vara medveten om hur man behandlar det gör en stor skillnad i välmåendet. Läs mer i arti...