Vikten av tidig stimulering för valpar

Stimulering tidigt i livet gör att valpar kan utveckla intellektuella, emotionella, motoriska och sociala färdigheter från deras allra första dagar i livet.
Vikten av tidig stimulering för valpar
Francisco María García

Skriven och verifierad av Advokat Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Nedan har vi lagt fram några enkla tekniker för att hjälpa dig att uppfostra din nya bästa vän på bästa möjliga sätt: med tidig stimulering.

Tidig stimulering hos valpar: vad är det?

De flesta av dessa tekniker hjälper till att träna upp professionella hundar. Professionella hundar lånar till exempel ut en hjälpande tass till väpnade styrkor, brandmän och polisen.

Applicera dessa tekniker för att optimera valparnas inlärningsförmåga och se hur de lär sig att svara på olika stimuli. När de är gamla nog att börja arbeta så kommer de ha större möjlighet att fortsätta att lära sig.

träna hund

Men tidig stimulering hos valpar handlar inte bara om att lära dem kommandon och trick. Det är viktigt att vi lär dem hur man lever och för sig i samhället. Det bidrar till att göra dem mer självsäkra och hjälper dem utöka sin förmåga att möta yttre stimuli.

Fördelar med tidig stimulering hos valpar

  • Förbättrar styrkan och motståndet i hjärt- och kärlsystemet
  • Stärker binjurarna
  • Uppmuntrar ett bra beteende
  • Ökar toleransen mot stress och förmågan att arbeta under press
  • Stärker immunförsvaret
  • Uppmuntrar fysisk och emotionell utveckling

Är tidig stimulering hos valpar säkert?

Dessa övningar är smärtfria och säkra, och har utvecklats av specialister för att uppfylla de krävande specifikationerna. Att sätta dem i praktik kräver en extrem omsorg för att inte exponera djuret för eventuella hälsorisker.

Tidig stimulering hos valpar innebär att djuret måste gå ut och utsättas för olika stimuli. Han eller hon kommer fortfarande inte att ha hela försvaret fullt utvecklat och har inte fått alla nödvändiga vaccin – det innebär att exponeringen måste kontrolleras strikt så att valpen inte tar någon skada.

Under de första fyra veckorna av livet rekommenderar experter att man ska introducera valpar till andra hundar. Eller kanske medlemmar i sin egen familj. Men det här är bara fallet om de andra hundarna vaccinerats och avmaskats. Det är viktigt att undvika kontakt med okända husdjur samt undvika de som inte har följt en strikt hälsoplan.

Promenader under de tidigaste dagarna ska vara korta. Fokusera på att hitta lugna och kontrollerade miljöer. Helt ska valpen hållas från att känna lukten av urin eller avföring från något annat djur.

Att vara överbeskyddande är dock inte särskilt produktivt. Detta gäller vid träning och tidig utbildning. Det är därför det inte är en bra idé att bära din hund under promenader. Du bör också försöka undvika att låta dina egna rädslor för något överföras till hunden. En känsla för risker är väsentligt om du vill att valpen ska bygga upp sitt självförtroende och bli mer självsäker.

Enkla, tidiga stimulansövningar för valpar

Följande tidiga stimulansövningar används av amerikanska militären för att utbilda valpar. Syftet med denna träningsplan är att uppmuntra djur att utveckla självförtroende från sina första veckor av livet utan någon risk för deras hälsa. Eftersom säkerhet är kärnan i denna metod så förlitar sig dessa enkla tekniker inte bara på extern exponering.

Dessa kan utövas i praktiken i ert hem väldigt lätt, så länge du är noga med att inte skada djuret. För bästa resultat bör du göra övningarna en gång om dagen under valpens två första veckor med dig.

hund gör övningar

1. Termisk stimulering

Innan du börjar träna, lägg en handduk i kylskåpet och låt svalna. Övningen går ut på att placera valpens fyra ben på handduken i fem sekunder åt gången. Under träningen är det viktigt att inte hindra valpens rörelser.

2. Känslostimulering

Börja med att hålla valpen i ena handen. Använd sedan en tops för att stimulera var och en av hundens fyra tassar i tur och ordning. Stimuleringen ska ligga på mellan tre till fem sekunder.

Huvudpositioner

3. Höger upprätt

Detta är den första positionen och bör utföras i högst fem sekunder åt gången. Det är väldigt enkelt: håll bara valpen fast med båda händerna och håll huvudet vinkelrätt mot marken.

4. Nedåtgående hund

Detta liknar den förra träningen. Håll fast valpen med båda händerna och håll huvudet pekande nedåt. Återigen bör du göra detta i högst fem sekunder åt gången. Som vi ser behöver dessa övningar inte vara länge – det viktigaste är att du gör dem konsekvent.

5. Liggande på rygg

Detta är den sista positionsövningen. Håll valpen med båda händerna, med ryggen vilandes på dina handflator. Gör detta i mellan tre till fem sekunder.

Tidig stimulering kommer att göra det möjligt för din nya vän att förbereda sig från sina första dagar i livet att börja lära sig nya beteenden i vuxenlivet. Att investera i en utbildning av din valp så tidigt som möjligt är viktigt om ni vill dela ett gott liv tillsammans.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.