8 saker som en valp bör lära sig under sitt första år

Under sitt första levnadsår måste valpen lära sig hur den ska bete sig mot sin ägare och andra hundar. Ta reda på vad mer du bör lära din valp.
8 saker som en valp bör lära sig under sitt första år
Samuel Sanchez

Granskad och godkänd av Biolog Samuel Sanchez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

De saker som en valp bör lära sig under sitt första levnadsår utgör en grundläggande del av dess framtida beteende. I detta skede har valpen en hög energinivå, ägaren måste kontrollera den och lära den bland annat hur den ska uppföra sig, umgås och lära sig trick.

Innan vi fördjupar oss i allt en valp bör lära sig är det viktigt att betona att det innebär ett stort ansvar att adoptera en hund. Det utgör mer än att bara ge hunden skydd och mat. Hundar är så intelligenta att de har använts som räddningsdjur och för emotionellt stöd i många år. På grund av detta är det ett måste att visa kärlek och ge hunden positiv stimulans.

8 saker som en valp bör lära sig under sitt första år

Det finns många saker som en valp bör lära sig under sitt första levnadsår. I den här artikeln går vi in på 8 aspekter som kommer att hjälpa din hund att komma mycket bättre överens med dig, andra människor och andra hundar. Ta del av dem och lägg kvalitetstid på att träna din lilla valp.

1. Känna igen sitt namn

Valpen måste lära sig att känna igen sitt namn under de första månaderna. Detta kan låta enkelt för oss men inte för hunden, så det kan ta några dagar eller veckor innan den lär sig sitt namn.

Ägaren bör ta sig tid att upprepa hundens namn flera gången när hen kallar på den eller gör något för att locka till sig hundens uppmärksamhet. Detta är det enklaste sättet för hunden att relatera till olika begrepp. Förutom att känna igen sitt eget namn är tanken att valpen ska lära sig att svara när du kallar på den.

Det är rekommenderat att ha ögonkontakt med valpen när du kallar på den och ge den en belöning som den verkligen gillar. Denna aktivitet kan du upprepa flera gånger, i olika sammanhang, för att säkerställa att hunden har lärt sig namnet och alltid kan svara till det.

Att träna en valp.

2. Att uträtta sina behov på en specifik plats

Under sitt första år måste valpen lära sig att uträtta sina behov på en viss plats och vid en viss tidpunkt. Denna uppgift bör dock delas upp i två faser. Den första fasen utförs under de första 4 till 6 månaderna i valpens liv, vilket är den tid när hunden fortfarande inte har så bra kontroll över sin sfinkter.

I detta skede måste du förlita dig på att använda tidningspapper eller absorberande mattor, det är rätt enkelt att få din valp att använda sig av dessa. Vanligtvis behöver hunden uträtta sina behov ungefär 30 minuter efter att den har ätit. Se till att du låter den göra detta, och för den till ett område som du har avsatt för detta. Så småningom kommer den att börja gå dit på eget bevåg.

När den är sex månader gammal kan din valp lära sig att uträtta sina behov utomhus. För att uppnå detta kan du börja med promenader varje timme och öka tiden utomhus tills du etablerar en slutlig rutin: promenader minst två gånger om dagen.

3. Socialisering

Forskningen visar att hundar har en stor social instinkt som utvecklas bäst om de är tillsammans med sin mamma och sina syskon under de första månaderna av livet. Därför är det viktigt att valpar inte skiljs från sin familj innan de är två månader gamla. Denna socialiseringsprocess bör dock fortsätta på obestämd tid tillsammans med ägaren.

När valpen är vaccinerad och har fått tillstånd av veterinären att gå ut är det viktigt att ägaren låter den umgås med andra hundar, särskilt ifall den är ensam hemma. Precis som människor behöver hundar umgås med sina artfränder.

Socialiseringsprocessen bör även omfatta besök på säkra offentliga platser för hunden. Det kommer att förhindra att den blir rädd när den vistas ute i världen.

4. Den måste lära sig att följa dina order.

När en hund inte följer sin ägares uppmaningar kan vi anta att kommunikationen under de första stadierna i dess liv misslyckades. Den måste helt enkelt lära sig den här lydnadsaspekten för att du med förtroende ska kunna ta med hunden till en park eller något annat öppet område. Bara då kan du vara säker på att hunden kommer till din sida när du vill det.

Förstärk först den här träningen med godis eller leksaker där hemma innan du beger dig ut. Förstärk på samma sätt kommandon som stopp, sitt eller tyst tills hunden alltid lyder.

5. Att vara ensam

Vetenskapliga artiklar förklarar att separationsångest är ett tillstånd som ger upphov till beteendemässiga reaktioner hos hunden som är förknippade med rädsla. Detta problem är mycket vanligt hos hanar, föräldralösa och övergivna hundar. Det finns flera orsaker till att en hund kan utveckla denna psykologiska sjukdom.

Valpar kan uppleva detta när de för första gången lämnar sin mammas bädd, eftersom de måste uppleva en ny plats där flocken inte skyddar dem. Det är därför viktigt att din valp lär sig att vara ensam under sitt första levnadsår.

En bra lösning är att hålla valpen i en lekhage medan du utför aktiviteter, så att den är ensam men ändå känner sig trygg. Du kan gradvis förlänga detta intervall, men kom ihåg att varje hund också behöver uppmärksamhet från sin ägare.

6. Lära sig att bygga relationer

Valpen bör lära sig att utveckla positiva förmågor för att bygga relationer under sitt första levnadsår. Som ägare måste du lära valpen att den kan lita på och känna sig trygg med dig.

Detta är viktigt eftersom det också lär valpen att den kan lita på människor i allmänhet, vilket förbättrar dess socialiseringsförmåga. På så sätt kommer hunden inte att agera aggressivt när någon annan än du närmar sig den eller försöker hälsa på den.

7. Inget impulsivt bitande

Under sina första levnadsmånader leker och biter valpen impulsivt. Ägaren bör i detta fall lära hunden att sluta med detta beteende, eftersom den kan skada andra människor. Tanken är dock inte att hunden ska sluta att bita, eftersom detta är ett naturligt och hälsosamt beteende för att dess tänder ska utvecklas korrekt.

Valpen måste lära sig att inte bita aggressivt. När den gör det ska du säga “nej” till den eller ge den kommandot att sluta. Ett praktiskt litet trick är att låtsas gråta varje gång hunden biter dig. På så sätt inser den att denna handling orsakar smärta och att den bör sluta göra det.

8. Den måste lära sig att resa tillsammans med dig

Om du ofta åker bil är det en bra idé att se till att din valp lär sig att resa med dig under sitt första levnadsår. Detta kommer att förhindra att din valp blir yr, kräks eller blir stressad när du utan några större förberedelser sätter den i bilen.

Börja denna anpassning genom att ta korta turer (nära hemmet) och öka sedan gradvis avståndet. Kom ihåg att ta med mat och vatten och lämna aldrig hunden ensam och inlåst i bilen. Det kan orsaka allvarliga skador eller till och med döden.

8 saker som en valp bör lära sig under sitt första år

Din valp kan lära sig mycket under sitt första år.

Vi har visat dig 8 saker som valpen kan och bör lära sig under sitt första levnadsår, men det betyder inte att det inte finns många andra tips. Utnyttja den tid du är hemma för att lära valpen speciella trick och beteenden. Vid den här åldern är valparna i en lämplig ålder för att kunna tränas för emotionellt stödarbete, räddningsarbete eller tävlingar.

 

Detta kanske intresserar dig
En valps utveckling: svar på dina frågor
My Animals
Läs det My Animals
En valps utveckling: svar på dina frågor

Det är bra om man känner till varje stadie av en valps utveckling så man vet vad man ska vänta sig då den till slut blir vuxen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Miloco, S., Dragonetti, A. Comportamiento normal y ontogenia de la conducta en caninos. Suplemento técnico veterinario. Revista del colegio 34.
  • RE Menrzel. Fisiopatología, diagnóstico y tratamiento de la ansiedad por separación en el perro. AVEPA.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.