Antiskällhalsband: när ska de användas?

Utöver det faktum att de inte uppnår önskade resultat, kan dessa tillbehör fysiskt och mentalt skada hunden. De kan till och med utlösas när hunden inte planerade att skälla, utan bara upplevde klåda i halsen, vilket är ytterligare en anledning att inte använda dem.
Antiskällhalsband: när ska de användas?

Senaste uppdateringen: 20 mars, 2019

En av de mest irriterande vanorna som hundar har är att skällaVissa personer beslutar sig därför för att använda antiskällhalsband för att få bukt med problemet. Läs denna artikel för att lära dig vad dessa är och hur de fungerar.

Vad är ett antiskällhalsband?

Ett antiskällhalsband har en elektronisk enhet inuti som aktiveras när den upptäcker aktivitet i hundens hals. Enheten skickar därefter obehaglig stimuli för att få slut på skällandet. Detta kommer vanligtvis i form av en elektrisk chock, men det finns även enheter med höga ljud, vibrationer eller sprejer.

Dessa enheter ska bestraffa hunden när den skäller, för att på så sätt få den att sluta. Teorin är att de ska associera skällandet med obehag.

Det är åtminstone teorin. Den tar dock inte hänsyn till att det finns många anledningar till att hundar skäller, och de är inte alltid frivilliga. Att skälla är en form av kommunikation som kommer i många olika former. Skall som är kopplade till känslor är till exempel okontrollerbara.

De fysiska konsekvenserna av antiskällhalsband

Det finns flera olika typer av antiskällhalsband, men alla har de en negativ påverkan på hundens hälsa. De fästs runt halsen, som är en av de ömtåligaste delarna på kroppen.

Det är där hundar har viktiga hormonkörtlar, såsom sköldkörteln. Det finns även viktiga nervkopplingar, varav vissa är direkt kopplade till ryggraden, som i sin tur går till hjärnan och resten av kroppen.

Chockhalsband

De flesta antiskällhalsband är av chocktypenDe skickar ström genom hundens hals och nacke (och de huvudsakliga nerverna i kroppen) när de upptäcker vibrationer i halsen. Tillverkarna hävdar att strömmen är för låg för att orsaka skada, men den enda anledningen att dessa halsband “fungerar” är för att de gör hunden illa.

Antiskällhalsband

Alla spänningar eller smärta i hundens nacke påverkar resten av kroppen eftersom den går rätt till ryggraden. Elektriska chocker orsakar muskelsammandragningar, kramper, nervskada, hög puls, etc… De förändrar lymfsystemet, cirkulationssystemet och kan till och med påverka hundens metabolism genom kontakt med sköldkörteln.

Halsband med högfrekventa ljud

Dessa halsband kan orsaka hörselproblem som är så allvarliga som tinnitus, vilket är extremt svårt att diagnostisera hos djur. Det påverkar hundens balans, orientering och kan orsaka fysisk smärta och obehag.

Sprejhalsband

Dessa halsband skickar ut en aerosolsprej rätt in i hundens näsborrar. Doften är deras viktigaste sinne, så att använda aggressiva substanser, som citronella, kan orsaka förlust av doftsinnet eller skada doftkörtlarna.

Det orsakar även smärta, en oförmåga att kommunicera via lukt, sveda och skada på slemhinnorna i näsan (torrhet eller för mycket snor).

Att störa en hunds luktsinne är en av de värsta saker man kan göra mot den. Det är så den förstår sin omgivning och interagerar med andra hundar. Doftsinnet är en absolut nödvändighet för en hunds mentala och fysiska välmående.

Forskning har bevisat att dessa halsband orsakar konstant stress för hundar. Ökad stress leder till högre nivåer av kortisol i blodet, vilket sedan leder till dåligt humör, oförmåga att vila, irritabilitet och matsmältningsproblem (kräkningar eller diarré utan anledning).

Det kan även göra dem på helspänn, vilket leder till brist på självkontroll och beteendeproblem.

De psykologiska effekterna av antiskällhalsband

Dessa halsband har även en psykologisk effekt på hundar. Att kontinuerligt bestraffa fungerar helt enkelt inte. Det gör bara hundens beteendeproblem ännu värre.

Antiskällhalsband (oavsett typen) orsakar obehag varje hunden tänker uttrycka sig. Den vet dock inte varifrån denna känsla kommer, vilket gör den förvirrad.

Skällande hund

Dessa halsband aktiveras även vid andra tillfällen: skall som hunden inte släpper ut, sniffande, morrande eller ett fel på fjärrkontrollen. Detta lägger till ytterligare en faktor för hunden: den kommer aldrig komma underfund med varför det sker.

Allt detta leder bara till rädsla, osäkerhet och stress. Stressade hundar beter sig sämre än avslappnade, så dessa halsband skapar fler problem än de löser. De kan till och med skapa nya problem: osäkerhet leder hundar till att svara på oförutsägbara sätt.

Rädsla är den största orsaken till aggressivitet hos hundar, vilket innebär att det är den största orsaken till attacker och bett. De kommer vanligtvis bara springa från saker de inte gillar. Men eftersom de inte vet varifrån smärtan och obehaget kommer, kan de bara konfrontera det som står framför dem och hoppas på att problemet försvinner.

Aggressivitet, rädsla, osäkerhet och problematiska relationer – dessa är de negativa psykologiska effekterna av antiskällhalsband. De kan vara oåterkalleliga eller extremt svåra att behandla, och livslånga ärr är inte ovanliga.

Så när bör man använda antiskällhalsband?

Även med modifikationer från tillverkare kommer antiskällhalsband aldrig kunna skilja mellan typerna av skall.  Det innebär att de aldrig kommer fungera perfekt.

Rädd hund

Det finns flera typer av skall. Vissa är inlärda – ägare har lärt sina hundar att de kommer belönas för dem – och andra är känslomässiga. Det innebär att de skäller av stress, smärta, glädje eller en annan intensiv känsla. Hundar kan inte kontrollera det, vilket innebär att de inte gör det med flit.

Antiskällhalsband fungerar inte med den första typen av skall, för om du inte vet varför hunden skäller, kan du inte veta huruvida den bör belönas. Hunden kanske bara försöker få mat, är arg på hunden över gatan eller bara försöker få din uppmärksamhet.

De fungerar inte heller med den andra typen. Din hund kan inte bara besluta sig för att sluta skälla hux flux. Du kan bara få den att sluta genom att förändra hur den mår. Dessa typer av emotionella beteenden är ofrivilliga och liknar människor. Vi kan inte sluta gråta under tuffa tider oavsett hur mycket vi bestraffas för det. Vi slutar gråta när vi inte är lika ledsna längre, och det är i princip samma sak med hundar.

Vad fungerar?

Det enda sättet att kontrollera en hunds skällande är att ta reda på den grundläggande orsaken och ta bort motivationen ifråga. Antiskällhalsband är inte tillräckligt sofistikerade för detta, så de kan inte lösa problemet. De kan dessutom orsaka intensiv, livslång skada på ditt husdjur.

Så när ska man använda antiskällhalsband? Aldrig.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.