Djurens förhållningssätt till omgivningen

Djur måste vara i kontakt med andra levande varelser från en mycket ung ålder. På det sättet kommer de att utveckla ett positivt förhållningssätt till sin omgivning och få en god uppväxt. Denna sektion behandlar de typiska problemen som uppstår genom bristande kontakt mellan ett husdjur och dess omgivning.