Varför rullar din hund sig i avföring?

Det finns flera anledningar till att en hund rullar sig i avföring. Genom att identifiera orsaken kan du hitta en effektiv lösning.
Varför rullar din hund sig i avföring?
Samuel Sanchez

Granskad och godkänd av Biolog Samuel Sanchez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Om du någonsin har sett din hund under tiden som den med ett glatt humör rullar sig i avföring så har du på nära håll blivit bekant med de skillnader som trots allt finns oss arter emellan. För människor finns det vissa hundbeteenden som ter sig obegripliga, men det finns faktiskt skäl bakom dem som vi bör överväga.

I den här artikeln ska vi titta på varför din hund gör på detta sätt, och framförallt förklara hur du undviker att den beter så. Innan du börjar är det dock viktigt att du inte tillrättavisar eller straffar din hund då den gör det. När du har läst klart förstår du att denna och andra attityder präglas av djurets instinkt.

Hunden vill kamouflera sin doft

Hundägare vill ofta att deras hundar ska lukta “gott”, vilket gör att de ibland missbrukar schampon och pulver. Även om lukten är tilltalande för människor så kan den göra djuret upprört och få det att försöka återställa en doft som överensstämmer med dess natur, till exempel genom att rulla sig i avföring.

Detta är ett mycket vanligt beteende i naturen och är något som tamhundar bär i sina gener. Att smeta in avföringen från andra arter i sin päls kamouflerar hundens egna doft, vilket gör det lättare att gå obemärkt förbi hos både byten och rovdjur.

Vilda hundar rullar inte bara sig i avföring, utan också i resterna av döda djur. Allt i syfte att förbli oupptäckt.

En hund som sitter bredvid bajs i gräset.

Djuret vill markera sin doft

Ett av scenarierna att tänka på när din hund rullar sig i avföring är behovet av att markera territoriet med sin doft. Även om det ter sig konstigt för ägarna så innehåller avföringen spår av feromoner som har funktionen att överföra information till andra djur.

Detta har bekräftats i studier som anger att feromoner ingriper i djurens territoriella och sexuella beteende. Dessa finns dock inte bara i avföringen utan utsöndras även genom luften eller under urinering.

Följaktligen rullar sig din hund i avföring från andra hundar för att ta emot den information som medlemmar av dess art har lämnat där. För att göra detta börjar hunden med att gnugga ansiktet. För att sedan lämna sitt eget märke kommer det att rulla resten av kroppen. Genom att göra det stimulerar de feromonproducerande körtlar som det har i näsan.

På grund av sin jaktinstinkt

Ett annat beteende som framträder hos tamhundar är jakt. Trots att en välnärd hund inte har behov av att jaga så råder dess instinkt.

När en hund rullar sig i sin egen avföring, eller den från andra djur, så försöker den täcka sin egen doft och därmed kunna närma sig sitt byte obemärkt. Detta beteende är vanligt hos hundar som är naturliga jägare och har möjlighet att gå utomhus. Detta kan också inträffa hos mer hembundna hundar som jagar bollar och andra leksaker.

Din hund vill få din uppmärksamhet

Om din hund rullar sig i avföring kan den också försöka locka uppmärksamhet. Stress, ensamhet eller tristess får ditt husdjur att utveckla dessa och andra beteenden så att du uppmärksammar det mer.

I motsats till tidigare skäl kräver denna orsak att du vidtar åtgärder i frågan och letar efter en lösning. Det rätta är att konsultera en etolog eller hundtränare för att utarbeta en plan som får hunden att sluta göra detta. När det gäller dig bör du fokusera på att uppmärksamma din vän mer, utan att förstärka det negativa beteendet.

Hur förhindrar du att din hund rullar sig i avföring?

Även om vi förstår orsakerna bakom hundens beteende är det normalt att vårdnadshavare vill förhindra att detta händer. Du måste dock komma ihåg att det inte är en lätt uppgift då det kräver engagemang och tålamod. Här berättar vi några av alternativen du har i det här fallet.

Positiv förstärkning

Det är viktigt att inte skälla ut hunden när den rullar i avföring, men du bör inte belöna beteendet heller. Det du måste uppnå är att hunden förstår att det finns andra beteenden som du gillar. Uppgiften består i att leda hunden att svara på dina order och förstärka dem på ett positivt sätt med belöningar, som mat, kex, beröm, promenader och klappar.

När den rullar sig i avföring bör du inte ge uppmärksamhet till djuret. Tro det eller ej, hunden kommer att förstå att det inte framkallar någon respons från ägaren och att det inte får något i gengäld.

Titta på din hund

Att hålla koll på din hund är viktigt om du inte vill att den rullar sig i avföring. Detta beteende kommer sannolikt att inträffa när hunden är ute på promenad och är utan koppel. Vid den tiden måste du vara vaksam och förhindra detta beteende med en order.

För att uppnå detta är det viktigt att djuret vet hur man lyder grundläggande kommandon som “stopp”, “stanna” eller “komma tillbaka”. När du känner på dig att hunden kommer att rulla sig i avföring, kalla in den och belöna den för att den lyder dig.

Använd neutralt schampo

Om du märker att din hund alltid rullar sig i avföring efter ett bad, då är den förmodligen inte bekväm med lukten av sitt schampo. Därför är det bäst att använda rengöringsprodukter i stil med neutrala tvålar som inte har någon doft och låter hunden fortsätta att identifiera sin naturliga doft.

I dessa fall är det bäst att gå till veterinären för att rekommendera en produkt som uppfyller dina behov. Det finns många alternativ på marknaden som säger att de är neutrala, men det är inte alltid 100 % sant. Använd heller aldrig schampo ämnat för människor eftersom pH-värdet skiljer sig mycket från vad som är lämpligt för hundar.

Besök någon med etologisk kunskap

När ägaren har provat flera alternativ för att förhindra att dess hund rullar sig i avföring är det bäst att konsultera någon sakkunnig. Hundtränare kan identifiera varför din hund gör detta och berätta vad du behöver göra.

Tänk på att dessa typer av alternativ kräver ägarens absoluta engagemang både vad gäller rutin och pengar. Endast som ett team och med uthållighet kommer detta negativa beteende att utplånas om allt annat misslyckas.

En hund som ligger på ryggen i gräset.

Har du identifierat varför din hund rullar sig i avföring?

Hundar är djur, och som alla djur drivs de av instinkter allena. Vissa av deras beteenden är obegripliga för oss människor, iallafall de flesta av oss. Detta får vissa ägare att skälla eller straffa djuret eftersom de anser att deras handlingar är äckliga. Om detta är fallet med dig så bör du sluta. Det är lättare att förstärka positiva beteenden än att tillrättavisa negativa beteenden.

Om du efter att ha läst den här artikeln har identifierat orsaken till beteendet så vet du redan hur du kan försöka åtgärda det. Försök att göra det själv först, men uteslut inte långsiktigt stöd från en veterinär eller en hundtränare.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Córdova-Izquierdo, Alejandro & Nav, J. & Pérez-Gutiérre, José. (2015). Importancia de las feromonas en la reproducción animal.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.