Hur kan du hindra din hund från att bitas?

Hur kan du hindra din hund från att bitas?

Senaste uppdateringen: 19 november, 2018

Våra fyrbenta vänner utmärker sig inte enbart för sin lojalitet till människan. Inte heller för deras (ibland överdrivna) skällande. Sorgligt nog rapporteras det ibland på nyheterna att de har bitit någon och orsakat allvarliga skador. Det kan till och med röra sig om dödsfall. Hur kan du hindra din hund från att bitas?

Varför hundar bits

Om en hund bits, eller försöker göra det, är det för att han är rädd. Det är hans sätt att försvara sig själv. Detta oavsett ras och storlek. Fast det är klart att en kraftfull käke kommer att göra mycket större skada.

Även om det ibland sprids klagomål på djur som är “potentiellt farliga” och mer benägna att attackera så är sanningen den att det beror i stort på ägaren och hur hunden har tränats.

Miljön som en hund växer upp i, behandlingen han mottar där och sättet som han socialiserar och tränas på influerar djurets beteende och sannolikheten med vilken han får en tendens att bitas.

God träning, av både hundar och deras ägare, är grundläggande för att hindra hundar från att bitas.

Fakta om hundar och bitande

om bitande: hindra hundar från att bitas

Hundbett är inte ett litet problem. Därför är det viktigt att hindra din hund från att bitas genom god träning. Om du inte vet hur man tränar en hund är det bäst att skaffa hjälp.

Enligt fakta från Världshälsoorganisationen (WHO):

  • Dödssiffran från hundbett är högre i låg och mellaninkomstländer. Anledningen är otillräcklig eller icke-existerande medicinsk behandling.
  • Barn är de huvudsakliga offren och löper större risk för huvud och nackskador på grund av deras längd.
  • 50 % av skadorna hos resenärer som orsakats av djur består av hundbett.

Hur kan du hindra din hund från att bitas?

Så vad kan du göra för att hindra din hund från att bitas? Det finns många saker. Till exempel så måste hunden på tidigt stadium, när han är valp, lära sig att han inte får bitas när han leker. Det är normalt för unga hundar att använda sina munnar för att utforska sin omgivning och nafsar på allt i sin väg.

Men du måste få de att förstå att det här beteendet kan skada. Hur gör du det? Observera vad en annan valp, en lekkamrat,gör när han blir biten: han klagar över smärtan han känner.

Så, när din hund nafsar försiktigt men sedan biter dig när han plötsligt blir exalterad måste du visa honom att det gör ont. Överdriv din reaktion, skrik till och avsluta leken. Det är det bästa sättet för att få din hund att förstå att det här beteendet orsakar smärta så att de kan börja kontrollera sig och impulsen att bitas.

Adekvat träning och socialisation: nycklar till att hindra hundar från att bli aggressiva

De grundläggande principerna för att hindra hundar från att bitas eller visa andra aggressiva beteenden är god socialisation och behandling En hund som växer upp i en vänlig omgivning och har kontakt med andra djur och människor kommer säkert att bli orädda och emotionellt stabila vuxna.  Under dessa omständigheter är det inte troligt att de kommer att reagera genom att försöka bitas.

Den största risken för aggression finns i djur som:

  • Mottar fysisk bestraffning.
  • Hålls bundna, isolerade eller utomhus hela tiden.
  • Är extremt humaniserade.

Vad du måste veta för att hindra en hund från att bita dig

förhindra hundar från att bitas - hur du gör

Förutom att utbilda och socialisera våra hundar måste vi människor också lära oss rätt sätt att hantera dem. I det här sammanhanget är det grundläggande att:

  • Känna till din hunds kroppsspråk för att kunna identifiera signalera som föregår en eventuell attack.
  • Veta hur man hanterar okända djur som möjligtvis kan visa sig aggressiva.
  • Förklara ingående för våra barn hur man hanterar våra fyrbenta vänner. Ha i åtanke att de aldrig bör lämna de ensamma med hundar eller andra djur, speciellt om de är väldigt små.

På så sätt, genom att försöka förstå våra hundar, kommer vi säkert att undvika många obehagliga situationer som kan sluta med ett hundbett.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.