Hur ser egentligen livet ut för en ledarhund?

Du kanske aldrig har funderat över det eftersom dessa hundar är mycket vänliga, men de utför en av de svåraste uppgifterna där ute, och deras åtagande gäller dygnet runt. Tack vare deras intelligens, tålamod och förmåga att fatta beslut hjälper de blinda och synskadade människor att få bättre och rikare liv.
Hur ser egentligen livet ut för en ledarhund?

Senaste uppdateringen: 07 januari, 2019

En ledarhund utför en av de svåraste uppgifterna som en hund kan göra. Här kan du läsa om hur livet för en ledarhund ser ut. Vi kommer att ta upp dess träning och vad den måste göra dagligen för människorna som den arbetar för.

Vad en ledarhund gör dagligen

En ledarhund hjälper människor som är blinda eller synskadade. De hjälper dem att gå nedför gatan, visar dem när och var det är säkert att gå över och åker med dem i kollektivtrafiken.

De hjälper dem även i hemmet. Till exempel plockar de upp saker som har trillat och flyttar föremål ur vägen för sina ägare. För människor med begränsad rörlighet hjälper de även med att öppna dörrar och byrålådor.

En ledarhunds liv

Till skillnad från andra professionella hundar, såsom polishundar, kan inte en ledarhund vila. Den är praktiskt taget sin ägares ögon och är med personen hela tiden. Den kräver mycket speciell och intensiv träning eftersom den måste känna till mycket om mänskliga sociala normer.

Början på en ledarhunds liv: när den är en valp

Ledarhundar avlas av organisationer som tränar och ger dem till de människor som de ska hjälpa resten av sina liv. Dessa ställen har utfört ett genetiskt urval för att finna den bästa personligheten och temperamentet för denna typ av hund.

De vanligaste raserna bland ledarhundar är labrador retriever, golden retriever och schäfrar. Deras personlighet passar in på profilen eftersom de är smarta, tålmodiga men bestämda och vet hur man fattar beslut. De avlas i en väldigt kontrollerad miljö där man ser till att det inte uppstår några komplikationer under graviditet och förlossning.

Till skillnad från polishundar börjar inte träningen av ledarhundar när de är valpar. Dessa hundar kommer att tillbringa sina första år hos en fosterfamilj. Den familjens jobb består att visa dem världen och lära dem att uppföra sig väl.

Ledarhund som valp

Ledarhunden återvänder till organisationen när den fyller ett år. Vid det laget har dessa hundar lärt sig att bo hos en familj, vara på gatan, interagera med människor och hundar samt att uppföra sig ordentligt i restauranger, på arbetsplatser och i kollektivtrafiken.

Träning

När de är tillbaka hos organisationen påbörjar de framtida ledarhundarna sin träning. Ett team av yrkeskunniga lär dem saker som inte är lätta för en hund, såsom att korsa en väg säkert, undvika störningsmoment (hälsa på andra hundar) och att gå rakt fram.

De lär sig också att känna igen trappsteg och trappor och att hindra sin ägare från att gå genom farliga områden, områden med låga grenar eller markiser som hen annars skulle kunna gå in i. Dessa hundars uppgift är att hjälpa sina ägare att vara säkra när de är utanför hemmet.

De lär sig alla dessa förmågor under loppet av ett år. När hunden fyllt två år kommer den att vara redo för examination och att vara med en ägare för resten av sitt arbetsliv.

Träning av ledarhund

Inte alla hundar fullföljer träningen på en tillräckligt hög nivå, möjligtvis för att de inte kan koncentrera sig eller inte kan lära sig lika snabbt som de måste. Om de inte blir ledarhundar ser organisationen till att de adopteras av en familj som inte behöver en ledarhund.

Vuxenliv och arbete som ledarhund

En ledarhunds liv börjar på riktigt när den träffar sin ägare. När den har examinerats väljer man ut någon som har ansökt om denna typ av stöd och påbörjar en tillvänjningsprocess där ägaren måste lära sig att förstå vad hunden säger.

Därefter är de redo att åka hem och bo tillsammans. Hunden kommer alltid att formellt sett tillhöra organisationen som tränade upp den, och de ser över dess kost och veterinärvård. De spelar en stor roll i hundens hälsa och välbefinnande ända tills arbetslivet är över.

I det ögonblick då tillvänjningsprocessen är slut kommer hundens liv bara att kretsa kring sin ägare. Den kommer att arbeta 24 timmar om dagen utan vila eftersom det finns lika mycket att göra i hemmet som ute på gatan.

Ledarhund med ägare

Ledarhundar arbetar vanligtvis tills de är 10 eller 12 år gamla. De kan emellertid pensionera sig i förtid av hälsoskäl – deras egna eller ägarnas. Detta måste alltid utredas från fall till fall.

När de upp når den åldern måste beslut tas om deras framtid: adoption av sin ägare eller av en annan familj utan särskilda behov. I vilket fall som helst kommer de att sluta arbeta och börjar agera och leva som vilket annat husdjur som helst.

Kontroverser

Många tränare har ifrågasatt ledarhundars träning och liv. Det utvecklas även nya teknologier som kan komma att ersätta dem med elektronik.

En stor kritik vänder sig mot den intensiva träning som dessa hundar går igenom. Skolor som tränar dem säger att de är respektfulla, men före detta anställda har hävdat att de ofta använder sig av plågsamma halsband och straff. Båda dessa är extremt problematiska för hundar.

Ledarhund

Folk ifrågasätter också om en hund kan vara lycklig om den arbetar 24 timmar om dagen i resten av sitt liv. De nämner att polishundar och skådespelarhundar bara arbetar några timmar i veckan och har lediga dagar.

Kraven på en ledarhund medför att de måste undantrycka sina grundläggande instinkter, såsom att lukta på saker när de är ute på promenad, att kissa på hörn eller att hälsa på andra hundar. Människor som har adopterat före detta ledarhundar säger att de brukar uppvisa många tecken på fysiska och psykiska trauman.

Ledarhundar är en nödvändig del i livet för många människor. Dessa hundar hjälper dem med sin dagliga livsföring i utbyte mot kärlek. Men vissa säger att det finns mycket problem i hur de tränas upp och hur de förväntas leva.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.