5 rekommendationer för att hantera din hunds aggression

Hundar kan uppvisa aggressivt beteende när de blir sjuka eller upplever smärta, för att de är rädda eller helt enkelt för att de försvarar sitt revir. Därifrån kan du jobba med att träna dem för att korrigera de våldsamma attityderna.
5 rekommendationer för att hantera din hunds aggression

Senaste uppdateringen: 25 april, 2019

Att hantera din hunds aggression kan vara utmanande, speciellt för personer som aldrig sett sin hund agera så förut. Sanningen är att dessa fall kan bli läskiga eftersom man riskerar allvarliga skador när man försöker lugna djuret.

Men anledningarna till att hunden agerar så kan variera. Att hantera hundens beteende har därför fler än en lösning, och svårigheten skiljer sig från hund till hund. Låt oss först tala om aggression.

Vad är aggression hos hundar?

Aggression är en  instinktiv reaktion ett djur har på en viss stimuli eller situation. Dessa stimuli är inte alltid på grund av stundande fara eller en attack från ett annat djur; normalt sett är det reaktioner på panik eller till och med smärta.

Så hundar är inte aggressiva för att de vill åsamka skada, utan snarare för att de svarar på en djurisk instinkt. När de är skadade så är våldsamma reaktioner normala eftersom de inte förstår varför de känner smärta eller är sjuka.

Men ibland är din hunds aggression inte ett resultat av smärta. Ibland är det ett beteendeproblem som är resultatet av otillräcklig träning. Det är viktigt att känna till tecknen på aggression och varför hunden agerar så här om man vill behandla det.

Hund visar tänderna

Orsaker till din hunds aggression

En hund kan bli aggressiv av olika anledningar. Många av dessa reaktioner är ett svar på deras primära instinkter från när de var vilda. Vi har talat lite om hur aggression ofta är en reaktion på smärta, men det kan även röra sig om en sjukdom.

Orala sjukdomar och dermatit hos hundar kan vara en utlösande faktor för aggression. Detta på grund av den intensiva irritation som djuret upplever i kroppen, såväl som svullnad i munnen.

Djuret förstår inte vad som sker i kroppen, så det reagerar på detta sätt av rädsla och smärta. Djuret kan även reagera så här för att skydda sin familj, vilket är vanligt för mödrar som precis fått sin första kull.

En moderlig instinkt är en kraft att räkna med i djurriket, och hundar är inget undantag. En moder är kapabel till vad som helst, inklusive att offra sitt liv för sina valpar. Därför är aggression en försvarsmekanism.

En annan anledning till din hunds aggression kan vara att den försvarar sitt revir. Man hör ofta om vakthundar och hur aggressiva de kan vara, och det är för att de försvarar sitt revir. Därför är det viktigt att du presenterar dig ordentligt för en hund som inte känner dig.

Hundar reagerar även våldsamt när de avbryts medan de äter. De gör detta för att försvara sin mat så att den inte blir stulen av asätare.

Som du ser är det av vital vikt att känna till varför din hund är aggressiv för att kunna tackla problemet.

Hur kan du hantera din hunds aggression?

Hund vid stängsel

Det finns flera sätt att hantera din hunds aggression på, och en stor del av ansträngningen är tålamod och självsäkerhet. Innan du använder någon av dessa metoder är det viktigt att tala med din veterinär för att utesluta eventuella sjukdomar som kan orsaka din hunds aggression.

  • Använd aldrig smärta som ett sätt att träna: smärta är en utlösare för aggressivt beteende, så det är viktigt att du inte sårar din hund. Använd positiv förstärkning och bestämda verbala tillrättavisningar istället.
  • Undvik lekar med fysisk kontakt: som ägare vet vi att det är roligt att leka med våra hundar, men ibland kan det gå för långt. Hunden kan bli för uppspelt och till slut börja bitas.
  • Lär känna ditt husdjurs personlighetdjur med dominanta tendenser är vanligtvis de mest aggressiva när de vill hävda sin dominans över andra. Ditt jobb som ägare och tränare är att lära ditt husdjur att respektera och förstå att det är du som bestämmer.
  • Försök att inte störa den när den äter eller leker: att ta ifrån den dess mat eller favoritleksak kan utlösa aggression. Kom ihåg att den inte agerar aggressivt av elakhet, utan för att den känner behovet att försvara sina ägodelar.
  • Överväg att kastrera din hund: många beteendeproblem kan korrigeras genom att kastrera djuret. Utöver att göra det mer undergivet kommer det även ha långsiktiga fördelar för hälsan.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.