Straffhalsband orsakar beteendeproblem hos hundar

Straffhalsband orsakar beteendeproblem hos hundar

Senaste uppdateringen: 06 maj, 2019

Under lång tid har många sett på chockhalsband och strypkoppel som effektiva redskap för att korrigera hundars beteende. Men över tid har vi insett att hundar som “tränas” med dem inte beter sig bättre. Istället har det visat sig att straffhalsband orsakar beteendeproblem hos dem.

Vad är straffhalsband?

Straffhalsband är en typ av träningshalsband som fästs runt hundens hals och orsakar en obehaglig känsla om den inte uppför sig. Elektriska halsband  kan vibrera eller chocka djuret när ägaren trycker på en knapp eller när de registrerar att hunden skäller.

Tagghalsband använder metall- eller plastspikar som trycker mot hundens hals när den drar i kopplet. Dessa halsband gör även det när du som ägare drar i halsbandet för att hindra din hund från att göra något. Strypkoppel är i sin tur rörliga halsband som kontinuerligt kan spännas åt runt hundens hals likt en snara – det låter inte särskilt trevligt, eller hur?

Dessa halsband har använts för att träna hundar i åratal. Under en tid trodde man att de var effektiva och att hundarna som tränades med straffhalsband lärde sig att bete sig bättre. Men det har visat sig att de inte bara är ineffektiva, utan att straffhalsband dessutom orsakar beteendeproblem.

Hund med chockhalsband

I verkligheten finns det fortfarande många hundtränare som använder dem. Lyckligtvis är dessa halsband olagliga på många håll i världen, inklusive i många europeiska länder. I USA existerar dessa lagar i vissa delstater.

Varför använda straffhalsband?

Det finns många anledningar till att en hundägare kan vända sig till straffhalsband. Normalt sett är det dåliga råd från någon som inte är en professionell hundtränare, såsom en granne med stora hundar. Det kan även komma från en veterinär som ser en chans att sälja ett nytt halsband.

Generellt använder hundägare dessa halsband för att korrigera ett beteendeproblem hos sina hundar. Till exempel att den drar i kopplet, visar aggressivitet eller är för energisk på promenader.

Men straffhalsband är långt ifrån den bästa lösningen på beteendeproblem hos hundar. I bästa fall döljer de det bakomliggande problemet. Med andra ord lär sig hunden att bete sig på ett sätt som inte resulterar i smärta.

Detta löser dock som sagt inte problemet, utan döljer det bara bakom rädsla. Den dagen ägaren tar av halsbandet eller ökar smärtan, då kommer problemet visa sig igen. För att korrigera ett beteendeproblem måste man ta sig till roten av det – ett halsband kommer aldrig hjälpa dig med det.

Straffhalsband orsakar beteendeproblem, men av vilken typ?

Straffhalsband är inte bara värdelösa för att faktiskt lösa problemet bakom hundens beteende, utan kan faktiskt göra problemen ännu värre.

Strypkoppel på hund

Ofta tyder hundens beteende på ett problem i dess dagliga liv. Det kan till exempel handla om stress, rädsla eller smärta. Till exempel är det normalt för en hund som skäller mycket att lida av hög stress.

I dessa fall kommer ett halsband som chockar djuret inte vara en lösning på problemet – stressen. Det hindrar bara hundens utlopp för det. Problemet kommer alltså finnas kvar och nästan garanterat förvärras.

Att dölja symptomen på ett större problem är aldrig en lösning, utan ett temporärt plåster. Om hunden är upprörd och du inte hjälper den, kommer symptomen visa sig i andra former. Istället för att skälla kan den till exempel börja förstöra saker i huset.

Nya beteendeproblem

Att utsätta en hund för obehagliga situationer på konstant basis kan dessutom leda till beteendeproblem som inte fanns tidigare. Detta ligger i linje med beteendelagar och Pavlovs klassiska konditionering.

En ägare kan sätta ett strypkoppel på en hund för att få den att sluta dra. Men hunden känner smärta och är obekväm när den vill hälsa på en cyklist, när en annan hund kommer fram, när den skräms av ett ljud, etc.

I hundens huvud börjar den inkonsekvent relatera alla dessa situationer med smärtan den upplever. Snart kommer den tro att varje gång en okänd hund närmar sig, kommer den känna smärta. Den gör vad som helst för att hålla sig borta från hunden så att halsbandet inte ska dras åt.

Genom denna grundläggande inlärningsmekanism kommer hunden bli aggressiv mot andra hundar, barn, cyklister, sopbilen, etc… De tär omöjligt för den att veta vilka kopplingar ägaren vill att den ska göra.

straffhalsband orsakar beteendeproblem

Rädsla och stress är vanliga känslor hos hundar med straffhalsband. Dessa två känslor orsakar nästan alla beteendeproblem som ägare inte vill ha: aggressivitet, skällande, drag i kopplet, oförmåga att bete sig runt andra hundar, förstörelse av saker i hemmet, etc.

Alternativ till straffhalsband

Lyckligtvis har djurpsykologin och hundträningsbranschen utvecklats under de senaste decennierna. Rätt utbildade tränare och familjer som vill lära sina hundar har gott om metoder och verktyg för att göra det. De behöver inte vända sig till smärta eller rädsla.

Det enda verkligen effektiva sättet att korrigera en hunds beteendeproblem är genom att gå till roten av problemet. På så sätt använder du inte temporära plåster, och korrigeringen kommer vara långvarig.

Veterinärstudier har upptäckt att hundar som använder straffhalsband upplever 55% mer stress än andra hundar. Dessa typer av halsband orsakar rädsla, och med det kommer många former av beteendeproblem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • China, L., Mills, D. S., & Cooper, J. J. (2020). Efficacy of dog training with and without remote electronic collars vs. a focus on positive reinforcement. Frontiers in Veterinary Science, 508.
  • Blackwell, E., & Casey, R. (2006). The use of shock collars and their impact on the welfare of dogs. University of Bristol.
  • Ziv, G. (2017). The effects of using aversive training methods in dogs—A review. Journal of veterinary behavior, 19, 50-60.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.