Professionell träning

Om du inte har tid att lära din hund att sitta, gå bredvid dig på gatan eller vara lydig rekommenderar vi att du får hjälp av en professionell tränare. Här visar vi hur du väljer en och vilka tekniker de använder.