Vad är egentligen positiv hundträning?

Positiv hundträning är något som de flesta tränare säger att de använder sig av. Men gör de verkligen det? Läs den här artikeln för att lära dig vad positiv träning egentligen innebär.
Vad är egentligen positiv hundträning?

Senaste uppdateringen: 14 januari, 2020

I dagens artikel kommer du lära dig allt om positiv hundträning.

När din hund lider av beteendeproblem och du inte vet hur du fixar det själv behöver du hjälp av en hundtränare. Många av dem kallar sig positiva tränare, men inte alla är tydliga med vad ordet positiv refererar till.

Träning och hantering

Det finns tre typer av yrkesverksamma som arbetar inom kategorin hundbeteende: etologer, hundförare och tränare.

  • Etologer är veterinärspecialister inom detta område. De studerar och känner till beteendet hos alla djur på planeten, även om de vi träffar i kliniker har specialiserat sig på husdjur.
  • Hundförare lär hundar att följa kommandon oavsett vilken situation de befinner sig i. Det är till exempel en hundförares jobb att träna hundar som sniffar narkotika.
    När hunden har lärt sig kommandot kommer han att agera på samma sätt oavsett om kommandot ges på en flygplats eller hemma, i en folkmassa eller ensam.
  • Tränare tar upp beteendeproblem. De tar en titt in i hundens liv för att ta reda på vad som motiverar honom att göra det som hans familj anser vara ett problem. Sedan hittar de rotproblemet och tar itu med det.
Hundtränare använder sig av positiv träning.

Dessa tre yrken är lika men samtidigt väldigt olika. Var och en är specialiserad för att uppnå bästa resultat för varje specifikt fall. Liksom inom många andra yrken finns det många olika tillvägagångssätt.

“Positiv träning” är ett av dem, och vi kommer att titta på det nu.

Hundträningens historia

Denna yrkesavdelning är en relativt ny gren. Hundförarrollen uppstod för mindre än 100 år sedan och blev orienterad mot träning för cirka 50 år sedan.

Etologyrket, där etologer är specialister på djurens beteende, har dock funnits under en längre tid. Först fokuserade man dock på vilda djur.

Hundförare och tränare började faktiskt arbeta med hundar genom att bruka våld. De som arbetade med hundskådespelare använde till exempel straff och smärta för att få hunden att göra som de ville.

Hundarna arbetade alltså med andra ord för att undvika konsekvenserna av att de inte följde kommandot.

Strax efter upptäcktes en mer respektabel teknik att träna hundar. Den gjorde också så att hundarna lärde sig snabbare. Istället för att straffa dem gav tränare dem en belöning för bra arbete.

På så sätt uppmanade man hundarna att arbeta, eller bete sig bra, utan att behöva straffa dem. Denna teknik används idag vid träning av många andra djur, som till exempel delfiner i akvariumshower.

Enligt den inlärningsteori som Skinner formulerade kallas dessa belöningar för positiv förstärkning. Man började kalla hundförare och tränare som bytte ut straff mot positiv förstärkning för “positiva” tränare.

Etiketten “positiv hundträning” är överanvänd

Positiv hundträning är inriktad på att inte skada hunden. Straff skadar hundar, vare sig det är fysiskt, som att piska med ett bälte och sparka, eller psykologiskt, som att skrika och isolera.

Tvärtemot straff så motiverar positiv träning hunden att bete sig bra och belöna honom när han gör det. Hunden lyder för att han vill och för att han i sig vill behaga sina människor.

De tränare som fortsatte att använda straff och smärta kallades sedan ofta “traditionella” tränare, medan de som försökte arbeta med hundar på ett respektfullt sätt kallades “positiva.”

Trots den tydliga skillnaden började termerna snart att bli blandade.

Få familjer vill ta med sin hund till en tränare som kommer att skada hunden. Därför började de ”traditionella” tränarna att integrera belöningar i sin process. De tog dock inte helt bort straffen.

Idag blandar många hundförare och tränare de två teknikerna: de belönar och straffar. De motiverar hunden att arbeta i utbyte mot att hunden ska få sin belöning och så att han inte ska få straff.

Det är därför vi säger att etiketten är överanvänd: bara för att en tränare kallar sig “positiv” garanterar det inte att han inte kommer att skrämma eller skada din hund.

Det har blivit en ägares ansvar att hålla sin hunds bästa intresse om hjärtat och se till att alla tränare behandlar honom med respekt.

Smärta som orsak till beteendeproblem

Det har visat sig att användningen av positiv förstärkning påskyndar inlärning och problemlösning hos alla sorters djur. Straff förvirrar dock hunden och hindrar honom från att lära sig.

Användningen av smärta påfrestar förhållandet mellan en hund och dess mänskliga familj. Hunden börjar förknippa smärta med de nya beteendena som den ska lära sig.

Stackelhalsband, chockhalsband och stryphalsband faller också in i denna kategorin. Man har bevisat att dessa tekniker bara maskerar problem – det löser dem inte – och bara gör hundarna instabila och oförutsägbara.

Hund tränas med chockhalsband.

Du vill att din hund ska vara lycklig och bete sig väl för att han vill, inte för att han är rädd för dig. Den enda träningen som kan uppnå det målet är en som är fri från smärta och rädsla.

Hur man väljer en bra tränare som använder positiv hundträning

Eftersom etiketten “positiv hundträning” har blivit besmetad och inte längre garanterar att endast positiv förstärkning används, måste du göra egna efterforskningar.

Innan du anställer någon, prata med människan, ställ frågor och låt honom bara jobba med din hund om du litar på honom fullt ut.

Kort sagt, se till att din hundtränare:

  • lyssnar på dig och respekterar dig, din hund och era problem.
  • inte drar i koppel, knuffar eller slår hunden.
  • erbjuder lösningar och riktlinjer anpassade till just ditt fall.
  • inte använder stackel-, chock- eller stryphalsband.
  • inte baserar sitt arbete på teorin om dominans, utan snarare på vetenskapliga bevis.
Detta kanske intresserar dig
Hundpsykologi: Allting du behöver veta
My Animals
Läs det My Animals
Hundpsykologi: Allting du behöver veta

Tack vare hundpsykologi kan du bättre förstå din hunds beteende. Detta kommer att göra det enklare att träna och din hund kommer bli mer balanserad...


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.