Vanliga sjukdomar hos äldre hundar att akta sig för

Hög ålder drabbar både människor och djur.
Vanliga sjukdomar hos äldre hundar att akta sig för
Francisco María García

Skriven och verifierad av Advokat Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

En hund över åtta år anses redan vara relativt gammal. Hos större raser kan det ske tidigare än så. Från och med då kommer djuret börja drabbas av obalanser i hälsan, inklusive Alzheimers. Detta kommer inte förändras även om hunden lett en bra livsstil. Det är därför vi idag ska tala om vanliga sjukdomar hos äldre hundar.

Sjukdomar hos äldre hundar kan vara svårhanterliga

När en sjukdom uppstår är det normalt att djurets personlighet verkar modifierad. Det kommer finnas mindre motståndskraft och viljestyrka. Djuret kan börja drabbas av hörsel- och synproblem. Det är även normalt att han blir något håglös och inte vill lämna huset.

Håglös retriever

Det är viktigt att veta vilka sjukdomar hos äldre hundar som är vanligast. På så sätt kommer man kunna förbereda sig tillräckligt.

Huvudsakliga sjukdomar hos äldre hundar och behandling av dem

Artrit

Detta är en av de mest välkända sjukdomarna hos äldre hundar. Den dyker även upp hos människor och andra djur. Symptomen på artrit kommer vara samma hos hundar som hos människor: bensmärta, obehag vid vissa rörelser, etc.

Om den upptäcks tidigt kan man behandla artrit. Även om det är en progressiv sjukdom finns det flera sätt att stoppa dess inverkan på kroppen. Din veterinär ska ha kontroll över vilken behandling mot artrit som används. Det är viktigt att tala med en expert när de första symptomen dyker upp.

Njursjukdomar

De flesta äldre hundar drabbas av njurproblem. Detta är en kronisk sjukdom som vanligtvis börjar med njursvikt. Det finns tydliga symptom som varnar om denna typ av sjukdom. Aptitbrist och illamående är de två huvudsakliga.

Som med artrit har dessa patologier inget egentligt botemedel. De går dock att kontrolleras även hos äldre hundar. Veterinären bör tillhandahålla korrekt medicinering för att minska obehaget som orsakas av njursjukdomar hos hundar.

Dövhet

Detta är också en av våra vanligaste sjukdomar hos äldre hundar. Dövhet är väldigt obehagligt för våra husdjur. Av denna anledning kommer det vara nödvändigt att utveckla den visuella uppmärksamheten väldigt väl.

Vid dövhet är det väldigt viktigt att hon börjar använda sin ögon mer för att kommunicera.

Blindhet

Utöver dövhet är blindhet ytterligare ett vanligt tillstånd hos äldre hundar. Vi kan skilja mellan två olika typer av blindhet. En är degenerativ, som inte har något botemedel. Den andra är gråstarr. För den sistnämnda kan det vara möjligt att överväga ett kirurgiskt ingrepp.

Vi bör komma ihåg att synsinnet må vara väldigt viktigt, men inte primärt för en hund. En blind hund kommer kunna bibehålla sina livsvanor på ett bra sätt. Det viktiga är att vi alltid gör vad vi kan för att bevara luktsinnet. Det är det vitala sinnet för hundar.

Kognitiv dysfunktion

Precis som människor kan hundar drabbas av kognitiv dysfunktion. Detta är väldigt vanligt vid hög ålder. Bland symptomen hittar vi sömnlöshet, desorientering, förvirring, bland andra. I dessa fall är det nödvändigt att gå till en veterinär.

Denna expert kan skriva ut lämpliga läkemedel för att kontrollera sjukdomen.

Cancer

Denna fruktade sjukdom är inte exklusiv för människor. Hundar kan också drabbas av cancer. Den uppstår hos dem på grund av två stora faktorer: en är kost och den andra är stora föroreningar i omgivningen.

Glöm inte att detta ofta är en tyst sjukdom. För att upptäcka den krävs frekventa besök hos veterinären.

Fetma

Hundar kan även drabbas av höga nivåer av fetma. Denna aspekt kan visa sig vid alla åldrar, men det kommer vara vid hög ålder som den orsakar mest skada. Mellanmål och godis är nyckelfaktor i djurens liv.

Gamla och feta hundar kommer börja lida av ledsmärta. Dessa symptom kan vara indikatorer på hjärt- och njursjukdom.

Överviktig mops i gräset

Ett djur med korrekt diet är vitalt för dess hälsa. Många sjukdomar hos äldre hundar uppstår på grund av dåliga matvanor.

Om man känner till alla dessa sjukdomar hos äldre hundar blir det mycket enklare att upptäcka dem. Ett djurs kropp fungerar nästan likadant som en väldigt gammal människas. Och som med människor är vård och uppmärksamhet något som måste upprätthållas.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.